Witamy w Polityce Prywatności Verizon Media

Ostatnia aktualizacja: październik 2019

 1. O Verizon Media

  1. Verizon Media wcześniej znana jako Oath jest spółką zależną Verizon. Obsługujemy naszych konsumentów, partnerów, reklamodawców i talenty poprzez nasze portfolio platform cyfrowych, produktów i usług oferowanych pod naszymi markami AOL, Yahoo i innymi markami.

  2. Zapewniamy narzędzia kontrolne, które pomogą Ci zarządzać doświadczeniami z nami. Jeśli masz już konto Yahoo lub AOL, musisz zaakceptować niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli nie wyraziłeś jeszcze zgody i nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, starsza Polityka prywatności Yahoo lub dotychczasowa Polityka prywatności Oath (dla AOL) nadal obowiązuje na Twoim koncie. W przypadku produktów lub usług Verizon Media dostępnych bez zalogowania się na konto, niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tych produktów i usług od 25 maja 2018 r. Jeśli tworzysz nowe konto, poniższe warunki obowiązują od dzisiaj.

 2. Nasze zobowiązanie do ochrony prywatności
  1. Naszym celem jest stawianie użytkowników na pierwszym miejscu. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować przejrzystość w zakresie sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych użytkownika, w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i celem zapewnienia Ci odpowiednich wyborów.

  2. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu opisanie tego, jakie informacje są gromadzone przez Verizon Media, jej podmioty zależne oraz obsługiwane przez nią globalne marki, a także dlaczego i co robimy z tymi danymi. Jeśli użytkownik mieszka w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce (w regionie „EMEA”), ta polityka ma do niego zastosowanie.  Opisaliśmy w niej sposoby kontroli i przetwarzania informacji użytkowników w markach, witrynach internetowych, aplikacjach, usługach reklamowych, produktach, usługach i technologiach (nazywanych tutaj zbiorczo „Usługami”) Verizon Media.

  3. O ile poniżej nie zostanie określone inaczej, „Verizon Media” oznacza Verizon Media EMEA Limited z siedzibą w Irlandii, która świadczy Ci Usługi (i pełni rolę administratora danych gromadzonych przez firmę Verizon Media w ramach korzystania z tych Usług). Jeśli użytkownik korzysta z usług HuffPost UK, Sky | Yahoo Mail lub BT | Yahoo Mail, „Verizon Media” może oznaczać inne podmioty w zakresie kontroli nad danymi osobowymi Verizon Media. Użytkownicy usług HuffPost UK, Sky | Yahoo Mail lub BT | Yahoo Mail mogą uzyskać więcej informacji na tej stronie.  Dodatkowe metody postępowania w zakresie ochrony prywatności w określonych Usługach opisano w Szczegóły dotyczące określonych produktów i usług.

  4. Polityka Prywatności nie dotyczy zasad podmiotów zależnych Verizon Media ani firm, które nie należą do Verizon Media ani nad którymi nie sprawuje ona kontroli.

 3. Ustawienia i prawa użytkownika dotyczące prywatności
  1. Uważamy, że użytkownicy powinni móc kontrolować swoje informacje. W niektórych sytuacjach użytkownik może przeglądać i edytować dane swojego konta, takie jak preferencje marketingowe, dane o lokalizacji, ustawienia dotyczące urządzeń mobilnych i reklam oraz historia wyszukiwania, a także usunąć swoje konto za pośrednictwem strony Ustawienia prywatności. Niektóre z naszych Usług udostępniają dodatkowe opcje.  Więcej informacji zawiera sekcja Szczegóły dotyczące określonych produktów i usług.

  2. W wielu sytuacjach, gdy przetwarzamy informacje użytkownika, ma on prawo do ograniczenia sposobów korzystania z nich.  W pewnych okolicznościach, gdy przetwarzamy informacje użytkownika w oparciu o „uzasadnione interesy”, co zostało opisane poniżej w sekcji „Podstawy prawne”, użytkownik może też sprzeciwić się przetwarzaniu swoich informacji przez nas.

  3. Może on także zażądać poprawienia jego informacji.  Użytkownik może zażądać, abyśmy usunęli jego informacje, a Verizon Media  spełni to żądanie, chyba że wystąpią wyjątkowe przyczyny dopuszczające, aby Verizon Media zachowała pewne informacje o użytkowniku.

