Usługi wyszukiwania

W niniejszym dokumencie opisano aktualne metody postępowania w zakresie ochrony prywatności dotyczące marek, stron internetowych, funkcji, produktów, aplikacji, oprogramowania i innych usług związanych z rozwiązaniami Wyszukiwarka i Asystenci firmy Verizon Media („Usługi wyszukiwania”).  Wszystkie informacje, które są gromadzone, przekazywane firmie Verizon Media lub przechowywane na koncie Verizon Media, będą traktowane, używane i chronione zgodnie z Polityką prywatności firmy Verizon Media. Te informacje mogą ulec zmianie, jeśli firma Verizon Media zmodyfikuje Usługi wyszukiwania przez dodanie lub usunięcie funkcji albo zmianę dostawców usług. Niektóre funkcje są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. W razie pytań na temat Usług wyszukiwania zapraszamy do zapoznania się z pomocą.

Na tej stronie opisano metody ochrony prywatności obowiązujące w usługach Yahoo Wyszukiwanie, Yahoo Asystenci, Yahoo Lokalnie i Yahoo Zakupy. Dodatkowe informacje dla niektórych usług wyszukiwania przedstawiono poniżej. 

Yahoo Wyszukiwanie 

Praktyki w zakresie gromadzenia i wykorzystywania informacji

Wyszukiwanie

 • Gdy użytkownik przeprowadzi wyszukiwanie w produkcie lub usłudze, które korzystają z naszych technologii wyszukiwania, możemy gromadzić informacje związane z działaniem tych funkcji, w tym pliki cookie, dostępne identyfikatory urządzeń, adresy IP, informacje o używanym agencie i szukane terminy.
 • Asystent wyszukiwania pomaga w wyszukiwaniu potrzebnych treści przez automatyczne wyświetlanie popularnych terminów wyszukiwania oraz nowych tematów do rozpatrzenia. Asystent wyszukiwania może tworzyć podpowiedzi na podstawie zagregowanych danych wyszukiwania wszystkich użytkowników oraz indywidualnej historii wyszukiwania użytkownika.
 • Narzędzie Yahoo Historia wyszukiwania umożliwia przeglądanie terminów, które użytkownik wyszukiwał w przeszłości. Więcej informacji o zarządzaniu narzędziem Historia wyszukiwania. Aby dowiedzieć się, jak długo firma Verizon Media przechowuje dane dzienników dotyczące wyszukiwań, należy odwiedzić stronę Przechowywanie i anonimizacja danych
 • Podczas korzystania z usługi Yahoo Wyszukiwanie użytkownik może zobaczyć pasujące prywatne wyniki wyszukiwania pochodzące z innych źródeł, np. z usługi Yahoo Poczta. Prywatne wyniki wyszukiwania są dostępne wyłącznie po zalogowaniu. Więcej informacji o zarządzaniu prywatnymi wynikami i wyłączaniu tej funkcji.
 • Niektóre reklamy prezentowane użytkownikowi mogą być dostosowywane na podstawie historii wyszukiwania lub terminów wyszukiwania użytkownika w usługach firmy Verizon Media. Opis informacji używanych do personalizowania działania wyszukiwarki można znaleźć na stronie o rezygnacjach. Jeśli użytkownik zrezygnuje z funkcji dopasowywania reklam, to w odwiedzanych przez niego witrynach internetowych nadal będą wyświetlane reklamy prezentowane przez firmę Verizon Media, jednak nie będą one dostosowywane do jego zainteresowań ani historii wyszukiwania.
 • Na stronie Preferencje wyszukiwania użytkownik może zarządzać działaniem wyszukiwarki w usługach Yahoo, na przykład zmieniać ustawienia funkcji Bezpieczne wyszukiwanie, Historia wyszukiwania i Wyniki prywatne.
 • Yahoo Wyszukiwanie korzysta z algorytmów rozpoznawania obrazów w celu identyfikowania osób publicznych, scen, działań lub obiektów do łatwiejszego wyszukiwania obrazów.

