Często zadawane pytania dotyczące usług komunikacyjnych oraz analizy zdjęć, załączników i innych danych 

 1. Co to są „dopasowane reklamy” w Usługach firmy Verizon Media?

  Wierzymy, że nasze reklamy mogą być ciekawe i angażujące oraz prezentujemy naszym użytkownikom reklamy dopasowane do ich preferencji. Aby dostosowywać reklamy do oglądających i pokazywać w nich przydatne informacje, staramy się określać zainteresowania naszych użytkowników na podstawie ich aktywności dotyczącej marek, stron internetowych, aplikacji, produktów, usług i technologii (określanych wspólnie jako „Usługi”), a także prezentujemy reklamy dopasowane do kontekstu stron, na których są one pokazywane. Zautomatyzowane systemy firmy Verizon Media analizują wszystkie rodzaje treści (np. poczty, wiadomości wysyłanych przez komunikator, w tym wiadomości błyskawicznych i SMS) w celu wykrycia określonych słów i wyrażeń (nazywamy je „słowami kluczowymi”). Taka analiza obejmuje treść całej komunikacji podczas wysyłania, odbierania i przechowywania wiadomości, w tym treść komunikacji w usługach zsynchronizowanych z kontem użytkownika. W wyniku tych działań reklamy prezentowane w usłudze Poczta mogą dotyczyć produktów i usług związanych z takimi słowami kluczowymi.  Dodatkowo te słowa mogą być używane do określania kategorii zainteresowań, które przypisujemy do użytkownika, przeglądarki lub urządzenia w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach.

 2. Jak działa ta analiza?

  Nasze zautomatyzowane systemy analizują całą treść komunikacji (na przykład dane programów Mail i Messenger, między innymi wiadomości błyskawiczne i SMS-y) oraz wszystkie zdjęcia i dane przesyłane na konta użytkowników, aby umożliwić wykonywanie następujących czynności:

  • Udostępnianie, obsługa i ulepszanie funkcji produktów, treści i Usług.
  • Przetwarzanie żądań użytkowników i działań przez nich autoryzowanych.
  • Ulepszanie Usług świadczonych użytkownikom.
  • Dostosowywanie i prezentowanie indywidualnie dobranych reklam (również na innych urządzeniach i poza naszymi Usługami), a także prezentowanie dopasowanych reklam określanych na podstawie czynności wykonywanych na urządzeniu, wywnioskowanych zainteresowań i danych dotyczących lokalizacji.  Więcej informacji o reklamach opartych na zainteresowaniach można uzyskać przy użyciu narzędzia do ich kontrolowania.
  • Prowadzenie badań i tworzenie atrakcyjnych Usług. 
  • Przekazywanie raportów do wewnętrznych i zewnętrznych podmiotów, w tym naszych partnerów i stron trzecich, oraz udostępnianie raportów publicznie, na przykład anonimowych raportów o trendach i popularnych treściach (takich jak popularne nowe artykuły w usłudze Poczta Yahoo) i analiz dotyczących użycia naszych Usług i reklam. 
  • Zapewnianie usług opartych na lokalizacji, reklam, wyników wyszukiwania i innych treści, które są dopasowane do lokalizacji użytkownika.
  • Ulepszanie naszych systemów bezpieczeństwa w celu wykrywania nieuczciwych działań i przeciwdziałania im.
  • Taka analiza obejmuje treść całej komunikacji podczas wysyłania, odbierania i przechowywania wiadomości, w tym treść komunikacji w Usługach zsynchronizowanych z kontem użytkownika. Możemy na przykład automatycznie usunąć z danych wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować użytkownika, a następnie ręcznie przejrzeć te dane pod kątem określonej komunikacji komercyjnej, aby opracowywać narzędzia wspierające zautomatyzowane procesy skanowania, ulepszać segmentację i inne automatyczne funkcje oraz tworzyć ogólne szablony dokumentów (np. używać typowych sformułowań do identyfikowania potwierdzeń zakupu biletów lotniczych). Pracownicy firmy Verizon Media mogą dokonywać przeglądu szablonów, aby ulepszać jakość naszych usług i personalizację funkcji.
  • Zautomatyzowana analiza i przechowywanie wszystkich danych mogą obejmować informacje o treściach udostępnianych przez użytkownika, na przykład na zdjęciach, w załącznikach i innych formach komunikacji.  Możemy gromadzić informacje na temat zdjęć i materiałów wideo przesyłanych przez użytkowników, w tym dane w formacie EXIF. Dane w formacie EXIF (Exchangeable Image File Format) to zapis ustawień i innych powiązanych metadanych rejestrowanych przez aparat cyfrowy lub urządzenie podczas robienia zdjęć i nagrywania wideo, takich jak typ aparatu, przesłona, czas naświetlania, ogniskowa czy lokalizacja.
  • O ile użytkownik nie wyłączy zapisywania danych w formacie EXIF w aparacie lub na urządzeniu albo nie usunie ich ze zdjęcia przed przesłaniem, załączeniem lub udostępnieniem pliku, te dane zostaną przez nas zapisane. Niektóre aparaty i urządzenia mogą zapisywać w nagłówku EXIF zdjęć współrzędne GPS (lokalizację).
  • W celu wykonywania czynności opisanych powyżej korzystamy też z algorytmów rozpoznawania obrazów. Te algorytmy mogą na przykład identyfikować i oznaczać miejsca, kolory, współrzędne najlepszego przycięcia, tekst, działania, obiekty i osoby publiczne.
 3. W jaki sposób firma Verizon Media przetwarza informacje otrzymywane od instytucji finansowych?