  4. Użytkownik ma też prawo uzyskać kopię swoich informacji w łatwym do odczytania formacie.  W niektórych przypadkach może on zażądać, abyśmy przesłali część z tych informacji do stron trzecich.  

  5. W każdej chwili użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas jego informacji i używanie przez niego naszych Usług. Jeśli użytkownik wycofa zgodę na korzystanie ze swoich informacji lub ich udostępnianie na potrzeby określone w tej Polityce Prywatności, może utracić dostęp do wszystkich (lub niektórych) z naszych Usług. Możemy nie być w stanie oferować wszystkich (lub niektórych) Usług zgodnie z tą Polityką Prywatności i naszymi Warunkami świadczenia usług. W niektórych przypadkach możemy nadal przetwarzać informacje użytkownika po wycofaniu zgody, jeśli mamy ku temu podstawy prawne lub jeśli wycofano zgodę tylko na określone rodzaje przetwarzania. Możemy na przykład przechowywać informacje, jeśli wymagają tego przepisy prawa, w celu rozstrzygnięcia sporu lub wyegzekwowania umowy.

  6. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw do prywatności, w tym prawa dostępu, prawa do sprzeciwu i prawa do usunięcia, wypełnij Formularz Prywatności, aby skontaktować się ze specjalistą.

  7. Możesz również skorzystać z tych istotnych praw:

   1. Kontaktując się z Zespołem Obsługi Klienta (Customer Care) pocztą na:

    Verizon Media EMEA Limited
    Attention: Customer Care – Privacy Policy issues
    5-7 Point Square
    North Wall Quay
    Dublin 1, Ireland

   2. Kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą na:

    Verizon Media EMEA Limited
    Attention: Data Protection Officer
    5-7 Point Square
    North Wall Quay
    Dublin 1, Ireland

 4. Zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji – ogólne
  1. Pewne rodzaje informacji gromadzone przez Verizon Media są potrzebne do korzystania z naszych Usług. Dotyczy to na przykład informacji podawanych podczas rejestracji w niektórych Usługach. Możemy gromadzić i łączyć informacje uzyskane podczas interakcji z Usługami Verizon Media, między innymi dane wymienione poniżej.

  2. Informacje, które podaje użytkownik. Gromadzimy podane informacje, które są potrzebne do prawidłowego działania Usług i do oferowania Usług, między innymi w następujących sytuacjach:         

   1. Kiedy użytkownik tworzy konto w Usłudze lub marce Verizon Media. (Możemy rozpoznać użytkownika lub jego urządzenie, nawet wtedy, gdy korzysta on z naszych Usług bez zalogowania się na swoje konto).  

   2. Verizon Media może używać identyfikatorów urządzeń, plików cookie i innych sygnałów, w tym informacji uzyskanych od stron trzecich w celu kojarzenia kont i/lub urządzeń z użytkownikiem. 

   3. Kiedy przy użyciu naszych Usług użytkownik komunikuje się z innymi osobami, publikuje, przekazuje lub przechowuje treści (na przykład komentarze, zdjęcia, nagrania głosowe, wideo, wiadomości e-mail, wiadomości błyskawiczne i załączniki).

   4. Kiedy użytkownik korzysta z Usług, na przykład przegląda udostępniane przez nas treści, wyszukuje i instaluje jakiekolwiek oprogramowanie Verizon Media, na przykład wtyczki.

   5. Kiedy użytkownik rejestruje się w Usługach płatnych, korzysta z Usług wymagających podania informacji finansowych lub wykonuje transakcje u nas lub naszych partnerów biznesowych, możemy gromadzić informacje o płatnościach i rozliczeniach, aby oferować te Usługi płatne. Możemy zachować dane płatności, które zostały wprowadzone podczas wcześniejszych zakupów Usług płatnych, i oferować użytkownikowi opcję użycia tych danych płatności podczas kupowania nowego produktu.    

  3. Informacje o urządzeniu. Gromadzimy informacje z urządzeń użytkownika (komputerów, telefonów komórkowych, tabletów itp.) w celu oferowania naszych Usług. Obejmuje to informacje o sposobie korzystania z Usług naszych oraz partnerów zewnętrznych, a także informacje umożliwiające rozpoznawanie i kojarzenie aktywności użytkownika na różnych urządzeniach oraz w różnych Usługach.  Do tych informacji należą identyfikatory poszczególnych urządzeń, adresy IPzawartość plików cookie, identyfikatory urządzeń mobilnych i reklamowe, wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, dane sieci komórkowej, ustawienia urządzenia oraz dane oprogramowania.  

