Browser Apps

Na tej stronie opisano nasze bieżące praktyki dotyczące aplikacji w przeglądarce (w kontekście polityki prywatności). Dotyczy to między innymi rozszerzeń, dodatków i dodatków plug-in, takich jak pasek narzędzi Yahoo oraz narzędzia oferowane przez firmę Verizon Media ClarityRay Solutions.

Zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji

 • Aplikacje w przeglądarce powiązane z produktami i usługami firmy Verizon Media stanowią rozszerzenie takich usług. Na stronie informacji o prywatności każdej z nich będzie opisana nasza polityka prywatności (przy założeniu, że dana usługa jest używana w przeglądarce internetowej).
 • Śledzimy kliknięcia w naszych aplikacjach w przeglądarce. Robimy to między innymi w celu ulepszania naszych produktów i usług.
 • Aplikacje pasków narzędzi udostępniają przyciski do interakcji z usługami internetowymi oferowanymi przez firmę Verizon Media i strony trzecie.
  • Jeżeli użytkownik korzysta z aplikacji paska narzędzi, aby uzyskać dostęp do usług stron trzecich, takich jak Facebook, firma Verizon Media nie śledzi jego działań w panelu, w którym zachodzą te interakcje. Strona trzecia może jednak zebrać informacje przy użyciu tego panelu w trakcie korzystania z jego interaktywnych usług.
 • Użycie na stronach internetowych
  • Niektóre aplikacje w przeglądarce, włączając w to pasek narzędzi Yahoo, mogą udostępniać firmie Verizon Media informacje na temat urządzenia użytkownika i historii przeglądarki (które nie pozwalają zidentyfikować użytkownika). Pomaga nam to w dopasowaniu sposobu korzystania z Internetu do potrzeb użytkownika, wykrywaniu złośliwego oprogramowania i innych programów, które wstawiają lub blokują reklamy, a także doskonaleniu naszych produktów i usług.
  • Kiedy ta opcja jest włączona, aplikacja przesyła do firmy Verizon Media informacje o odwiedzanych stronach internetowych. W skład tych informacji mogą wchodzić pełne adresy wszystkich odwiedzanych witryn internetowych (URL), pobrane i przekierowane adresy URL, ramki iFrame, wywołania skryptów, nazwy i adresy URL stron w oknach kontekstowych, unikatowe identyfikatory paska narzędzi, dane o wydajności produktu (na przykład szybkość ładowania strony), skutki działania oprogramowania blokującego i/lub wstawiającego reklamy na tych stronach, identyfikator urządzenia oraz inne informacje dostarczane przez przeglądarkę użytkownika, w tym pliki cookie domeny yahoo.com.
  • Wszystkie pliki cookie z domeny yahoo.com są do nas przesyłane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki użytkownika, jeżeli ta funkcja jest włączona. Firma Verizon Media rejestruje tylko niektóre pliki cookie z domeny yahoo.com z danymi dotyczącymi użycia określonej aplikacji firmy Verizon Media. Nie są przechowywane pliki cookie, które mogą zawierać identyfikatory konta Yahoo lub są z nimi skojarzone.
  • Ustawienie tej funkcji jest niezależne od innych preferencji w zakresie prywatności, które zostały zakomunikowane firmie Verizon Media lub wybrane w przeglądarce użytkownika. Przykładowo ustawienie to nie zmienia wyborów, których użytkownik dokonał w aplikacji Ad Interest Manager; z kolei preferencje zdefiniowane w aplikacji Ad Interest Manager nie mają wpływu na gromadzenie informacji za pośrednictwem tej funkcji. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w używanej aplikacji w przeglądarce w dowolnym momencie, korzystając z jej opcji. W tym celu w odpowiednim menedżerze rozszerzeń należy kliknąć opcję Preferencje (Firefox) lub Opcje (Chrome). W przypadku używania paska narzędzi Yahoo można też kliknąć ikonę koła zębatego z prawej strony i wybrać menu ustawień.
 • Wykrywanie oprogramowania
  • Niektóre z naszych aplikacji w przeglądarce wykrywają automatycznie inne, zainstalowane na urządzeniu użytkownika oprogramowanie. Pozwala to między innymi zidentyfikować oprogramowanie wstawiające lub blokujące reklamy, rozpoznać oprogramowanie podejmujące próby oszustwa oraz wyszukać oprogramowanie, które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci. Aplikacja w przeglądarce gromadzi cechy pozwalające na identyfikację takiego oprogramowania i inne szczegóły, które go dotyczą.
  • Możemy wykorzystać zebrane informacje jako pomoc w diagnozowaniu problemów oraz na potrzeby ulepszania naszych produktów i usług. Możemy także pomagać innym firmom przez dostarczanie szczegółowych informacji o zakresie i charakterze wpływów, którym podlegają; dane osobowe nie zostaną jednak wówczas uwzględnione.

Aktualizowanie lub usuwanie informacji

 • Domyślnie ustawienia paska narzędzi Yahoo są przechowywane na komputerze, na którym zainstalowano pasek. Logując się w pasku narzędzi i zapisując ustawienia, można je zachować na koncie, tak aby były dostępne w innych przeglądarkach i na różnych urządzeniach.

Sposób instalowania

 • Użytkownik ma możliwość odinstalowania aplikacji w przeglądarce, z których nie chce korzystać. Dezinstalacja nie ma wpływu na konto użytkownika, nie zmienia jego plików cookie ani nie ogranicza dostępu do innych usług firmy Verizon Media.
 • Firefox
  • Przejdź do menedżera rozszerzeń programu Firefox. Wybierz opcję Narzędzia > Dodatki > Rozszerzenia z menu górnego lub skopiuj do paska adresu URL przeglądarki Firefox następujące polecenie: about:addons.
 • Chrome
  • Przejdź do menedżera rozszerzeń programu Chrome. Wybierz opcję Więcej narzędzi > Rozszerzenia w menu Chrome albo skopiuj i wklej do paska adresowego następujące polecenie: chrome://extensions/.
 • Internet Explorer
  • Odinstaluj z poziomu Panelu sterowania Windows.
 • Więcej informacji znajdziesz na naszych stronach pomocy.

Inne

 • Na tej stronie zawarto informacje na temat bieżących praktyk firmy Verizon Media dotyczących określonej usługi. Informacje te mogą ulec zmianie. Firma Verizon Media może modyfikować tę usługę przez dodawanie i usuwanie funkcji lub zmianę dostawców usług. Sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników przez firmę Verizon Media został opisany w polityce prywatności.