Gegevensoverdracht

Wij staan in voor de bescherming van uw gegevens en passen beveiligingsmaatregelingen toe in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving. Voor meer informatie over beveiliging en over de stappen die wij ondernemen en die u kunt ondernemen om uw gegevens te beschermen, raadpleeg Beveiliging bij Verizon Media.

Overdracht van persoonlijke gegevens van de EER 

Verizon Media kan persoonlijke gegevens die geassocieerd zijn met individuen in de Europese Economische Ruimte ('EER') verwerken en kan deze gegevens overdragen aan landen buiten de EER voor de doeleinden zoals beschreven in het Privacybeleid van Verizon Media

De Verenigde Staten en andere landen buiten de EER hebben andere wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming met betrekking tot toegang tot gegevens door de overheid. Als u zich binnen de EER bevindt en uw gegevens worden van uw thuisland verplaatst naar een derde land buiten de EER, kan het zijn dat de beveiligingsmaatregelen niet hetzelfde zijn als in uw thuisland. 

Voor zover Verizon Media geacht wordt om gegevens over u over te dragen buiten de EER, vertrouwt Verizon Media apart, anderzijds en onafhankelijk op de volgende juridische grondslagen voor het overdragen van uw gegevens: 

Modelcontractbepalingen De Europese Commissie heeft modelbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld die waarborgen bieden voor persoonlijke gegevens die overgedragen worden buiten de EER. We gebruiken deze modelbepalingen wanneer wij persoonlijke gegevens overdragen aan onze dochterondernemingen buiten de EER. U kunt hier een kopie van de modelcontractbepalingen aanvragen.

Contractuele noodzaak U kunt ervoor kiezen of u wel of niet gebruik wenst te maken van onze services. Als u besluit om van onze services gebruik te maken, moet u akkoord gaan met onze Servicevoorwaarden waarin de voorwaarden van het contract tussen u en ons uiteen worden gezet. Aangezien wij actief zijn in landen over de hele wereld (waaronder de Verenigde Staten) en gebruik maken van de technische infrastructuur in deze landen om u onze services aan te bieden, kan het voorkomen dat wij, in overeenstemming met het contract tussen ons, uw informatie verplaatsen naar andere rechtsgebieden indien nodig. Wij kunnen u onze services niet aanbieden zonder het verplaatsen van uw gegevens over de wereld.  

Privacy Shield Sommige bedrijven waar we uw gegevens aan overdragen binnen de Verenigde Staten kunnen gecertificeerd zijn voor het ontvangen van uw gegevens onder het Privacy Shield-programma.