  4. Informacje o lokalizacji.  Gromadzimy dane o lokalizacjach z różnych źródeł.  Więcej informacji i opcje zarządzania uprawnieniami dotyczącymi lokalizacji użytkownika można znaleźć na stronie Lokalizacje i za pomocą narzędzia związanego z ustawieniami lokalizacji na urządzeniu.

  5. Informacje pochodzące z plików cookie i innych technologii.   

   1. Gromadzimy informacje, gdy użytkownik korzysta z treści, reklam, witryn, interaktywnych widżetów, aplikacji i innych produktów (zarówno w naszych Usługach, jak i poza nimi) w miejscach, w których stosowane są technologie gromadzenia danych Verizon Media (sygnały nawigacyjne, narzędzia programistyczne, pliki cookie i inne technologie). Dzięki tym technologiom gromadzenia danych możemy lepiej poznać sposób, w jaki użytkownik korzysta z naszych Usług i innych rozwiązań, a także zbierać i przechowywać informacje, kiedy użytkownik korzysta z Usług, które oferujemy partnerom.

   2. Te prezentowanych, wyświetlanych i klikanych treści lub reklam, częstotliwość i czas trwania aktywności, używane witryny lub aplikacje przed przejściem do naszych Usług oraz po ich opuszczeniu, fakt korzystania z określonych treści lub reklam, fakt odwiedzenia witryn reklamodawców, pobrania aplikacji reklamodawców, zakupu reklamowanych produktów lub usług, a także inne działania.  

  6. Informacje od stron trzecich. Gromadzimy informacje o użytkowniku uzyskane od innych użytkowników, stron trzecich oraz podmiotów zależnych, na przykład:             

   1. Kiedy użytkownik połączy swoje konto z usługami stron trzecich lub zaloguje się przez usługę partnera zewnętrznego (na przykład serwis Facebook lub Twitter).

   2. Z publicznie dostępnych źródeł.

   3. Od reklamodawców (obejmuje to informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z ich ofert).

   4. Kiedy otrzymujemy informacje od stron trzecich i innych firm, na przykład korzystających z naszych Usług. Może to obejmować aktywność w innych witrynach i aplikacjach, a także informacje udostępniane nam przez te strony trzecie.

   5. Informacje otrzymane od firmy Verizon są zawsze używane zgodnie z jej polityką prywatności. 

 5. Jak używamy tych informacji
  1. W celu oferowania, personalizowania i ulepszania naszych Usług łączymy informacje o użytkowniku (uzyskane w naszych Usługach i poza nimi) oraz korzystamy z nich, aby badać, jak użytkownik korzysta z naszych Usług lub jak się kontaktuje z innymi osobami lub jakimi rzeczami jest zainteresowany. Możemy używać informacji o użytkowniku w następujący sposób i w następujących celach:

   1. Udostępnianie, obsługa i ulepszanie odpowiednich funkcji, treści i Usług.  

   2. Analizowanie treści użytkownika i innych informacji (w tym przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznych, wpisów, zdjęć, załączników i innej komunikacji) w celu zabezpieczania naszych Usług oraz skuteczniejszej personalizacji treści, Usług i reklam, jakie prezentujemy użytkownikowi (nie dotyczy usług BT | Yahoo Mail).  Na stronie Kontrola prywatności użytkownik może przeglądać pewne typy informacji powiązane z jego kontem Verizon Media i sterować nimi.

   3. Realizowanie autoryzowanych żądań użytkownika.

   4. Wspieranie reklamodawców i wydawców w procesie prezentowania dopasowanych reklam w ich aplikacjach i stronach internetowych.

   5. Dostosowywanie i prezentowanie indywidualnie dobranych reklam (również na innych urządzeniach i poza naszymi Usługami), a także prezentowanie dopasowanych reklam zależnych od czynności wykonywanych na urządzeniu, wywnioskowanych zainteresowań i danych dotyczących lokalizacji.  

   6. Wysyłanie użytkownikowi informacji o jego koncie lub informacji marketingowych, które można kontrolować.

   7. Kojarzenie działań użytkownika w naszych Usługach z jego urządzeniami, a także kojarzenie wszelkich kont, jakich używa w różnych Usługach Verizon Media. Możemy kojarzyć działania i konta przy użyciu jednego identyfikatora użytkownika.

