Strony trzecie

Następujące firmy zewnętrzne mogą używać różnorodnych danych i narzędzi, takich jak adresy IP, aplikacje (widżety), sygnały nawigacyjne, zestawy SDK, pliki cookie i podobne technologie, kiedy użytkownicy korzystają z naszych marek, witryn, aplikacji, usług reklamowych, produktów, usług lub technologii („Usługi”) lub wyświetlają reklamy dostarczone przez nasze usługi reklamowe. Te firmy mogą gromadzić informacje o innych aplikacjach na urządzeniach użytkowników, odwiedzanych witrynach, lokalizacjach oraz inne dane. Oprócz tego firma Verizon Media może udostępniać swoim partnerom dane demograficzne dotyczące użytkowników w celu udoskonalania usług (na przykład rozwoju nowych funkcji), prowadzenia badań i analiz, prezentowania spersonalizowanych reklam, skuteczniejszego oferowania nowatorskiej obsługi i ciekawych treści, a także łatwiejszego informowania użytkowników o ofertach firmy Verizon Media i naszych partnerów marketingowych.

Firma Verizon Media stara się oferować ciekawe i przydatne usługi, które spełniają wymagania użytkowników. Użytkownicy powinni regularnie sprawdzać, czy polityka współpracy ze stronami trzecimi nie została zaktualizowana.

Partnerzy analityczni

Firma Verizon Media współpracuje z firmami oferującymi usługi w zakresie określania, czy użytkownicy, którzy zobaczyli lub kliknęli reklamy albo treści, później kupili reklamowane przedmioty (albo zrobili coś innego, na co liczył reklamodawca).  Aby to zrobić, firmy te gromadzą informacje o treściach i reklamach prezentowanych użytkownikom, czasie spędzonym na różnych stronach, sposobie przejścia na daną stronę (na przykład z wyników wyszukiwania, łącza na innej stronie lub zakładki), a także reakcjach na wyświetlane przez nas reklamy. Firma Verizon Media może udostępniać tym partnerom fragmenty naszych plików dzienników, w tym adresy IP, do celów analitycznych. Jeśli adres IP użytkownika zostanie udostępniony, może posłużyć do oszacowania jego ogólnej lokalizacji oraz innych danych technologicznych, takich jak szybkość połączenia, fakt odwiedzenia usługi firmy Verizon Media z lokalizacji współdzielonej oraz typ urządzenia, na którym usługi firmy Verizon Media zostały odwiedzone. Partnerzy gromadzą informacje dotyczące naszych reklam i tego, co użytkownicy widzą w usługach firmy Verizon Media, aby oferować nam i naszym reklamodawcom możliwości audytu, analizy i raportowania.

Dostawcy usług analitycznych, z którymi współpracujemy, to między innymi wymienione poniżej firmy.  Niektóre firmy umożliwiają użytkownikom zdefiniowanie, w jaki sposób są zbierane i używane te informacje.  Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności poszczególnych firm.

*Firma Nielsen udostępnia serwisowi Facebook zamaskowane informacje o wyświetlanych reklamach. Jeśli użytkownik zaloguje się jednocześnie w serwisie Facebook, szczegóły wyświetlonych reklam udostępnione serwisowi Facebook będą również obejmować wiek i płeć użytkownika. Serwis Facebook będzie gromadzić powiązane informacje i udostępniać je firmie Nielsen w celu raportowania skuteczności reklam. Aby poznać politykę prywatności firmy Nielsen i zrezygnować z udostępniania tych informacji, należy kliknąć tutaj.

Przyciski, aplikacje i widżety serwisów społecznościowych

W niektórych witrynach i aplikacjach firma Verizon Media może wprowadzić aplikacje (tak zwane widżety) stron trzecich pozwalające użytkownikom usług firmy Verizon Media na interakcję z usługami tych podmiotów lub udostępnianie w nich treści. Te widżety są widoczne na odwiedzonej stronie. Serwis, który dostarcza dany widżet, może zaoferować narzędzia do zmiany jego wyglądu i funkcji. Gdy użytkownik korzysta z widżetu, zazwyczaj umożliwia to stronie trzeciej zgromadzenie pewnych informacji, takich jak adres IP, dane nagłówka strony czy informacje o przeglądarce. W niektórych przypadkach strona trzecia może rozpoznać użytkownika dzięki swoim widżetom, nawet jeśli nie wchodzi on w interakcję z widżetem, a jedynie odwiedza stronę lub używa aplikacji z tym widżetem. Firma Verizon Media umożliwiła umieszczanie przycisków, aplikacji i widżetów serwisów społecznościowych następującym partnerom:

Przyciski serwisów społecznościowych

Widgets

Technologie reklamowe

Większość reklam widocznych w usługach firmy Verizon Media jest dostarczanych przez firmę Verizon Media. Umożliwiamy też pewnym firmom dostarczanie reklam i gromadzenie informacji w naszych usługach. Są to między innymi strony trzecie dostarczające reklamy, agencje reklamowe, dostawcy technologii, dostawcy treści sponsorowanych, firmy badawcze oraz inne, które pomagają nam w oferowaniu skuteczniejszych reklam.

