Produkty związane z komunikacją

W niniejszym dokumencie opisano bieżące metody postępowania w zakresie ochrony prywatności dotyczące marek, stron internetowych, funkcji, produktów, aplikacji, oprogramowania i innych usług firmy Verizon Media związanych z komunikacją („Usługi komunikacyjne”).  Wszystkie informacje, które są gromadzone, przekazywane firmie Verizon Media lub przechowywane na koncie Verizon Media, są przetwarzane, używane i chronione zgodnie z Polityką prywatności firmy Verizon Media. Te informacje mogą ulec zmianie, jeśli firma Verizon Media zmodyfikuje usługi komunikacyjne przez dodanie lub usunięcie funkcji albo zmianę dostawców usług. Niektóre funkcje usług komunikacyjnych są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. W razie pytań na temat usług komunikacyjnych zapraszamy do zapoznania się ze stronami pomocy.

Na tej stronie opisano praktyki związane z prywatnością odnoszące się do usług Książka adresowa Yahoo, Kalendarz Yahoo, Yahoo Grupy, Poczta Yahoo, Poczta AOL, Notatnik Yahoo, Yahoo Messenger oraz innych usług do obsługi wiadomości błyskawicznych. 

Zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji 

 • Uwaga dla użytkowników z Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Użytkownicy z Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą wyrazić zgodę na gromadzenie i analizowanie przez nas dotyczących ich danych w kontekście usług komunikacyjnych w celach innych niż związane z działaniem produktu, zabezpieczeniami i ochroną przed oszustwami. Cele, w związku z którymi mogą być gromadzone dane związane z używanymi usługami komunikacyjnymi, można dodatkowo określić w ustawieniach kontroli prywatności. Zależnie od wybranych opcji i ustawień kontroli prywatności dane użytkowników są gromadzone i analizowane zgodnie z naszymi zasadami opisanymi poniżej.

Ogólne

 • Systemy firmy Verizon Media analizują i przechowują wszystkie treści komunikacji, w tym treść przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail oraz wiadomości błyskawicznych. 
 • Analizujemy i przechowujemy również wszelkie treści i inne informacje, które użytkownik udostępnia podczas korzystania z naszych usług komunikacyjnych. Może to obejmować informacje z przekazanych treści lub na ich temat, takie jak zdjęcia, załączniki i inne przesłane treści.
 • Nasze systemy mogą analizować treść komunikacji (na przykład w poczcie, grupach, kalendarzu, książce adresowej i usłudze Messenger, w tym w wiadomościach błyskawicznych i SMS) w celach opisanych na głównej stronie Polityki prywatności. Jeśli udostępniasz firmie Verizon Media swoje dane z usługi Gmail, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzamy te dane.
 • Ta analiza obejmuje treść całej komunikacji podczas wysyłania, odbierania i przechowywania wiadomości, w tym treść komunikacji w usługach zsynchronizowanych z kontem użytkownika. Po próbie automatycznego usunięcia informacji, które mogłyby pozwolić na identyfikację odbiorcy, możemy ręcznie przeglądać niektóre treści komunikacji w celu ulepszania naszych produktów, opracowywania narzędzi usprawniających nasz automatyczny proces skanowania i ulepszania innych automatycznych funkcji. Na przykład odkrycie typowych zwrotów na rachunkach linii lotniczych może pozwolić utworzyć ogólne szablony, które pomogą w porządkowaniu poczty, usprawnią działanie naszych usług i pozwolą personalizować funkcje dla użytkowników. Nasz zespół ds. zapobiegania spamowi może przeglądać wiadomości oznaczone flagami „spam” i „nie spam”, aby poprawić nasze mechanizmy ochrony przed spamem. Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy.
 • Nasze usługi komunikacyjne mogą zawierać interaktywne funkcje pochodzące od stron trzecich, na przykład usługi pamięci masowej w chmurze (umożliwiające wysyłanie dużych załączników do kontaktów) czy agenty folderów inteligentnych (umożliwiające automatyczne przenoszenie rachunków do odpowiednich folderów lub generowanie raportów na temat wydatków).        
 • Więcej informacji o naszych usługach komunikacyjnych zawiera dokument Często zadawane pytania na temat usług komunikacyjnych.