   8. Prowadzenie i wspieranie promocji.

   9. Prowadzenie badań i wspieranie innowacji.

   10. Tworzenie analiz i raportów dla podmiotów zewnętrznych, takich jak partnerzy, wydawcy, reklamodawcy, twórcy aplikacji, strony trzecie i społeczności, na temat użycia naszych Usług i reklam oraz występujących w nich trendów. Dotyczy to między innymi przedstawiania partnerom trendów preferencji ogólnych i skuteczności reklam oraz informowania ich o czynnościach wykonywanych przez użytkowników. Te analizy i raporty mogą zawierać agregowane (anonimowe) informacje.

   11. Udostępnianie Usług, reklam, wyników wyszukiwania i innych treści opartych na lokalizacji zgodnie z ustawieniami lokalizacji.

   12. Łączenie posiadanych przez nas informacji o użytkowniku z informacjami uzyskanymi od partnerów biznesowych lub innych firm, na przykład na temat jego aktywności w innych witrynach i aplikacjach. Ma to na celu udostępnianie reklam, Usług i treści lepiej dostosowanych do jego zainteresowań.

   13. Wykrywanie oszustw, nadużyć i przestępstw oraz przeciwdziałanie im. Zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony naszych Usług.         

  2. Udostępniamy narzędzia umożliwiające dostosowanie naszych Usług do indywidualnych preferencji. Na stronie Ustawienia prywatności można przeglądać opcje dotyczące prywatności i zarządzać nimi. 

 6. Na jakich podstawach prawnych korzystamy z tych informacji
  1. Przetwarzając informacje użytkownika, polegamy przede wszystkim na trzech opisanych poniżej podstawach prawnych. Po pierwsze, musimy przetwarzać te informacje w określony sposób w celu oferowania Usług zgodnie z odpowiednimi Warunkami świadczenia usług. Takie przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy między użytkownikiem i nami. W naszych Warunkach świadczenia usług wyraźnie wskazujemy, że przetwarzanie informacji użytkownika w kontekście spersonalizowanych treści i reklam jest konieczną częścią oferowanych przez nas Usług. Po drugie, kiedy użytkownik udziela nam zgody na korzystanie z informacji w określony sposób, polegamy na tej zgodzie. Po trzecie, w pewnych sytuacjach możemy przetwarzać informacje użytkownika, kiedy jest to niezbędne w celu realizowania naszych uzasadnionych interesów (lub uzasadnionych interesów naszych partnerów), o ile nie jest to sprzeczne z jego prawami lub interesami. Czasami Verizon Media może przetwarzać informacje użytkownika zgodnie z innymi podstawami prawnymi, na przykład w celu ochrony istotnych interesów użytkowników (między innymi wtedy, gdy są one bezpośrednio zagrożone) lub spełnienia zobowiązania prawnego. Więcej informacji zawarto na stronie Podstawy prawne.

 7. Jak udostępniamy te informacje

  1. Verizon Media  udostępnia informacje pomiędzy swoimi zależnymi markami i firmami oraz firmą Verizon. Udostępniamy też informacje uzyskane o użytkowniku zgodnie z tą Polityką Prywatności, między innymi w celu oferowania Usług, których on zażąda (również wtedy, gdy łączy się przy użyciu aplikacji i widżetów stron trzecich). Nie sprzedajemy, nie licencjonujemy ani nie udostępniamy informacji pozwalających na identyfikację naszych klientów firmom, organizacjom ani osobom spoza Verizon Media oprócz następujących wyjątków:

   1. Za zgodą użytkownika. Udostępniamy informacje firmom, organizacjom i osobom poza Verizon Media, jeśli mamy na to zgodę użytkownika:

   2. Firmie Verizon. Verizon Media należy do grupy Verizon, dlatego w zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy i zgodnie z opcjami wybranymi przez użytkowników udostępniamy informacje firmie Verizon i jej podmiotom zależnym. Ta informacje są używane zgodnie z Polityką prywatności firmy Verizon.    

   3. W obrębie Verizon MediaInformacje mogą być także udostępniane w firmie Verizon Media , na przykład innym Usługom Verizon Media i podmiotom zależnym. Podmioty zależne Verizon Media  mogą używać tych informacji zgodnie ze swoją polityką prywatności.

   4. Partnerom. Informacje użytkownika możemy udostępniać niezależnym firmom, takim jak:              

    • Zaufani dostawcy. Udostępniamy informacje użytkowników zaufanym dostawcom, którzy działają w imieniu Verizon Media zgodnie z naszymi wytycznymi i zachowują odpowiednie środki gwarantujące poufność. Więcej informacji.

