Definicje

Podmioty zależne

„Podmiot zależny” to firma kontrolowana (samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami) przez firmę Oath Inc. Firma Verizon Media jest częścią grupy Verizon, która obejmuje firmę Yahoo Inc. Listę najważniejszych marek firmy Verizon Media można znaleźć na tej stronie. Możemy udostępniać informacje dotyczące użytkowników podmiotom zależnym firmy Verizon Media z całego świata w celach opisanych w naszej Polityce prywatności. Niektóre usługi oferowane przez przejęte firmy podlegają warunkom i/lub polityce prywatności tych firm. Opis metod ochrony prywatności stosowanych przez przejęte firmy i podmioty zależne działające w oparciu o własne zasady ochrony danych osobowych można znaleźć na tych stronach:

Usługi reklamowe ONE by AOL

Nasze usługi reklamowe obsługiwane przez firmę ONE by AOL obejmują tysiące stron internetowych, aplikacji i innych serwisów online, które nawiązały z nami współpracę w celach reklamowych. Więcej informacji o usługach reklamowych firmy ONE by AOL można znaleźć na stronie poświęconej reklamom, analizie i prywatności.

Identyfikatory urządzeń

Identyfikator urządzenia to ciąg liter i cyfr, który pozwala odróżniać od siebie poszczególne urządzenia. Takie identyfikatory (które mogą być uznawane za informacje osobowe) mogą być używane na wiele sposobów do różnych celów oraz być dołączane do innych danych na potrzeby kojarzenia urządzeń. Na przykład identyfikatory urządzeń mogą być używane do zapisywania preferencji związanych ze stroną internetową lub aplikacją, na potrzeby prowadzenia analiz bądź w celu udostępniania dopasowanych reklam na różnych urządzeniach. Przykłady identyfikatorów urządzeń obejmują identyfikator reklam w systemie Apple iOS (IDFA), identyfikator wyświetlania reklam w systemie Google Android oraz UIDH firmy Verizon Wireless. Więcej informacji zawiera strona z aneksem do warunków świadczenia usług i polityki prywatności dotyczących urządzeń przenośnych.

Informacje oznaczone pseudonimem

Informacje oznaczone pseudonimem to dane powiązane z unikatowym identyfikatorem.  Nazwy własne i inne dane identyfikujące mogą być w nich zastąpione innym identyfikatorem, aby uniemożliwić określenie prawdziwej tożsamości.

Informacje pozbawione danych osobowych

Informacje pozbawione danych osobowych to dane, które pierwotnie zawierały określone informacje osobiste, ale firma Verizon Media przetworzyła je w taki sposób, aby ustalenie tożsamości lub zidentyfikowanie poszczególnych podmiotów nie było możliwe.