Przekazywanie danych

Zapewniamy ochronę danych użytkowników i stosujemy zabezpieczenia zgodnie z obowiązującym prawem. Więcej informacji o zabezpieczeniach, w tym opis naszych procedur oraz czynności, które użytkownicy mogą wykonywać, aby chronić swoje dane, zawarto na stronie Bezpieczeństwo w portalu Yahoo.

Przekazywanie danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Firma Verizon Media może przetwarzać dane osobowe mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przekazywać je do krajów poza tym obszarem w celach opisanych w Polityce prywatności firmy Verizon Media
W Stanach Zjednoczonych i innych krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym obowiązują inne przepisy i rozporządzenia dotyczące dostępu instytucji rządowych do informacji. Jeśli użytkownik mieszka w Europejskim Obszarze Gospodarczym i jego dane są przekazywane do kraju poza tym obszarem, mogą nie obowiązywać takie same mechanizmy ochrony danych jak w kraju użytkownika. 

Gdy firma Verizon Media przekazuje informacje użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy, robi to odrębnie i niezależnie według następujących podstaw prawnych: 

Standardowe klauzule umowne Komisja Europejska przyjęła standardowe klauzule ochrony danych, które dotyczą bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Często korzystamy z tych klauzul, gdy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do naszych podmiotów zależnych. Użytkownik może uzyskać kopie naszych standardowych klauzul umownych tutaj.
Wymagania umowne Użytkownik może zdecydować, czy chce korzystać z naszych Usług. Jeśli użytkownik chce ich używać, musi wyrazić zgodę na nasze warunki świadczenia usług, które definiują umowę między nami i użytkownikiem. Firma Verizon Media działa w krajach na całym świecie (w tym w Stanach Zjednoczonych) i korzysta z infrastruktury w tych krajach. Dlatego w celu świadczenia Usług, zgodnie z umową między nami i użytkownikiem, możemy być zmuszeni do przekazania informacji o użytkowniku do innych jurysdykcji. Nie możemy oferować naszych Usług bez przekazywania danych w inne miejsca na świecie.  Privacy Shield — niektóre firmy mogące przekazywać informacje o użytkownikach do Stanów Zjednoczonych mogą być certyfikowane do otrzymywania takich informacji w ramach programu Privacy Shield.