Podmioty zależne

Podmioty zależne

Ta strona opisuje podmioty zależne Verizon Media EMEA Limited. Określenie „podmiot zależny” definiuje każdą firmę, która kontroluje, jest kontrolowana lub znajduje się pod wspólną kontrolą z inną firmą lub firmami. 

Verizon Media EMEA Limited wyróżnia dwie odrębne grupy podmiotów zależnych, które opisujemy w naszej Polityce prywatności: Verizon Media Group oraz Verizon Communications. Sposób, w jaki pozyskujemy dane i udostępniamy je tym grupom zależnym jest różny, jak opisano poniżej.  

Verizon Media Group

Verizon Media Group jest częścią Verizon Communications, która koncentruje się na mediach cyfrowych i reklamie. Do naszych marek konsumenckich zalicza się: Yahoo, HuffPost, Autoblog, Engadget, TechCrunch i AOL. Publikują one treści, prowadzą sprzedaż i świadczą usługi poczty elektronicznej za pośrednictwem naszych setkom milionów użytkowników. Dostarczamy również rozwiązania reklamowe i technologiczne za pośrednictwem , takich jak nasze platformy reklamowe Verizon Media, Flurry i Ryot, dla globalnej sieci wydawców, reklamodawców i innych partnerów. 

Zgodnie z naszą Polityką prywatności Verizon Media EMEA Limited udostępnia dane w ramach Verizon Media Group do różnych celów, w tym do dostarczenia Ci zamawianych Produktów, w celu obrony i ochrony naszych systemów przed nieautoryzowanym dostępem lub użyciem oraz zapewnienia Ci spersonalizowanych treści i reklam. Główne podmioty, którym udostępniamy dane w ramach Verizon Media Group, to:

Oath Inc.
Oath Holdings Inc.
Verizon Media Inc.
Oath (UK) Limited

Yahoo! Taiwan Inc.

Verizon Communications

Verizon Communications jest jednym z wiodących na świecie dostawców produktów i usług komunikacyjnych, informacyjnych i rozrywkowych dla konsumentów, firm i instytucji rządowych. Verizon Communications ma dwa strategiczne ośrodki biznesowe: Verizon Consumer Group oraz Verizon Business Group. 

Verizon Consumer Group zapewnia usługi i produkty komunikacji bezprzewodowej i przewodowej konsumentom i gospodarstwom domowym. Verizon Business Group świadczy usługi komunikacji bezprzewodowej i przewodowej, a także inne usługi wideo i przetwarzania danych, rozwiązania dla sieci korporacyjnych, usługi bezpieczeństwa i sieci zarządzanych, w tym w przestrzeni internetu rzeczy (IoT), dla sektora publicznego i prywatnego. 

Verizon Consumer Group i Verizon Business Group działają równolegle, ale oddzielnie od Verizon Media Group. Te grupy biznesowe działają również w ramach Polityki prywatności Verizon, która może być różna w zależności od jurysdykcji i inna od Polityki prywatności Verizon Media. Wszelkie dane, które możemy udostępniać Verizon Communications, będą udostępniane zgodnie z zapewnionymi przez nas warunkami Verizon Media EMEA Limited i wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Verizon Communications.