Právne základy

Aby sme vám mohli poskytovať svoje služby, vaše informácie spracúvame rôznymi spôsobmi a na rôzne účely. Nižšie nájdete rozpísané, na aké účely a na akom hlavnom právnom základe spracúvame vaše informácie.

Spoločnosť Verizon Media bude vaše informácie spracúvať, ak je to nevyhnutné na naplnenie zmluvy medzi vami a nami. Spoločnosť Verizon Media bude vaše informácie spracúvať, aby sme mohli prevádzkovať a poskytovať vám služby, o ktoré požiadate. Mnoho našich služieb sa napríklad zakladá na prispôsobovaní. Mnohé z nich vám môžeme poskytovať, iba ak ich prispôsobíme na základe vašich informácií. Týka sa to napríklad obsahu založeného na aktivite vášho zariadenia, odvodených záujmoch, polohe a iných informáciách, ktoré o vás máme.

Ak nám poskytnete súhlas, spoločnosť Verizon Media bude vaše informácie spracúvať rôznymi spôsobmi.

S vaším súhlasom budeme robiť napríklad toto:

  • ponúkať vámprispôsobené reklamy na základe aktivity vášho zariadenia, odvodených záujmov, polohy a iných informácií, ktoré o vás máme;
  • umožníme partnerom, ktorým dôverujeme, zobrazovať vám v našich službách prispôsobené reklamy;
  • pomocou automatických technológií zanalyzujeme váš obsah a iné informácie (vrátane prijímaných a odosielaných e-mailov, okamžitých správ, príspevkov, fotografií, príloh a ostatnej komunikácie), aby obsah, služby a reklamy, ktoré vám poskytujeme, boli prispôsobenejšie (s výnimkou služby BT | Yahoo Mail);
  • budeme spracúvať informácie so špeciálnou ochranou, napríklad informácie o vašom zdraví.

Spoločnosť Verizon Media bude vaše informácie spracúvať, ak sa to vyžaduje na dodržanie jej zákonných povinností. Za istých okolností sa od nej napríklad môže vyžadovať, aby vaše informácie sprístupnila štátnym orgánom v rámci záväzného právneho procesu.

Spoločnosť Verizon Media bude vaše informácie spracúvať, ak je to potrebné na dosiahnutie našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán, pokiaľ nad týmito záujmami neprevážia vaše práva, slobody alebo záujmy. Vaše informácie budeme napríklad spracúvať na tieto účely:

  • na vykonávanie analýz vo svojich službách s oprávneným záujmom o optimalizáciu výkonu týchto služieb, ako aj vylepšovanie a vývoj inovatívnych a relevantných funkcií;
  • na zisťovanie a prevenciu podvodnej, neprípustnej a nezákonnej aktivity a s oprávneným záujmom o udržiavanie svojich služieb v zabezpečenom stave; ďalšie informácie o zabezpečení získate v časti Zabezpečenie spoločnosti Verizon Media;
  • na kontaktovanie vás pomocou informácií o vašom účte alebo priamych marketingových správ s oprávneným záujmom o propagáciu svojich služieb;
  • na vytváranie správ o zapojení používateľov a trendoch v rámci svojich služieb s oprávneným záujmom o zvýšenie pútavosti svojich služieb pre svojich partnerov v oblasti reklamy;
  • na kombinovanie informácií, ktoré o vás máme, s informáciami, ktoré získame od obchodných partnerov alebo iných spoločností, ako sú napríklad vaše aktivity na iných lokalitách a v iných aplikáciách, s oprávneným záujmom o to, aby služby, ktoré vám poskytujeme, čo najviac zodpovedali vašim záujmom.

Spoločnosť Verizon Media sa môže príležitostne opierať aj o iné právne základy na spracúvanie vašich informácií, napríklad o ochranu životne dôležitých záujmov (ako v prípade rizika hroziacej škody).

Na základe európskeho zákona o ochrane údajov máte vo vzťahu k spracúvaniu svojich informácií rôzne práva. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Verizon Media používa vaše informácie, nájdete v našom centre súkromia. Nastavenia osobných údajov si môžete skontrolovať a upraviť na tabuli ochrany osobných údajov.