Promocje Verizon Media

Organizowane w Verizon Media promocje, takie jak loterie, konkursy lub upominki, mogą być sponsorowane przez Verizon Media, osoby trzecie lub sponsorowane wspólnie przez Verizon Media i osoby trzecie. Verizon Media może być również sponsorem lub jednym ze sponsorów promocji organizowanych przez osoby trzecie. Podczas udziału w promocji obowiązuje oficjalny regulamin tej promocji, który może zawierać informacje na temat powiązanych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Praktyki w zakresie gromadzenia i wykorzystywania informacji

  • Uczestnik podlega warunkom kwalifikacji zawartym w oficjalnym regulaminie promocji. Ponadto w ramach dodatkowego warunku może zostać przez nas poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji, np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji lub numeru telefonu, stanowiących warunek udziału w promocji.
  • Możemy, we własnym imieniu lub za pośrednictwem przedstawicieli, kontaktować się uczestnikiem w sprawach związanych z promocją, w której się zarejestrował, w celach związanych z zarządzaniem promocją, aktualizacją statusu lub w innych celach określonych w oficjalnym regulaminie promocji.

Praktyki dotyczące udostępniania i ujawniania danych

  • Może być konieczne udostępnienie przez nas Twoich danych w związku z promocją. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w oficjalnym regulaminie każdej promocji.
  • W przypadku zgody na udostępnienie danych uczestnik otrzyma stosowną informację przed zebraniem lub udostępnieniem danych. Informacja zostanie dołączona do formularza zgłoszenia i/lub zostanie zamieszczona w oficjalnym regulaminie promocji.
  • Osoby trzecie organizujące promocje mogą zbierać i wykorzystywać dane samodzielnie lub wspólnie z Verizon Media. Jeśli informacje są zbierane i wykorzystywane przez osobę trzecią, uczestnik powinien zapoznać się z polityką prywatności tej osoby trzeciej, aby uzyskać informacje na temat jej praktyk postępowania z informacjami.