  Firma Verizon Media chce oferować produkty i usługi, które zainteresują naszych użytkowników. W tym celu firma Verizon Media może analizować dane użytkowników związane z określonymi działaniami, które dotyczą instytucji finansowych.  Dzięki temu firma Verizon Media może tworzyć funkcje ułatwiające korzystanie z usług takich instytucji oraz prezentować użytkownikom lepiej dopasowane reklamy udostępniane w sieci firmy Verizon Media.  Firma Verizon Media może używać informacji dotyczących instytucji finansowych, których wysyłanie w wiadomościach e-mail jest dozwolone (zgodnie z przepisami określającymi zakres danych, które instytucje finansowe mogą przesyłać pocztą e-mail z zachowaniem prywatności użytkowników).  Niektóre regulowane instytucje finansowe mogą wysyłać poufne dane tylko za pomocą określonych metod, takich jak wyciągi brokerskie.

 4. W jaki sposób funkcje usługi Poczta Yahoo są powiązane z usługą Yahoo Messenger?

  Użytkownicy korzystają z różnych urządzeń i wielu środków komunikacji. Z tego względu usługa Poczta Yahoo i nowa usługa Yahoo Messenger współpracują teraz lepiej niż kiedykolwiek wcześniej (informację o używanej wersji można znaleźć na stronie Pomoc -> Informacje). Usługi Poczta Yahoo i Yahoo Messenger korzystają ze wspólnej platformy wyszukiwania. Oznacza to, że teraz użytkownicy mogą archiwizować wiadomości błyskawiczne wraz z pocztą e-mail na serwerach firmy Verizon Media oraz przeszukiwać je wszystkie naraz (w tym pocztę głosową, wiadomości SMS i inne) na różnych urządzeniach i w różnych systemach komputerowych.

 5. Czy usługa Poczta Yahoo automatycznie udostępnia wiadomości użytkowników innym podmiotom?

  Wiadomości użytkowników są udostępniane tylko tym osobom, które użytkownik wybierze. Możemy jednak udostępniać stronom trzecim określone obiekty z wiadomości w anonimowej postaci, aby wykonywać następujące czynności:   

  • Udostępnianie, obsługa i ulepszanie odpowiednich funkcji produktów, treści i Usług
  • Przetwarzanie żądań użytkowników i działań przez nich autoryzowanych.
  • Udoskonalanie naszych Usług.
  • Wspieranie reklamodawców i wydawców w procesie prezentowania dopasowanych reklam w ich aplikacjach i stronach internetowych.
  • Dostosowywanie i prezentowanie indywidualnie dobranych reklam (również na innych urządzeniach i poza naszymi Usługami), a także do prezentowania dopasowanych reklam określanych na podstawie czynności wykonywanych na urządzeniu, wywnioskowanych zainteresowań i danych dotyczących lokalizacji. Więcej informacji o reklamach opartych na zainteresowaniach można uzyskać przy użyciu narzędzia do ich kontrolowania.  
  • Prowadzenie badań i rozwoju atrakcyjnych produktów oraz Usług. 
  • Przekazywanie pozbawionych danych osobowych raportów do wewnętrznych i zewnętrznych podmiotów, w tym naszych partnerów i stron trzecich, oraz udostępnianie raportów publicznie, na przykład anonimowych raportów o trendach i popularnych treściach (takich jak popularne nowe artykuły w usłudze Poczta Yahoo) i analiz dotyczących użycia naszych Usług i reklam. 
  • Zapewnianie usług opartych na lokalizacji, reklam, wyników wyszukiwania i innych treści, które są dopasowane do lokalizacji użytkownika.
  • Ulepszanie naszych systemów bezpieczeństwa w celu wykrywania nieuczciwych działań i przeciwdziałania im.
 6. Czy można korzystać z usługi Poczta Yahoo po rezygnacji z prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach?

  Tak. Usługa Poczta Yahoo działa nawet po rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach. Rezygnacja obowiązuje również w przypadku innych oferowanych przez nas produktów, w tym analizy treści komunikacji w celach reklamowych oraz otrzymywania treści opartych na zainteresowaniach. W zależności od lokalizacji użytkownik może z łatwością przesłać swoją rezygnację za pośrednictwem tej strony lub znaleźć łącza do umożliwiających to stron w usłudze Poczta Yahoo oraz w stopkach i ikonach na stronach firmy Verizon Media.

 7. Do czego służy funkcja Mobile Uploader?

  Jeśli użytkownik włączy funkcję Mobile Uploader na urządzeniu, to wszystkie zdjęcia i filmy z rolki aparatu oraz innych funkcji przechowywania zdjęć na tym urządzeniu będą automatycznie przesyłane do usługi Poczta Yahoo. Zdjęcia i filmy są przechowywane w usłudze Poczta Yahoo jako prywatne, dopóki użytkownik nie udostępni ich innym. Funkcję Mobile Uploader można w dowolnym momencie wyłączyć w ustawieniach aplikacji. Funkcja Mobile Uploader może gromadzić dane zdjęć i filmów przesłanych do usługi Poczta Yahoo zgodnie z opisem w sekcji „Jak działa ta analiza?”.