Sygnały nawigacyjne i zestawy SDK

Witryny, aplikacje, wideo, wiadomości e-mail i inne usługi mogą zawierać niewielkie fragmenty kodu określane jako sygnały nawigacyjne, a w przypadku aplikacji — jako zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK, Software Development Kit). Mówiąc w skrócie, sygnały nawigacyjne i zestawy SDK pozwalają usługom na przesyłanie lub gromadzenie informacji za pośrednictwem żądań serwera. Usługi mogą korzystać z sygnałów nawigacyjnych i zestawów SDK w następujących celach: pomiary i raportowanie (liczenie użytkowników odwiedzających stronę internetową, pobierających aplikację, czytających wiadomość e-mail itp.), analizy użycia witryny, oferowanie lepiej dobranych, bardziej interesujących i spersonalizowanych treści oraz reklam.

Praktyki firmy Verizon Media związane z sygnałami nawigacyjnymi i zestawami SDK

Firma Verizon Media może przy użyciu sygnałów nawigacyjnych i zestawów do tworzenia oprogramowania (SDK, Software Development Kit) w markach, witrynach, aplikacjach, usługach reklamowych, produktach, usługach lub technologiach firmy Verizon Media lub poza nimi („Usługi”) gromadzić informacje o Twoich działaniach online, takich jak odwiedzane Usługi, adres poprzednio odwiedzonej strony, czas odwiedzenia Usługi, a także ustawienia przeglądania lub urządzenia. Informacje gromadzone za pośrednictwem sygnałów nawigacyjnych i zestawów SDK możemy wykorzystywać w następujących celach:

  • Aby zrozumieć schematy Twojego ruchu online i to, jak używasz produktów oraz usług firmy Verizon Media.
  • Konserwacja i rozwój funkcji odpowiednich dla użytkowników, a także udoskonalanie produktów i usług firmy Verizon Media.
  • Optymalizacja obsługi użytkowników w naszych usługach.
  • Na potrzeby kontroli, badań, tworzenia modeli i raportowania dla naszych reklamodawców i innych partnerów. 
  • Oferowanie usługi Verizon Media Analytics, w tym rozwiązania Flurry.
  • Dostarczanie reklam i treści odpowiadających Twoim zainteresowaniom.
  • W związku z działaniami opisanymi w naszej polityce prywatności.
  • Twoje wybory

Dowiedz się więcej na temat swoich wyborów.

Sygnały nawigacyjne i zestawy SDK innych firm w usługach firmy Verizon Media

  • Oprócz sygnałów nawigacyjnych i zestawów SDK używanych przez firmę Verizon Media w sieci naszych witryn i aplikacji zezwalamy pewnym stronom trzecim na dołączanie własnych sygnałów nawigacyjnych i zestawów SDK w naszych witrynach oraz aplikacjach. Te firmy używają sygnałów nawigacyjnych i zestawów SDK zgodnie z własną polityką prywatności, nie według polityki prywatności firmy Verizon Media.
  • Niektóre strony trzecie mogą dysponować technologiami, dzięki którym działają jako kontenery na dodatkowe sygnały nawigacyjne (tzw. sygnały piggyback). Niektóre ze a stron trzecich mogą dysponować technologiami, które pozwalają im funkcjonować w charakterze kontenerów dla dodatkowych sygnałów nawigacyjnych bez wiedzy firmy Verizon Media.