Funkcje związane z komunikacją

 • Użytkownicy mogą zapisywać treść komunikacji wymienianej z innymi osobami, nawet jeśli te osoby usuną takie wiadomości.
 • Jeśli jest włączone przekazywanie wiadomości SMS, mogą one być przechowywane w historii rozmów na urządzeniu.
 • Przechowujemy szczegóły kontaktów i kalendarza z usług komunikacyjnych — poczty, książki adresowej, kontaktów komunikatora Messenger, grup itd. — gdy użytkownik zsynchronizuje dane z urządzeń (takie jak kontakty z telefonu).
  • Synchronizowane kontakty z usług stron trzecich mogą zostać ponownie wypełnione, gdy użytkownik je usunie, chyba że funkcja synchronizacji zostanie wyłączona.

Udostępnianie i ujawnianie danych stronom trzecim 

 • Połączenie konta z usługą strony trzeciej może wymagać udostępnienia tej stronie pewnych informacji, na przykład adresu e-mail. Użytkownik może przeglądać i wyłączać połączenia z kontami stron trzecich, odwiedzając sekcje kont w używanych usługach komunikacyjnych.
 • Pewne informacje o koncie użytkownika mogą być widoczne dla innych osób. Są to na przykład imię i nazwisko, pseudonim, awatar, zdjęcie, płeć, miasto, stan online, dane kontaktowe skojarzone z kontem Verizon Media oraz inne informacje, które zostały udostępnione publicznie.
 • Opublikowanie informacji dostępnych innym osobom może spowodować otrzymywanie niezamówionych wiadomości od innych podmiotów.


Poczta Yahoo

Usługi Premium

 • Niektóre usługi Premium są dostępne za opłatą.
 • Podczas rejestracji w usługach Premium wymagane jest podanie informacji dotyczących płatności. Używamy takich danych na potrzeby rozliczeń i realizacji płatności, co jest wymagane do oferowania usług Premium. Firma Verizon Media poważnie traktuje bezpieczeństwo użytkowników. Stosujemy standardowe w branży szyfrowanie SSL (Secure Socket Layer) w przypadku transmisji danych dotyczących płatności oraz innych informacji używanych podczas zamawiania usług Premium.

Rozliczenia

 • Użytkownik może przeglądać, edytować i anulować zamówione usługi Premium Yahoo na stronie informacji o koncie usług Premium Yahoo. Są tam dostępne informacje o obecnie subskrybowanych usługach, harmonogramie opłat oraz historii płatności.
 • Zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • Usługa Poczta Yahoo dołącza adresy IP w nagłówkach wiadomości poczty wychodzącej zgodnie z odpowiednim protokołem internetowym.
 • Te informacje mogą być również używane w celu dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach. Więcej informacji o reklamach opartych na zainteresowaniach można znaleźć na stronie narzędzia firmy Yahoo do ich kontrolowania.
 • Firma Verizon Media może udostępniać słowa kluczowe oraz numery śledzenia paczek i identyfikacji produktów stronom trzecim w celu poprawy obsługi użytkowników i oferowania spersonalizowanych reklam.
 • Kiedy użytkownicy klikają przycisk Spam lub Nie spam, te informacje są wysyłane do naszego zespołu ds. zapobiegania spamowi oraz dostawców usług zgodności z przepisami dotyczącymi zapobiegania spamowi, gdzie są ręcznie przeglądane. Fragmenty takich wiadomości mogą być udostępniane ich nadawcom w celu ograniczenia spamu.

Zasady dotyczące możliwości aktualizowania i usuwania informacji

 • Na stronie Informacje o koncie można modyfikować ustawienia i preferencje dotyczące konta usługi Poczta Yahoo.

Kalendarz Yahoo

Zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji

 • Podczas zapisywania zdarzeń w usłudze Kalendarz Yahoo można wprowadzić dowolne informacje, na przykład opis, datę, godzinę, zaproszone osoby, lokalizację, a nawet ustawienie powtarzalności zdarzenia.

