Definície

Pridružené spoločnosti

Pridruženou spoločnosťou je každá spoločnosť, ktorú kontroluje spoločnosť Verizon Media Inc. alebo ktorá má so spoločnosťou Verizon Media Inc. spoločnú kontrolu. Spoločnosť Verizon Media je súčasťou skupiny spoločností Verizon, do ktorej patrí aj spoločnosť Yahoo Inc. Zoznam hlavných značiek obsahu spoločnosti Verizon Media nájdete na stránke Značky spoločnosti Verizon Media. Niektoré vaše informácie môžeme zdieľať s pridruženými spoločnosťami spoločnosti Verizon Media po celom svete na účely, ktoré sú popísané v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Na niektoré služby poskytované získanými spoločnosťami sa aj naďalej vzťahujú podmienky a/alebo zásady ochrany osobných údajov príslušných spoločností. Informácie o postupoch pri ochrane osobných údajov, ktoré získané a pridružené spoločnosti uplatňujú na základe svojich vlastných zásad ochrany osobných údajov, nájdete na nasledujúcich stránkach:

Reklamné služby ONE by AOL

Naše reklamné služby fungujú na platforme ONE by AOL a poskytujeme ich tisícom webových lokalít, aplikácií a ďalších online služieb, ktoré s nami spolupracujú v oblasti reklamy. Ďalšie informácie o reklamných službách ONE by AOL nájdete na stránke Reklama, analýza a ochrana osobných údajov.

Identifikátory zariadenia

Identifikátory zariadenia sú reťazce písmen a čísel, ktoré slúžia na odlíšenie jednotlivých zariadení. Tieto identifikátory (ktoré môžu byť považované za vaše osobné údaje) môžu byť použité rôznymi spôsobmi a na rôzne účely. Ich kombináciou možno prepojiť viaceré zariadenia. Identifikátory zariadenia môžu byť použité napríklad na zapamätanie si vašich predvolieb na webovej lokalite alebo v aplikácii, na účely analýzy alebo na poskytovanie relevantnej reklamy vo viacerých zariadeniach. Príkladmi identifikátorov zariadenia sú reklamný identifikátor pre systém iOS (IDFA) od spoločnosti Apple, reklamný identifikátor pre systém Android od spoločnosti Google a identifikátor UIDH od spoločnosti Verizon Wireless. Ďalšie informácie nájdete na stránke Doplnkové podmienky poskytovania služby a zásady ochrany osobných údajov v mobilných zariadeniach.

Pseudonymné informácie

Pseudonymné informácie sú informácie priradené k jednoznačnému identifikátoru.  Môže ísť o nahradenie mena a ďalších identifikačných údajov dotknutej osoby iným identifikátorom, aby sa skryla identita dotknutej osoby.

Informácie zbavené osobných údajov

Informácie zbavené osobných údajov sú také informácie, ktoré pôvodne obsahovali určité osobné údaje, no spoločnosť Verizon Media ich spracovala tak, aby dotknutú osobu nebolo možné na základe týchto údajov identifikovať.