Prezentowanie reklam

Prezentowanie reklam stanowi kluczowy składnik działalności firmy Verizon Media. Spersonalizowane reklamy są ważną częścią oferowanych przez nas usług oraz umowy z użytkownikiem na świadczenie takich usług.  Wiele z naszych bezpłatnych marek, stron internetowych, aplikacji, usług reklamowych, produktów, serwisów i technologii („Usługi”) jest utrzymywanych ze środków uzyskiwanych przez prezentowanie reklam przez nas lub inne podmioty.  Zapewniamy też różnorodne usługi reklamowe online dla innych firm, które chcą umieszczać reklamy w naszych Usługach lub innych miejscach.  Bez spersonalizowanych reklam udostępnianie wielu z usług firmy Verizon Media nie byłoby możliwe. 

Firma Verizon Media prezentuje reklamy w Usługach, które do niej należą lub są przez nią obsługiwane, oraz w witrynach, aplikacjach i usługach, które nie należą do firmy Verizon Media. Firma Verizon Media udostępnia reklamy wyświetlane, nazywane też reklamami graficznymi, które mogą mieć postać obrazów, animacji lub wideo. Firma Verizon Media prezentuje też reklamy tekstowe, które są wyświetlane jako łącza tekstowe. Platformy reklamowe firmy Verizon Media zapewniają reklamodawcom, agencjom, wydawcom i sieciom reklamowym narzędzia do zarządzania ich działalnością reklamową.

Wybieranie i personalizacja reklam

 • Reklamy są ciekawsze i skuteczniejsze, gdy są pokazywane osobom, które mogą być zainteresowane reklamowanymi produktami lub usługami. Z tego względu używamy zgromadzonych lub otrzymanych od użytkowników informacji (w tym informacji uzyskanych za pomocą naszych Usług lub z innych źródeł), aby skuteczniej wybierać prezentowane reklamy.  Więcej informacji o gromadzonych danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności firmy Verizon Media.
 • Możemy wybierać reklamy na podstawie treści strony lub aplikacji, w której są wyświetlane.  Jeśli na przykład użytkownik wyświetli artykuł z wiadomością o premierze nowego albumu, to firma Verizon Media może pokazać mu reklamę sklepu muzycznego. Natomiast reklamy wyświetlane w materiałach dotyczących finansów mogą być związane z usługami finansowymi. Reklamy tego typu są czasami nazywane „reklamami kontekstowymi”.  
 • Reklamy mogą być też wybierane na podstawie zgromadzonych lub otrzymanych informacji dotyczących aktywności i zainteresowania wykazywanego w witrynach internetowych i aplikacjach używanych na połączonych urządzeniach (na przykład komputerach, telefonach komórkowych, tabletach) zarówno w ramach naszych Usług, jak i poza nimi. Takie reklamy są czasami nazywane „reklamami opartymi na zainteresowaniach”, ponieważ są dostosowywane do poszczególnych użytkowników. Niektóre reklamy oparte na zainteresowaniach są wyświetlane na podstawie określonego działania w trybie online, na przykład wyświetlenia strony wybranej książki w księgarni internetowej.  Sprzedawca może chcieć wyświetlić użytkownikowi reklamę tej książki, ponieważ prawdopodobieństwo, że doprowadzi to do sprzedaży, jest większe niż w innych przypadkach. Taki rodzaj udostępniania reklam na podstawie zainteresowania jest czasami określany jako „retargeting” lub „remarketing”.   
 • Inne reklamy oparte na zainteresowaniach są wyświetlane na podstawie działań wykonywanych w trybie online przez dłuższy czas, w wielu witrynach internetowych lub aplikacjach oraz na różnych urządzeniach zarówno w ramach naszych Usług, jak i poza nimi. W ten sposób możemy gromadzić informacje na temat aktywności użytkownika w trybie online, aby przewidywać, jakie produkty lub usługi mogą go interesować. Na podstawie tych prognoz reklamodawcy (my i inne firmy) mogą tworzyć kategorie użytkowników o podobnych zainteresowaniach. Umożliwia to wyświetlanie reklam dopasowanych do odbiorców. Jeśli na przykład użytkownik odwiedził niedawno stronę internetową salonu samochodowego, może zostać skategoryzowany jako „poszukujący samochodu”. Dzięki temu dealerzy samochodów korzystający z naszych usług mogą kierować swoje reklamy do tego i podobnych użytkowników. Zapoznaj się z listą naszych standardowych kategorii reklamowych.  Ta lista nie zawiera kategorii niestandardowych, czyli takich, które zostały utworzone przez konkretnego reklamodawcę.
 • Spersonalizowane reklamy możemy też wybierać na podstawie innych informacji, które użytkownicy nam udostępniają lub które gromadzimy z innych źródeł. Może to obejmować płeć, wiek, lokalizację, przeprowadzane wyszukiwania, rekomendacje znajomych lub kontaktów, aplikacje na urządzeniu oraz inne zainteresowania. Aby dowiedzieć się więcej o informacjach, które gromadzimy na temat użytkowników, zobacz Politykę prywatności firmy Verizon Media.  

Użycie danych w celu udostępniania lepiej dopasowanych reklam

Zgodnie z powyższym opisem używamy zgromadzonych i otrzymanych danych dotyczących użytkowników do wyświetlania reklam produktów lub usług, którymi poszczególni użytkownicy mogą być zainteresowani, co zwiększa skuteczność prezentowanych reklam. 