Zasady udostępniania i ujawniania informacji

 • Kalendarz Yahoo można upublicznić, udostępnić wybranym użytkownikom lub ustawić jako prywatny (niedostępny do przeglądania).
 • Jeśli użytkownik zezwoli innym na przeglądanie swojego kalendarza, może określić, czy poszczególne zdarzenia są ukryte, oznaczone flagą „Zajęte”, czy wyświetlane ze wszystkimi szczegółami. Można zmienić domyślne ustawienie uprawnień dotyczących zdarzeń na stronie Opcje w usłudze Kalendarz Yahoo. Zmiana ustawienia uprawnień dotyczących zdarzeń obejmuje wszystkie zdarzenia, które dodasz po niej. Nie wpłynie ona na ustawienia wcześniej dodanych zdarzeń. Uprawnienia te można zmieniać dla poszczególnych zdarzeń na stronie edycji zdarzenia.

Yahoo Messenger

Praktyki w zakresie gromadzenia i wykorzystywania informacji

 • Podczas korzystania z komunikatora Yahoo Messenger pozyskujemy informacje o użytkownikach. Informacje takie jak numer telefonu, adres e-mail, zdjęcia i (za zgodą użytkownika) kontakty z urządzenia gromadzimy bezpośrednio od użytkownika. Podczas użytkowania komunikatora Yahoo Messenger automatycznie gromadzimy adres IP, lokalizację, dane analityczne dotyczące użytkowania aplikacji, identyfikator i typ urządzenia oraz nazwę operatora sieci komórkowej.
 • Podczas korzystania z komunikatora Yahoo Messenger treść komunikacji jest przechowywana na naszych serwerach, dzięki czemu można ją przeszukiwać na różnych naszych platformach.

Praktyki dotyczące udostępniania i ujawniania danych

 • Niektóre produkty mogą zawierać funkcje powiadamiające użytkowników o obecności lub aktywności w kanale, zespole lub grupie.  
 • Podczas używania komunikatora Yahoo Messenger ułatwiamy udostępnianie wiadomości innym osobom. W celu ułatwienia znajdowania innych użytkowników komunikatora Yahoo Messenger i kontaktowania się z nimi możemy, za zgodą użytkownika, synchronizować dane z jego urządzeń. Inne osoby, które znają numer telefonu lub adres e-mail użytkownika, mogą go znaleźć w komunikatorze Yahoo Messenger, a także uzyskać pewne informacje na jego temat, na przykład imię i nazwisko, pseudonim, awatar, zdjęcie, stan online, dane kontaktowe skojarzone z kontem Verizon Media oraz inne informacje, które zostały udostępnione publicznie.
 • Można zapraszać osoby do grona znajomych w komunikatorze Yahoo Messenger, jak również do rozmowy indywidualnej lub grupowej. Zaproszenia mogą zawierać komunikat, na przykład imię i nazwisko oraz zdjęcia.

Cofanie wysyłania wiadomości, zdjęć i plików GIF

 • Czasami można cofnąć wysyłanie komunikacji. Możemy przechowywać kopie komunikacji oraz dzienniki na potrzeby audytu i rejestracji zgodnie z odpowiednimi przepisami. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności firmy Verizon Media („Bezpieczeństwo informacji i przechowywanie danych”).
 • Istnieją wyjątki dotyczące funkcji cofania wysyłania:
  • Użytkownicy, którzy otrzymali wiadomości lub inne treści, mogą je zapisać lub skopiować (m.in. wykonać zrzut ekranu lub skorzystać z innych metod oraz technologii zapisywania obrazu). Jeśli użytkownicy zachowają lub wykonają kopię treści (w tym zdjęć) przed skorzystaniem z funkcji cofania wysyłania, mogą mieć dostęp do tych treści i możliwość ich udostępniania w późniejszym czasie.
  • Powiadomienia Push dotyczące nowych wiadomości nie mogą zostać cofnięte, dlatego użytkownicy mogą być w stanie odczytać te powiadomienia.
  • Nie można cofnąć wysłanej wiadomości, jeśli odbiorca nadal używa starszej wersji komunikatora Yahoo Messenger lub przejdzie w tryb offline przed cofnięciem wysłania wiadomości.
 • Zanim użytkownik cokolwiek udostępni, powinien to przemyśleć. Wiadomości są wysyłane natychmiast. Nie ma gwarancji, że użytkownicy nie zobaczą wiadomości, zanim jej wysłanie zostanie cofnięte.