Partnerzy w zakresie wyszukiwania

 • Wielu niezależnych dostawców przekazuje treści do wyszukiwarki firmy Verizon Media oraz zapewnia sponsorowane usługi wyszukiwania.
 • Informacje dotyczące użytkownika (w tym informacje, które mogą być uznawane za osobiste), na przykład szukany termin, adres IP i inne informacje z przeglądarki internetowej lub aplikacje, takie jak unikatowy identyfikator przeglądarki, możemy udostępniać naszym partnerom w zakresie usług wyszukiwania.
 • Niezależni dostawcy mogą korzystać z tych danych, jak również danych na temat kliknięć w wynikach wyszukiwania w celu dostarczania dopasowanych reklam i wyników wyszukiwania oraz ulepszania usługi wyszukiwania, przeprowadzenia badań, analiz, wykrywania i przeciwdziałania nieuczciwym działaniom dotyczącym sponsorowanych lub kontekstowych wyników wyszukiwania.
 • Możemy zmieniać wyniki wyszukiwania dostarczane przez naszych partnerów w celu ulepszania oferowanych funkcji wyszukiwania.
 • Aby dowiedzieć się więcej o metodach gromadzenia i używania danych przez wymienionych partnerów w zakresie wyszukiwania, należy przeczytać temat o stronach trzecich.

Sponsorowane wyniki wyszukiwania

 • Wyniki wyszukiwania mogą zawierać witryny, których właściciele płacą za ich umieszczenie w tych wynikach. Więcej informacji.
 • Wyniki wyszukiwania mogą zawierać adresy URL służące do śledzenia, które są udostępniane przez usługę Reklamy w wyszukiwarce Yahoo i/lub naszych partnerów, aby identyfikować kliknięcia na stronie z wynikami wyszukiwania.  

Asystenci 

 • Yahoo Asystenci to nowa kategoria produktów i usług korzystających z rozwiązań sztucznej inteligencji wspieranych przez osoby. Takie rozwiązania obejmują automatyczne mechanizmy czatu działające na platformach komunikacyjnych, wirtualnych asystentów osobistych i autonomiczne aplikacje używane za pośrednictwem usług firmy Verizon Media lub aplikacji i usług stron trzecich. Asystenci mogą gromadzić informacje na temat użytkowników w sposób różniący się od metod stosowanych w innych technologiach wyszukiwania. 
 • Asystenci firmy Yahoo mogą kontaktować się i rozmawiać z użytkownikami, aby odpowiadać na ich pytania, pomagać im w wykonywaniu określonych czynności i realizować inne cele. Podczas odpowiadania na pytania użytkowników i wykonywania przekazywanych przez nich instrukcji Asystenci korzystają z pomocy naszego personelu i zautomatyzowanych systemów.   
 • Możemy gromadzić informacje o użytkownikach i sposobach, w jaki korzystają oni z Asystentów, w tym dotyczące rozmów i kontaktów z Asystentem, identyfikatora Yahoo i konta. 
 • Możemy również gromadzić informacje udostępniane przez strony trzecie (na przykład aplikacje, platformy komunikacyjne i inne usługi), które wchodzą w interakcje z naszymi Asystentami. Takie informacje mogą obejmować dane o koncie użytkownika w usługach strony trzeciej, identyfikator, nazwę, zdjęcie, numer telefonu i adres e-mail użytkownika oraz informacje o urządzeniu, na przykład identyfikator, typ, system operacyjny i operator sieci komórkowej.   
 • Aby odpowiadać na żądania użytkowników, ulepszać proces rozwoju naszych produktów i usług oraz zapewniać spersonalizowane funkcje i reklamy w produktach i usługach firmy Verizon Media, jej pracownicy i zautomatyzowane systemy mogą mieć dostęp do całej treści wysyłanej, otrzymywanej i zapisywanej komunikacji.  
 • W przypadku kontaktowania się z naszymi Asystentami za pośrednictwem strony trzeciej użytkownik powinien przeczytać wszystkie zasady tej firmy dotyczące zachowania prywatności, aby dowiedzieć się, jakie informacje na jego temat mogą być gromadzone i w jakich celach.

Inne

 • Użytkownicy w Europie mogą poprosić, aby określone adresy URL były blokowane w wynikach wyszukiwania w niektórych okolicznościach. Takie osoby mogą również mieć dodatkowe prawa dotyczące ich prywatności. Więcej informacji o tych prawach można znaleźć w Polityce prywatności firmy Verizon Media

Yahoo Lokalnie

Zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji

Moje lokalizacje

 • Dzięki tej funkcji zalogowani użytkownicy mogą zachowywać dane firm za pomocą przycisku „Zapisz” dostępnego na stronach profilów poszczególnych firm.
 • Po zalogowaniu się na swoje konto użytkownicy mogą też przeglądać ostatnio wyszukiwane i wyświetlane firmy.