Firma Verizon Media może korzystać z udostępnianych przez użytkowników i otrzymywanych w inny sposób informacji, które pozwalają odróżniać poszczególnych użytkowników od innych, aby dostosowywać reklamy udostępniane w swoich Usługach oraz w usługach innych firm. Firma Verizon Media może też analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z Usług, w tym sposób korzystania z wyświetlanych reklam, aby zwiększać wydajność naszych platform reklamowych, zapobiegać zbyt częstemu prezentowaniu tej samej reklamy i mierzyć skuteczność określonych reklam.

 • W przypadku reklam na stronach z wynikami wyszukiwania informacje na temat korzystania z przeglądarki i szukanych haseł mogą być używane w celu wyświetlania lepiej dopasowanych reklam. Możliwe metody używania wyszukiwanych haseł do wyświetlania lepiej dopasowanych reklam opisano na stronie polityki wyszukiwania.
 • Zautomatyzowane systemy firmy Verizon Media mogą analizować wszystkie dane (w tym treść wiadomości przesyłanych przez pocztę e-mail i komunikator), aby udostępniać dopasowane reklamy. Więcej informacji o metodach analizowania danych w takich usługach można znaleźć na stronie usług komunikacji i w odpowiedziach na często zadawane pytania dotyczące usług komunikacji oraz analizy zdjęć, załączników i innej zawartości. 
 • Firma Verizon Media może dostosowywać reklamy do lokalizacji użytkownika. Więcej informacji na temat sposobów, w jakie firma Verizon Media korzysta z informacji dotyczących lokalizacji, można znaleźć na stronie firmy Verizon Media poświęconej prywatności danych związanych z lokalizacją.
 • Firma Verizon Media może korzystać z informacji przekazywanych przez użytkowników, takich jak wiek i płeć, w celu dostosowywania wyświetlanych reklam, gdy użytkownicy są zalogowani na swoje konta lub zapisali takie informacje w usłudze firmy Verizon Media (nawet gdy są wylogowani). Firma Verizon Media może też używać takich informacji do dopasowywania reklam pokazywanych w naszych Usługach.
 • Firma Verizon Media korzysta z różnych narzędzi i punktów danych, takich jak adresy IP, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy SDK, pliki cookies i podobne technologie, do obsługi swoich usług reklamowych. Klikając poszczególne łącza, można uzyskać więcej informacji.
 • Firma Verizon Media może personalizować i dostosowywać reklamy do użytkowników na podstawie zainteresowań prezentowanych i deklarowanych przez inne osoby, z którymi użytkownicy się kontaktują.
 • Firma Verizon Media może personalizować reklamy na podstawie działań wykonywanych na kontach i urządzeniach użytkownika.
 • Aby zwiększać skuteczność prezentowanych reklam, używamy też danych otrzymywanych z innych źródeł.  Na przykład możemy korzystać z danych dostępnych publicznie lub w źródłach komercyjnych i łączyć je z innymi informacjami, które zgromadziliśmy lub otrzymaliśmy od użytkownika lub z jego urządzenia.  
 • Nie używamy ani nie zezwalamy innym podmiotom na używanie informacji finansowych (które mogą być powiązane z kontem użytkownika) lub poufnych danych (zdefiniowanych w ramach samoregulacyjnych programów wymienionych poniżej) do określania uprawnień związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczeniem na życie bądź zatrudnieniem. Ponadto nie kierujemy reklam do użytkowników na podstawie poufnych informacji lub specjalnych kategorii, takich jak dane związane ze stanem zdrowia, pożyciem seksualnym lub orientacją seksualną użytkownika. 
 • Verizon Media może kierować i wyświetlać reklamy na urządzeniach interaktywnych, takich jak telewizory typu Smart lub Connected. Verizon Media oferuje użytkownikom możliwość rezygnacji z ukierunkowanych reklam, podczas wyświetlania reklam na takich urządzeniach interaktywnych, nawet jeśli urządzenie interaktywne lub platforma nie obsługuje takich funkcji. Aby zrezygnować z reklamy ukierunkowanej, należy skorzystaj z funkcji „Łączenie urządzeń” lub „Verizon Media w Sieci” (obie znajdują się w Panelu Ustawień Prywatności) z dowolnej przeglądarki obsługującej pliki cookie, która jest podłączona do twojej sieci domowej. W ciągu 48 godzin twoje preferencje dotyczące rezygnacji zostaną uwzględnione na wszystkich urządzeniach interaktywnych podłączonych do tej samej sieci domowej. Należy pamiętać, że w przypadku podłączenia do innej sieci lub zresetowania ustawień sieciowych, konieczne może być ponowne wyrażenie rezygnacji.

Więcej informacji

Opcje i ustawienia dostępne dla użytkownika

Zapoznaj się z dostępnymi opcjami i metodami kontrolowania swoich informacji, które są opisane na stronie ustawień prywatności.

PYTANIA I SUGESTIE

W przypadku pytań, sugestii lub zażaleń należy użyć formularza kontaktowego lub skontaktować się z nami, korzystając z następujących informacji kontaktowych:

Obsługa klienta — sprawy związane z Polityką prywatności
Verizon Media EMEA Limited
5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1