Prywatność dzieci i konta rodzinne

Obecnie nie obsługujemy tworzenia nowych kont rodzinnych Yahoo. Istniejące konta rodzinne Yahoo będą działać bez zmian zgodnie z opisem na tej stronie. 

Użytkownicy istniejących kont rodzinnych Yahoo (zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie) muszą przestrzegać Warunków świadczenia usług firmy Verizon Media.

W przypadku pytań związanych z tą usługą zachęcamy do odwiedzenia strony Pomoc. Sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników przez firmę Verizon Media został opisany w Polityce prywatności.

Metody gromadzenia, używania i udostępniania informacji

 • Sekcje Gromadzenie i wykorzystywanie informacji oraz Udostępnianie i ujawnianie informacji naszej Polityki prywatności zawierają opis sposobów, w jakie gromadzimy dane osobowe i ich używamy.
 • Gdy usługi i produkty firmy Verizon Media są używane przez dzieci, firma Verizon Media i jej partnerzy mogą gromadzić informacje osobowe oraz z nich korzystać. Takie informacje mogą między innymi obejmować imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, dane geolokacyjne, wyszukiwane hasła, identyfikatory urządzeń przenośnych, numery telefonów komórkowych, alternatywne adresy e-mail, kontakty, informacje kontaktowe (w tym internetowe), pseudonimy i aliasy, adresy pocztowe, adresy IP, inne trwałe identyfikatory oraz wszelkie inne informacje, które dziecko może udostępnić nam lub naszym partnerom, na przykład zdjęcia, filmy i pliki audio zawierające wizerunek lub głos dziecka.
 • W ramach używania produktów i usług oferowanych przez nas bądź naszych partnerów dzieci mogą udostępniać opisane tu i inne informacje. W rezultacie takie dane mogą zostać przekazane nam lub naszym partnerom albo udostępnione publicznie.
 • Firma Verizon Media i jej partnerzy mogą korzystać z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych w sieci Web na każdej stronie wszystkich witryn internetowych i we wszystkich produktach i usługach (w tym dostępnych w innych witrynach), które do nich należą, do gromadzenia informacji na temat dziecka. Szczegółowy opis naszych metod gromadzenia, ujawniania i korzystania z informacji użytkowników zawiera Polityka prywatności.
 • Nasi partnerzy stanowią integralną część naszych usług, w związku z czym mogą gromadzić informacje na temat dziecka zgodnie z powyższym opisem. Więcej informacji o naszych partnerach i gromadzonych przez nich danych można znaleźć w Module stron trzecich.
 • Dziecko może uzyskiwać dostęp do wszystkich produktów i usług firmy Verizon Media, takich jak Poczta, Messenger, Answers, aplikacje mobilne, Flickr, wyszukiwarka, Grupy, Gry i inne, oraz z nich korzystać. Więcej informacji o naszych praktykach związanych z prywatnością w poszczególnych produktach można znaleźć na stronie Produkty w naszej Polityce prywatności.
 • Firma Verizon Media nie wysyła bez zgody rodziców informacji o ofertach specjalnych lub kampaniach marketingowych do dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia.
 • Firma Verizon Media nie wymaga od dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia, podawania bardziej osobistych informacji niż jest to niezbędne do uczestnictwa w danej aktywności lub promocji.

Zasady dotyczące możliwości aktualizowania i usuwania informacji

 • Konto dziecka jest oddzielne od konta opiekuna. Aby sprawdzić stan konta dziecka lub wprowadzić na nim zmiany, opiekun musi się na nim zalogować.
 • Opiekun musi wpisać lub zweryfikować identyfikator i hasło do konta dziecka podczas wyrażania zgody na utworzenie tego konta. Jeśli użytkownik zapomni identyfikatora lub hasła do konta dziecka albo nie będzie mógł uzyskać dostępu do tego konta, powinien użyć naszego narzędzia do odzyskiwania konta.
 • Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę na gromadzenie, używanie i ujawnianie danych osobowych dziecka przez firmę Verizon Media i jej partnerów. Służące do tego ustawienia znajdują się na stronie Usuwanie konta po zalogowaniu się na konto dziecka. Jeśli konto dziecka zostanie usunięte, istniejące dane osobowe dotyczące dziecka zostaną przez nas skasowane oraz zaprzestaniemy świadomego gromadzenia, używania i ujawniania informacji na temat dziecka. Niektóre dane związane z wykorzystaniem witryn mogą pozostać w naszych dziennikach. Na tej stronie opisaliśmy typy informacji, które mogą pozostać w naszych systemach po usunięciu konta dziecka. Więcej informacji o prawach użytkownika i dziecka dotyczących prywatności można znaleźć w naszej Polityce prywatności.