Przechowywanie i anonimizacja danych

W celu dostarczania produktów i usług firma Verizon Media gromadzi i przechowuje informacje dotyczące rejestracji konta użytkownika oraz użytkowania witryn i aplikacji. Informacje zgromadzone w związku z użytkowaniem witryn i aplikacji określamy jako „dane dziennika użytkownika”.

Polityka firmy Verizon Media zakłada anonimizację danych dziennika użytkowników w ciągu 18 miesięcy od zebrania, z ograniczonymi wyjątkami, których wymagają zobowiązania prawne.

Oprócz innych przyczyn, dla których gromadzimy informacje, inne typy danych dzienników (niezwiązane z wyszukiwaniem, na przykład dane o wyświetlanych reklamach, kliknięciach reklam, wyświetleniach stron i kliknięciach stron) są przechowywane przez dłuższy czas w celu wspomagania rozwoju produktu, oferowania spersonalizowanych i dopasowanych usług oraz lepszego dostosowania naszych systemów zabezpieczeń w celu wykrywania oszustw i przeciwdziałania im.  Dokładne informacje na temat przechowywanych przez nas danych można znaleźć tutaj.

Możesz zmienić informacje udostępnione firmie Verizon Media za pośrednictwem jej produktów i usług.

Dane konta

  • Podczas rejestracji w firmie Verizon Media lub przesłania informacji do firmy Verizon Media rutynowo jest wykonywana ich tymczasowa kopia w celu zapobiegania przypadkowej utracie informacji z powodu awarii komputera lub błędu ludzkiego, a także na potrzeby wewnętrznej analizy i konserwacji naszych systemów.Dopóki Twoje konto istnieje, firma Verizon Media może przechowywać informacje o tym koncie w celu zapewniania dostępu do preferencji personalizacji za każdym razem, gdy odwiedzasz nasze usługi.
  • Jeśli poprosisz firmę Verizon Media o usunięcie konta, w większości przypadków konto zostanie zdezaktywowane, a następnie usunięte z naszej bazy danych rejestracyjnych użytkowników w ciągu miesiąca, chyba że uniemożliwią to czynniki techniczne, prawne, związane z wykrywaniem nadużyć i zapobieganiem nadużyciom lub inne ograniczenia.  Te okresy są dłuższe w przypadku kont zarejestrowanych w następujących krajach: Australia, Nowa Zelandia i Indie (około 90 dni ), Brazylia, HongKong i Tajwan (około 180 dni). Również one mogą ulec wydłużeniu w wyniku ograniczeń technicznych, prawnych lub innych. Takie opóźnienia są wymagane w celu przeciwdziałania oszustwom użytkowników.
  • Jeśli wymaga tego prawo, informacje o koncie mogą być przechowywane dłużej.  W przypadku naszych produktów z serii Fantastyczny Sport może na przykład być wymagane przechowywanie informacji o koncie oraz rejestrów działań użytkowników przez dłuższy czas w celu zachowania zgodności z przepisami i rozporządzeniami w niektórych jurysdykcjach.  
  • Należy pamiętać, że część informacji może pozostać w naszych archiwach przez pewien czas po złożeniu wniosku o ich usunięcie. Może tak być nawet w sytuacji, gdy w naszych bazach danych aktywnych użytkowników nie będą się znajdowały żadne informacje o koncie.
  • Kiedy usuwasz konto Verizon Media, pewne treści, takie jak wpisy i komentarze, mogą zostać zachowane, ale nie w formie umożliwiającej zidentyfikowanie Ciebie.

Pliki dzienników serwerów

  • Komputery firmy Verizon Media (określane jako „serwery”) wysyłają treści i materiały reklamowe, a także przetwarzają i przechowują niezliczone ilości danych każdego dnia. Komputerowe rejestry tych operacji są określane jako „pliki dziennika”.
  • Pliki dziennika służą do analizy, badań, kontroli i innych celów opisanych wyżej. Po użyciu tych informacji są one przechowywane. W okresie przechowywania informacji Twój identyfikator Verizon Media może zostać zachowany w aktywnych plikach dzienników serwerów.

Anonimizacja

  • Nasza polityka anonimizacji (usuwania danych umożliwiających identyfikację) dotyczy tylko danych dzienników wyszukiwania w usługach firmy Verizon Media.  Firma Verizon Media przechowuje te dane w formie umożliwiającej identyfikację przez maksymalnie 18 miesięcy.
  • Adresy IP w danych wyszukiwania są anonimizowane lub usuwane w ciągu 6 miesięcy od ich zebrania.

Więcej informacji o czasie przechowywania danych osobowych przez firmę Verizon Media zawiera nasza polityka prywatności.