Inne

 • Korzystając z komunikatora Yahoo Messenger, użytkownik akceptuje fakt, że inni użytkownicy tej aplikacji mogą otrzymywać powiadomienia, kiedy użytkownik się zaloguje, i mogą wysyłać do niego wiadomości błyskawiczne oraz inne informacje za pośrednictwem aplikacji Yahoo Messenger. Aby zablokować funkcję powiadomień lub zapobiec otrzymywaniu wiadomości od takich użytkowników, można skorzystać z funkcji ignorowania lub podobnego rozwiązania. Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości błyskawicznych oraz innych informacji może zostać zablokowana przez firmę Verizon Media lub innych użytkowników. Wiąże się to z częściowym lub całkowitym ograniczeniem dostępu do komunikatora Yahoo Messenger. Firma Verizon Media nie odpowiada za badanie ani rozpatrywanie sporów wynikających z tego, że użytkownicy wzajemnie się ignorują, wysyłają do siebie wiadomości lub inne informacje albo w inny sposób korzystają z komunikatora Yahoo Messenger. 
 • Niektóre funkcje dostępne w komunikatorze Yahoo Messenger, takie jak polubienia oraz cofanie wysyłania wiadomości, mogą nie działać podczas komunikacji z osobami korzystającymi ze starszych wersji komunikatora Yahoo Messenger (wydanych przed 3 grudnia 2015 roku).

Grupy Yahoo

Zasady udostępniania i ujawniania informacji

 • Wiadomości wysyłane pocztą e-mail do grupy lub publikowane w grupie za pośrednictwem witryny internetowej zawsze zawierają adres e-mail nadawcy.
  • Wszystkie osoby otwierające wiadomości za pośrednictwem witryny mają dostęp do kompletnych nagłówków wszystkich wiadomości e-mail.
 • Właściciel i moderatorzy każdej grupy, do której użytkownik należy, mają dostęp do jego pełnego adresu e-mail.
  • Niektórzy właściciele grup mogą umożliwić ich członkom ukrywanie adresów e-mail przed właścicielem i moderatorami. Wybranie tej opcji może jednak ograniczyć dostęp do publikowania oraz innych funkcji grupy.
 • Korzystając z usługi Yahoo Grupy i jej narzędzi, można publicznie udostępniać niektóre swoje informacje. Można także udostępnić pewne informacje innym członkom grupy.
 • Kiedy użytkownik udostępnia pliki, publikuje wiadomości, tworzy ankiety lub dodaje zakładki w grupie, do której należy, obok tych wpisów w witrynie grupy mogą być widoczne pewne informacje na jego temat, takie jak imię i nazwisko, pseudonim, awatar, zdjęcie, stan online, dane kontaktowe skojarzone z kontem Verizon Media oraz inne publicznie udostępnione przez niego informacje.
 • Osobiste adresy e-mail właściciela i moderatorów grupy, którzy zapraszają członków do dołączenia do grupy przy użyciu odpowiedniego narzędzia, są widoczne dla odbiorców tych zaproszeń.
 • Niektóre informacje z profilu użytkownika mogą być widoczne dla innych osób. Dotyczy to imienia i nazwiska, płci, miasta, stanu online oraz innych publicznie udostępnionych informacji.
 • Opublikowanie informacji dostępnych innym osobom może spowodować otrzymywanie niezamówionych wiadomości od innych podmiotów.

Zasady dotyczące możliwości aktualizowania i usuwania informacji

 • Jeśli użytkownik jest właścicielem grupy, może edytować i usuwać wszelkie wpisy oraz dane członków grupy. Może także w każdej chwili usunąć całą grupę. Właściciele grup mogą także umożliwiać moderatorom edytowanie i usuwanie wpisów oraz członków grupy.
 • Jeśli użytkownik należy do grupy, może w każdej chwili edytować swoje członkostwo i preferencje w tej grupie. Może także usuwać własne wiadomości z grupy.