Dane powiązane i dopasowane

Aby zapewniać angażujący i spersonalizowany sposób korzystania z naszych produktów i usług, możemy gromadzić informacje, w tym dane osobiste, zgodnie z opisem w Polityce prywatności, w chwili rejestracji użytkownika, podczas używania naszych marek, stron internetowych, aplikacji, usług reklamowych, produktów, serwisów i technologii („Usługi”), korzystania z witryn lub aplikacji określonych partnerów oraz uczestnictwa w promocjach. Możemy łączyć te informacje z danymi uzyskiwanymi od naszych partnerów i podmiotów powiązanych oraz wykorzystywać je do oferowania lepiej dopasowanych treści i reklam.

Praktyki w zakresie gromadzenia i wykorzystywania informacji

  • Możemy uzyskiwać informacje od naszych partnerów i łączyć je z już posiadanymi informacjami o użytkownikach, aby lepiej poznać zainteresowania użytkowników i dostarczać bardziej dopasowane treści i reklamy. Do takich partnerów należą: 
  • Możemy łączyć informacje o użytkowniku, które są publicznie dostępne, oraz dostępne w kanałach komercyjnych dane przekazywane przez naszych partnerów. Takie informacje mogą na przykład obejmować średnią wielkość gospodarstwa domowego, przedział wysokości dochodów gospodarstwa domowego czy kod pocztowy. Te informacje mogą zostać powiązane z innymi danymi na temat użytkownika, którymi dysponujemy, takimi jak adres e-mail, adres pocztowy, imię i nazwisko lub numer telefonu.

Informacje dopasowane dla reklamodawców

  • W niektórych przypadkach nasi reklamodawcy mogą udostępniać nam informacje, w tym dane osobiste, aby określać i wyświetlać swoim klientom najlepiej dopasowane reklamy. Używamy takich informacji tylko w imieniu reklamodawcy, który dostarczył dane informacje, i nie wykorzystujemy ich w sposób inny niż przewidziany w instrukcji reklamodawcy. Możemy powiązać te informacje z posiadanymi przez nas informacjami lub możemy skorzystać z usług podmiotu zewnętrznego w tym procesie. Podmiot zewnętrzny nie może wykorzystywać informacji firmy Verizon Media w jakimkolwiek niezależnym celu. Więcej informacji o danych na temat użytkowników, które otrzymujemy od stron trzecich, można znaleźć w Polityce prywatności

Opcje i ustawienia dostępne dla użytkownika

Zapoznaj się z dostępnymi opcjami i metodami kontrolowania swoich informacji, które są opisane na stronie ustawień prywatności.

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez firmę Verizon Media zawiera nasza Polityka prywatności.