Zasady udostępniania i ujawniania informacji

Recenzje

 • Recenzje dodane przez użytkownika zawierają jego identyfikator Yahoo, alias lub inne informacje o jego koncie, które użytkownik udostępnił publicznie, oraz są powiązane z jego profilem. Za pomocą menu rozwijanego użytkownik może wybrać alias, pod którym chce publikować recenzje. Użytkownik może też utworzyć nowy alias lub profil.
 • Obecnie użytkownik nie może edytować swojej recenzji, gdy zostanie ona opublikowana. Jeśli jednak użytkownik spróbuje opublikować drugą recenzję, zobaczy poprzednią, którą może przesłać ponownie.
 • Jeśli użytkownik umieści w Internecie informacje osobowe w taki sposób, że będą one dostępne publicznie, może zacząć otrzymywać niechciane wiadomości od stron trzecich.
 • Podczas publikowania recenzji w usłudze Moje lokalizacje użytkownik powinien zwracać uwagę na to, jakie dane osobowe udostępnia. Wszystkie dane osobowe udostępnione w ten sposób mogą być przeczytane, zachowane i wykorzystane przez innych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje osobiste publikowane przez siebie w usłudze Moje lokalizacje.
 • Zasady dotyczące możliwości aktualizowania i usuwania informacji
 •  Obecnie użytkownik nie może edytować swojej recenzji, gdy zostanie ona opublikowana. Jeśli jednak użytkownik spróbuje opublikować drugą recenzję, zobaczy poprzednią, którą może przesłać ponownie.

Yahoo Zakupy

 • Usługa Yahoo Zakupy zapewnia dostęp do oferty tysięcy sklepów i producentów w jednym miejscu. Aby złożyć zamówienie w sklepie wyświetlanym w usłudze Yahoo Zakupy, nie trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem.

Zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji

Zakupy

 • Możemy wykorzystać historię zapytań i wyszukiwań użytkownika w usłudze Yahoo Zakupy do dostosowania usług i wyświetlania reklam, które mogą go zainteresować. W module Ostatnia aktywność wyświetlana jest historia zapytań i wyszukiwań użytkownika w usłudze Yahoo Zakupy z ostatnich 60 dni. Aby wyłączyć funkcję Ostatnia aktywność, należy wybrać opcję „wył.” w prawym górnym rogu modułu. Aby wyczyścić historię przeglądania w usłudze Yahoo Zakupy, należy wybrać opcję „wyczyść wszystko” w prawym górnym rogu modułu. Więcej informacji o rezygnowaniu z dostosowywania reklam można znaleźć tutaj. Więcej informacji o działaniu modułu Ostatnia aktywność można znaleźć tutaj.
 • Gdy użytkownik składa zamówienie w sklepie dostępnym w usłudze Yahoo Zakupy, musi podać informacje obejmujące imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu i dane karty kredytowej. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami danego sklepu dotyczącymi ochrony prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób jego dane będą wykorzystywane i przechowywane.
 • Każdy sklep, w którym użytkownik złoży zamówienie, otrzyma bezpośrednio jego dane osobowe i informacje na temat zamówienia. Te dane nie są wyświetlane, gromadzone, przechowywane ani używane w jakikolwiek sposób w usłudze Yahoo Zakupy.
 • Każdy sklep jest indywidualnie odpowiedzialny za wykorzystanie danych osobowych i informacji z zamówienia.

Komentarze

 • Użytkownicy zalogowani w sieci Yahoo mogą komentować recenzje innych osób. Gdy użytkownik dodaje komentarz, jego profil zostaje powiązany z tą treścią, a nazwa użytkownika i jego zdjęcie profilowe zostają udostępnione dla innych.
 • Komentarze mogą publikować tylko zarejestrowani użytkownicy po uprzednim zalogowaniu się na konto.
 • Opublikowane komentarze są wyświetlane publicznie wraz z identyfikatorem Yahoo lub wybranym pseudonimem i zdjęciem profilowym lub awatarem użytkownika.
 • Użytkownik może też usuwać opublikowane przez siebie komentarze. Aby to zrobić, musi wybrać opcję „usuń” obok odpowiedniego komentarza.
 • Swoje komentarze użytkownik może wyświetlić na karcie „Moje komentarze” obok strumieni komentarzy.
 • Podczas publikowania recenzji w sieci Yahoo użytkownik powinien zwracać uwagę na to, jakie dane osobowe udostępnia. Wszystkie dane osobowe udostępnione w ten sposób mogą być przeczytane, zachowane i wykorzystane przez innych albo użyte do wysyłania niechcianych wiadomości. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje osobiste publikowane przez siebie w usłudze sieci Yahoo.