Adres IP

Gdy urządzenie użytkownika wysyła żądanie otrzymania danych z komputera połączonego z Internetem, automatycznie przekazuje mu adres informujący o miejscu, do którego należy wysłać te informacje. Jest to tak zwany „adres IP” urządzenia (gdzie IP to angielski zwrot „Internet Protocol” — protokół internetowy). Może on być uznawany za część danych osobowych użytkownika.  

Zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji

 • Firma Verizon Media zazwyczaj otrzymuje adresy IP wszystkich użytkowników naszych marek, witryn, aplikacji, usług reklamowych, produktów, usług i technologii („Usługi”).
 • Podczas tworzenia konta adres IP urządzenia użytkownika może zostać zachowany w bazach danych firmy Verizon Media dotyczących rejestracji użytkowników.
 • Adresy IP mogą być używane do różnych celów: 
  • Diagnozowanie problemów z usługami lub technologiami, zgłaszanych przez naszych użytkowników lub inżynierów, jeśli takie problemy są związane z adresami IP pozostającymi pod kontrolą jednej firmy lub określonego dostawcy usług internetowych.
  • Wysyłanie do użytkownika dopasowanych reklam w oparciu o lokalizację geograficzną lub informacje pozyskane z adresu IP.
  • Kojarzenie użytkowników, urządzeń i kont między sobą oraz z innymi w tej samej lokalizacji, takiej jak gospodarstwo domowe.
  • Wysyłanie reklamodawcom raportów obejmujących informacje zagregowane lub inne dane uzyskane z adresów IP.  Nie udostępniamy informacji, które same w sobie mogą służyć do identyfikowania użytkowników lub kontaktowania się z nimi (na przykład imienia i nazwiska lub adresu e-mail).
  • Ocena całkowitej liczby użytkowników odwiedzających usługi firmy Verizon Media z poszczególnych krajów lub regionów na świecie.
  • Pomaganie sprzedawcom w naszych sklepach i usługach sprzedaży w śledzeniu wizyt i aktywności użytkowników w ich sklepach.
  • Pomoc w określaniu uprawnień dostępu użytkowników do określonych treści przechowywanych na naszych serwerach.
  • Wykrywanie oszustw i nadużyć oraz zapobieganie im.
  • Wykrywanie i badanie działań o potencjalnie przestępczym charakterze.

Inne

 • W momencie przesłania żądania do usługi firmy Verizon Media żądanie jest rejestrowane na naszych serwerach wraz z informacją o adresie IP urządzenia, z którego zostało wysłane.
 • Usługa Poczta Yahoo umieszcza adresy IP w nagłówkach wiadomości wychodzących zgodnie ze standardowym protokołem internetowym.
 • Czasami usługa Yahoo Messenger korzysta z komunikacji peer-to-peer (P2P). Dzieje się tak między innymi podczas wysyłania wiadomości błyskawicznych (prowadzenia rozmów tekstowych), udostępniania plików oraz strumieniowego przesyłania obrazu z kamery internetowej. W modelu komunikacji peer-to-peer urządzenie jednego użytkownika łączy się bezpośrednio z urządzeniem innego użytkownika bez potrzeby korzystania z serwerów firmy Verizon Media. W takim przypadku adres IP użytkownika jest dostępny dla innych użytkowników, z którymi nawiązywane jest połączenie peer-to-peer.