    • Partnerzy w zakresie reklamowania, analizy i działalności biznesowej. Możemy udostępniać zagregowane lub  spseudonimizowane  informacje  (w tym dane demograficzne) partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy, firmy analizujące dane pomiarowe, twórcy aplikacji oraz inne firmy. Na przykład możemy poinformować reklamodawcę o skuteczności jego reklam lub o liczbie osób, które zainstalowały aplikację po wyświetleniu promocji. Nie udostępniamy informacji umożliwiających zidentyfikowanie użytkownika (na przykład adresu e-mail) naszym partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy, firmy analizujące dane pomiarowe, twórcy aplikacji oraz inne firmy.

    • Kiedy użytkownik korzysta z aplikacji, witryn lub innych produktów stron trzecich zintegrowanych z naszymi usługami, te strony mogą gromadzić informacje o jego działaniach zgodnie ze swoimi warunkami świadczenia usług i swoją polityką prywatności.

    • Zezwalamy innym firmom prezentującym reklamy na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach na zbieranie informacji z przeglądarki użytkownika lub jego urządzeń. Inne firmy korzystają z plików cookie i innych technologii gromadzenia danych zgodnie z własną polityką prywatności — nie według naszych zasad. Podobnie jak wiele firm możemy zezwalać wybranym partnerom na dopasowywanie plików cookie. Nie są oni jednak upoważnieni do korzystania z plików cookie Verizon Media. 

   5. Cele prawne.  Możemy sprawdzać, zachowywać i ujawniać informacje w celu badania, zapobiegania lub podejmowania działań w związku z: (i) procesami prawnymi i prawidłowymi żądaniami instytucji rządowych; (ii) egzekwowaniem stosowania Warunków; (iii) zgłoszeniami dotyczącymi naruszenia praw stron trzecich przez jakiekolwiek treści; (iv) żądaniami obsługi klienta; (v) problemami technicznymi; (vi) ochroną praw, własności lub indywidualnego bezpieczeństwa Verizon Media, jej użytkowników lub społeczeństwa; (vii) ustanawianiem lub stosowaniem naszych praw albo obroną przeciw roszczeniom; (viii) innymi przypadkami, w których wymagają tego przepisy prawa.           

   6. Nowa własność.  Jeśli zmieni się właściciel lub nadzorca wszystkich albo niektórych usług firm Verizon lub Verizon Media w wyniku fuzji, zakupu lub sprzedaży aktywów, możemy przesłać informacje użytkownika do nowego właściciela.         

 8. Szczegóły dotyczące określonych produktów i usług
  1. Dodatkowe metody postępowania dotyczące ochrony prywatności w określonych Usługach Verizon Media są opisane tutaj.

 9. Bezpieczeństwo informacji i przechowywanie danych
  1. Verizon Media  dysponuje technicznymi, administracyjnymi i fizycznymi mechanizmami ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do gromadzonych i przechowywanych przez nas informacji o klientach, a także przed nieprawidłowym użyciem lub ujawnieniem tych informacji.

  2. Więcej informacji na temat zabezpieczeń, w tym działań, jakie podejmujemy, a także działań, jakie użytkownik może podjąć, można znaleźć w temacie Bezpieczeństwo w Verizon Media. 

  3. Verizon Media  zachowuje informacje użytkownika tylko przez wymagany czas w celach opisanych w tej Polityce Prywatności, przez czas aktywności konta użytkownika Verizon Media   lub w zakresie wymaganym do udostępniania mu Usług. Jeśli użytkownik nie chce, aby Verizon Media  korzystała z jego informacji w celu oferowania Usług, może zamknąć swoje konto Verizon Media  . Usuniemy wtedy zawarte na koncie informacje o użytkowniku, chyba że Verizon Media  będzie musiała zachować te informacje i korzystać z nich w celu spełnienia zobowiązań prawnych, rozstrzygnięcia sporów lub egzekwowania umów.

 10. Ochrona prywatności dzieci
  1. Nasze Usługi są ogólnodostępne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie gromadzimy, nie używamy ani nie udostępniamy w sposób świadomy informacji, które mogą służyć do identyfikacji dzieci mających mniej niż 16 lat lub w inny sposób zgodny z obowiązującym prawem.

