Lokalizacja

Na tej stronie opisano praktyki firmy Verizon Media w zakresie ochrony prywatności informacji o lokalizacji.

Gromadzenie informacji

Aby oferować produkty i usługi, które są lepiej dopasowane do potrzeb użytkowników, firma Verizon Media może gromadzić informacje o ich lokalizacji lub ustalać ich położenie w inny sposób:

 • * Dokładna lokalizacja fizyczna
  ​Jeśli użytkownik zezwoli na to na urządzeniu, w przeglądarce albo w ramach bezpośredniego kontaktu z firmą Verizon Media, firma Verizon Media może określać jego dokładną lokalizację fizyczną przy użyciu technologii, takich jak GPS, Wi-Fi, Bluetooth, a także na podstawie sąsiedztwa nadajników sieci komórkowej.
 • Treści udostępniane przez użytkownika 
  • Firma Verizon Media może gromadzić informacje o lokalizacji zawarte w treściach udostępnianych przez użytkowników, na przykład w załącznikach, na zdjęciach lub w materiałach wideo.
 • Informacje o lokalizacji podane przez użytkowników 
  • Firma Verizon Media może gromadzić informacje o lokalizacjach wyszukiwanych przez użytkowników w ramach określonych marek, stron internetowych, aplikacji, usług reklamowych, produktów, usług i technologii („Usługi”), na przykład w wyszukiwarkach i na mapach.
  • Lokalizacje dodawane przez użytkowników na stronie ustawień lokalizacji również są gromadzone przez firmę Verizon Media.
  • Możemy poprosić o podanie określonych informacji o lokalizacji, na przykład kodu pocztowego. Na podstawie tych informacji firma Verizon Media może ustalić punkt początkowy dla Usług korzystających z lokalizacji.
 • Adres IP
 • Firma Verizon Media może na podstawie adresu IP określać ogólną lokalizację urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w artykule na temat adresów IP.
 • Grupa Verizon i informacje o lokalizacji otrzymywane od partnerów 
 • Firma Verizon Media należy do grupy Verizon. Dlatego firma Verizon Media i jej podmioty zależne mogą udostępniać uzyskane informacje o lokalizacji innym podmiotom zależnym firmy Verizon Media, w tym firmom z grupy Verizon i wszelkim firmom, które staną się ich podmiotami zależnymi.  Podmioty zależne firmy Verizon Media używają tych informacji zgodnie ze swoją polityką prywatności. Więcej informacji o metodach udostępniania informacji przez firmę Verizon Media grupie Verizon (i otrzymywania informacji od niej) znajdziesz w Polityce prywatności
 • Możemy współpracować z wybranymi partnerami, aby uzyskiwać informacje o lokalizacji niektórych naszych zarejestrowanych użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dołączone i dopasowane dane.

Wykorzystywanie informacji

 • Firma Verizon Media może uzyskiwać dostęp do informacji opisanych wyżej, przechowywać takie informacje i używać ich w celu świadczenia Usług, takich jak ulepszone usługi oparte na lokalizacji, reklamy dopasowane do lokalizacji czy wyniki wyszukiwania. Firma Verizon Media może przechowywać historię lokalizacji użytkownika. Szczegółowy opis procesów kontrolowania tych informacji można znaleźć w punkcie „Zarządzanie informacjami o lokalizacji” poniżej.
 • Inne sposoby używania informacji o lokalizacji mogą obejmować ustalanie właściwego języka do wyświetlenia witryny, przeprowadzanie analizy produktowej oraz wykrywanie oszustw i nadużyć.
 • Firma Verizon Media może klasyfikować lokalizacje użytkowników jako „Aktualne” i/lub „Ulubione”. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie pomocy dotyczącej lokalizacji.

Udostępnianie informacji

 • Za zgodą użytkownika firma Verizon Media może udostępniać stronom trzecim dokładną lokalizację i inne informacje, które mogą pozwolić na zidentyfikowanie użytkownika. Użycie przez strony trzecie informacji o lokalizacji użytkownika podlega polityce prywatności tych stron, a nie Polityce prywatności firmy Verizon Media.

Your Choices

Learn more about your choices.
Więcej informacji o sposobie przetwarzana danych osobowych przez firmę Verizon Media zawiera nasza Polityka prywatności.