Te firmy między innymi pomagają nam dostarczać reklamy do osób, które prawdopodobnie mogą być nimi zainteresowane, śledzić liczbę użytkowników, którzy zobaczyli daną reklamę lub odwiedzili określoną stronę w jednej z naszych witryn, analizować skuteczność naszych reklam, a także oferować audyt, badania i raportowanie dla reklamodawców. Przeglądarka, aplikacja lub urządzenie komunikuje się z serwerami stron trzecich, dlatego te firmy mogą gromadzić informacje o użytkownikach, w tym adres IP, nagłówek strony i informacje o przeglądarce, tak samo jak w przypadku bezpośredniego odwiedzenia ich stron internetowych lub użycia ich aplikacji. Informacje na temat możliwości sterowania swoimi ustawieniami prywatności można znaleźć na stronie kontroli prywatności firmy Verizon Media [LINK]. Te firmy mogą gromadzić informacje w celu dostarczania użytkownikom indywidualnie dobranych reklam w witrynach, aplikacjach oraz usługach firmy Verizon Media i innych firm. W niektórych sytuacjach firma Verizon Media może współpracować z tymi firmami poza przeglądarką lub urządzeniem — bezpośrednio pomiędzy naszymi serwerami internetowymi.

Poniższe strony trzecie — działające w obrębie naszych usług — oferują informacje o zasadach zbierania danych, a niektóre z nich umożliwiają także wyrażenie braku zgody na zbieranie danych w ich witrynach. Strony polityki prywatności danych firm zawierają opis dostępnych opcji i praw w zakresie dostęp, gromadzenia i użytkowania danych osobowych użytkowników.

Niektóre z tych firm uczestniczą w programach branżowych mających na celu oferowanie konsumentom wyboru w zakresie otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach.  Więcej informacji można znaleźć w witrynach regionalnych organizacji nadzorujących, które wymieniono w sekcji Prezentowanie reklam. Mogą tam być również podane dodatkowe strony trzecie.

Dostawcy treści

W celu oferowania materiałów w naszych usługach firma Verizon Media współpracuje z wymienionymi poniżej dostawcami treści. Świadczone przez nich usługi mogą na przykład obejmować wyświetlanie map przez jednego partnera i wiadomości przygotowanych przez drugiego partnera. Przeglądarka, aplikacja lub urządzenie musi zażądać treści z serwerów dostawców treści, dlatego dostawcy mogą gromadzić informacje o użytkownikach, w tym adres IP, nagłówek strony, informacje o przeglądarce, tak samo jak w przypadku odwiedzenia ich witryn lub bezpośredniego użycia ich aplikacji.

Dostawcy treści wideo

Mimo że firma Verizon Media dąży do samodzielnego produkowania lub hostowania materiałów wideo, takich jak Community lub Saturday Night Live, to w celu zaoferowania bardziej interesujących materiałów wideo współpracujemy też z zewnętrznymi dostawcami treści. Ci dostawcy mogą gromadzić informacje o użytkowniku, takie jak adres IP, nagłówek strony, informacje o przeglądarce, wersja wtyczki Flash Player, przepustowość łącza internetowego oraz dane o obejrzanej części wideo.

Twórcy gier

W serwisie Verizon Media Games dostępne są przygotowane przez sponsorów i twórców oprogramowania atrakcyjne i wciągające gry. Do niektórych gier mogą mieć zastosowanie dodatkowe zasady świadczenia usługi oraz dodatkowa polityka prywatności. Przeglądarka, aplikacja lub urządzenie musi zażądać treści z serwerów dostawców treści, dlatego dostawcy mogą gromadzić informacje o użytkowniku, takie jak adres IP, nagłówek strony, informacje o przeglądarce, wersja wtyczki Flash Player i przepustowość łącza internetowego. Oprócz tego twórcy gier mogą rejestrować wyniki, nazwy, ustawienia i inne czynności związane z grami, co może podlegać dodatkowym zasadom świadczenia usług:

Partnerzy w zakresie wyszukiwania

Wymienieni poniżej partnerzy zewnętrzni mogą świadczyć na rzecz firmy Verizon Media usługi wyszukiwania i usługi reklamowe związane z wyszukiwaniem. Usługi reklamowe związane z wyszukiwaniem obejmują wyniki płatne i/lub kontekstowe. W jednej operacji może zostać użyty więcej niż jeden partner. Dobór partnerów zależy od wielu czynników, takich jak usługa online, typ urządzenia i kraj, z którego jest wykonywane wyszukiwanie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zbierania danych przez poszczególnych partnerów w zakresie wyszukiwania i poznać dostępne narzędzia oraz mechanizmy kontrolne, należy zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych partnerów:

Inne relacje partnerskie

Firma Verizon Media współpracuje z firmami, które mogą oferować użytkownikom produkty lub usługi na podstawie bieżących treści na stronie lub w oparciu o inne kryteria. Jedną z form współpracy jest pasek „Get the Look” na zdjęciach znanych osób lub pasek boczny z produktami dotyczącymi bieżącego tematu. Przeglądarka, aplikacja lub urządzenie musi zażądać treści z serwerów naszych partnerów, dlatego mogą oni gromadzić informacje o użytkowniku, takie jak adres IP, nagłówek strony oraz informacje o przeglądarce:

Dodatkowe informacje o sposobie postępowania z danymi osobowymi przez firmę Verizon Media można znaleźć w naszej Polityce prywatności.