 11. Przetwarzanie i przesyłanie danych
  1. Kiedy użytkownik korzysta z którychkolwiek z naszych Usług, zgadza się na przetwarzanie, udostępnianie i przesyłanie danych oraz korzystanie z jego informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.  Niezależnie od kraju zamieszkania użytkownik autoryzuje nas do przenoszenia, przetwarzania i używania jego informacji w innych krajach zgodnie z tą Polityką PPrywatności oraz w celu udostępniania mu Usług.  W niektórych krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju użytkownika.

  2. Verizon Media może przetwarzać informacje dotyczące osób fizycznych na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz przekazywać te dane zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w tych regionach, na przykład zgodnie z zapisami umów dotyczących przetwarzania danych zawartych na podstawie standardowych klauzul umownych UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Korzystanie z naszych usług oznacza zgodę na przekazywanie danych o użytkowniku do takich krajów.  Więcej informacji na ten temat zawiera strona Przenoszenie danych.

  3. Verizon Media jest częścią globalnej usługi, co oznacza, że udostępnia informacje podmiotom zależnym i innym firmom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celach opisanych w tej Polityce Prywatności.

  4. W Stanach Zjednoczonych i innych krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym obowiązują inne przepisy i rozporządzenia dotyczące dostępu instytucji rządowych do informacji. Jeśli użytkownik mieszka w Europejskim Obszarze Gospodarczym i jego dane są przekazywane do kraju poza tym obszarem, mogą nie obowiązywać takie same mechanizmy ochrony danych jak w kraju użytkownika.

  5. Gdy Verizon Media  przekazuje informacje użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy, robi to odrębnie i niezależnie według następujących podstaw prawnych:

   1. Standardowe klauzule umowne. Komisja Europejska przyjęła standardowe klauzule umowne , które dotyczą bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Często korzystamy z tych klauzul, gdy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do naszych podmiotów zależnych.

   2. Wymagania umowne. Użytkownik może zdecydować, czy chce korzystać z naszych Usług. Jeśli chce ich używać, musi wyrazić zgodę na nasze Warunki świadczenia usług, które określają warunki umowy między nami i użytkownikiem. Działamy w krajach na całym świecie (w tym w Stanach Zjednoczonych) i korzystamy z infrastruktury w tych krajach. Dlatego w celu świadczenia Usług, zgodnie z umową między nami i użytkownikiem, możemy być zmuszeni do przekazania informacji o użytkowniku do innych jurysdykcji. Nie możemy oferować naszych Usług bez przekazywania danych w inne miejsca na świecie.  

   3. Privacy Shield. Niektóre firmy mogące przekazywać informacje o użytkownikach do Stanów Zjednoczonych mogą być certyfikowane do otrzymywania takich informacji w ramach programu Privacy Shield. Więcej informacji na ten temat zawiera nasza strona o przenoszeniu danych.

 12. Inne ważne informacje
  1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Verizon Media. Nie obowiązuje ona w przypadku firm, które nie należą do Verizon Media lub są poza jej kontrolą, oraz osób, które nie są zatrudnione przez Verizon Media ani z nią nie współpracują.  Niektóre produkty zależne mogą mieć inną politykę prywatności i odmienne zasady ochrony prywatności, które nie podlegają tej Polityce Prywatności.

 13. Zmiany
  1. Możemy czasami zmieniać i aktualizować tę Politykę prywatności, dlatego zachęcamy do jej okresowego przeglądania.  Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy o nich w odpowiedni sposób przed ich wejściem w życie.  

 14. Pytania i sugestie

  1. W przypadku pytań lub sugestii dotyczących informacji użytkownika albo chęci złożenia skargi należy wypełnić formularz kontaktowy lub napisać na adres:

   Verizon Media EMEA Limited
   Attention: Customer Care – Privacy Policy issues
   5-7 Point Square
   North Wall Quay
   Dublin 1, Ireland

  2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania informacji użytkownika można też skontaktować się z naszym ds. inspektorem ochrony danych:

   Verizon Media EMEA Limited
   Attention: Data Protection Officer
   5-7 Point Square
   North Wall Quay
   Dublin 1, Ireland

  1. Niezależnie od innych praw użytkownik może złożyć skargę na nas do irlandzkiego Komisarza Ochrony Danych — wiodącego organu nadzorczego Verizon Media.  Może także złożyć skargę do instytucji nadzorującej w kraju członkowskim Unii Europejskim, w którym mieszka. Kliknij tutaj, aby odnaleźć swój  lokalny organ nadzorczy.