Vitajte v zásadách ochrany súkromia spoločnosti Verizon Media

Naposledy aktualizované: október 2019

 1. O spoločnosti Verizon Media
  1. Spoločnosť Verizon Media, predtým známa ako spoločnosť Oath, je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Verizon. Našim zákazníkom, partnerom, inzerentom a talentom poskytujeme služby prostredníctvom portfólia digitálnych platforiem, produktov a služieb, ktoré ponúkame pod značkami AOL, Yahoo a inými našimi značkami.

  2. Poskytujeme nástroje kontroly, ktoré Vám pomôžu spravovať vaše zážitky. Ak už máte účet Yahoo alebo AOL, bude potrebné, aby ste súhlasili s týmito zásadami ochrany súkromia. Ak ste ešte nevyjadrili súhlas s týmito zásadami ochrany súkromia, na váš účet sa aj naďalej vzťahujú zásady ochrany súkromia Yahoo alebo zásady ochrany súkromia spoločnosti Oath (pre AOL). Pre produkty alebo služby spoločnosti Verizon Media využívané bez prihlásenia sa do účtu platia tieto zásady ochrany súkromia od 25. mája 2018. Ak ste si práve vytvorili nový účet, nižšie uvedené podmienky platia od dnes.

 2. Náš záväzok ochraňovať osobné údaje
  1. Pre nás sú používatelia prvoradí.  Usilujeme sa o transparentnosť v tom, ako zhromažďujeme a používame vaše informácie, aby boli v bezpečí a aby sme vám poskytovali zmysluplné voľby.

  2. Tieto zásady ochrany osobných údajov vám majú pomôcť pochopiť, aké údaje spoločnosť Verizon Media a jej pridružené spoločnosti spolu s jej globálnou skupinou značiek zhromažďujú, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme. Ak sa nachádzate v Európe, na Blízkom východe alebo v Afrike, tieto zásady sa vzťahujú na vás.  Uvádza sa v nich, ako spoločnosť Verizon Media kontroluje a spravuje vaše informácie vo svojich značkách, webových lokalitách, aplikáciách, inzertných službách, produktoch, službách alebo technológiách (ďalej ich budeme spoločne nazývať služby).  

  3. S výnimkou prípadov uvedených nižšie sa pod spoločnosťou Verizon Media rozumie spoločnosť Verizon Media EMEA Limited so sídlom v Írsku, ktorá vám dodáva spomínané služby (a vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov, ktoré spoločnosť Verizon Media zhromažďuje počas vášho používania týchto služieb). Ak ste používateľ služieb HuffPost UK, Sky | Yahoo Mail alebo BT | Yahoo Mail, pod spoločnosťou Verizon Media sa môžu rozumieť aj iné entity v závislosti od toho, kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Ďalšie informácie pre používateľov služieb HuffPost UK, Sky | Yahoo Mail alebo BT | Yahoo Mail nájdete po kliknutí sem.  Ďalšie postupy pri ochrane osobných údajov v niektorých službách nájdete v časti Podrobnosti špecifických produktov a služieb.  

  4. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na postupy pridružených spoločností spoločnosti Verizon Media alebo na spoločnosti, ktoré spoločnosť Verizon Media nevlastní alebo nad nimi nemá kontrolu.

 3. Vaše ovládacie prvky a práva na ochranu osobných údajov

  1. Veríme, že by ste mali mať kontrolu nad svojimi informáciami. V niektorých prípadoch si pomocou tabule ochrany osobných údajov môžete skontrolovať alebo upraviť informácie o účte vrátane marketingových predvolieb, údajov o polohe, mobilných volieb, nastavení inzercie, histórie vyhľadávania a ovládacích prvkov na odstránenie účtu. Niektoré z našich služieb ponúkajú ďalšie ovládacie prvky.  Pozrite si časť Podrobnosti špecifických produktov a služieb.

  2. V mnohých prípadoch, keď spracovávame vaše informácie, môžete mať tiež právo obmedziť alebo zakázať, aby sme vaše informácie používali určitým spôsobom.  Za istých okolností, keď sa pri spracúvaní vašich informácií opierame o tzv. oprávnené záujmy, ako je opísané v časti Právne základy uvedenej nižšie, máte tiež právo namietať proti tomu, aby sme spracovávali vaše informácie.

  3. Môžete tiež od nás požadovať úpravu svojich informácií.  Môžete požiadať o odstránenie svojich informácií a spoločnosť Verizon Media tejto požiadavke vyhovie až na prípady, keď si isté informácie o vás môže spoločnosť Verizon Media ponechať z mimoriadnych dôvodov.

  4. Máte tiež právo dostať kópiu informácií o sebe v ľahko prístupnom formáte.  Za istých okolností máte tiež právo požiadať nás, aby sme časť vašich informácií preniesli tretím stranám.  

  5. V neposlednom rade, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich údajov a používaním našich služieb. Ak odvoláte svoj súhlas s používaním alebo zdieľaním svojich informácií na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, môžete tým prísť o prístup k niektorým (alebo všetkým) našim službám a je možné, že vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré (alebo všetky) služby na základe týchto zásad ochrany osobných údajov alebo svojich podmienok poskytovania služby. V niektorých prípadoch môžeme naďalej spracovávať vaše informácie aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme právny základ alebo ak sa vaše odvolanie súhlasu týkalo len niektorých aktivít pri spracovávaní údajov. Údaje si môžeme ponechať napríklad vtedy, ak ich potrebujeme na dodržanie právnych záväzkov, urovnanie sporov alebo na uplatnenie zmluvných nárokov.

  6. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany vášho súkromia alebo ak by ste chceli uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov vrátane práva na prístup, práva namietať a práva na výmaz, vyplňte formulár ochrany osobných údajov na skontaktovanie sa s odborníkom.

  7. Tieto dôležité práva si môžete uplatniť aj:

   1. Kontaktovaním nášho tímu starostlivosti o zákazníka poštou na adresu:

    Verizon Media EMEA Limited
    Attn: Customer Care – Privacy Policy issues
    5-7 Point Square
    North Wall Quay
    Dublin 1, Írsko

   2. Kontaktovaním našej zodpovednej osoby poštou na adresu:

    Verizon Media EMEA Limited
    Attn: Data Protection Officer
    5-7 Point Square
    North Wall Quay
    Dublin 1, Írsko

 4. Zhromažďovanie a používanie informácií – všeobecné
  1. Niektoré kategórie informácií zhromažďované spoločnosťou Verizon Media sú nevyhnutné na používanie služieb, napríklad informácie, ktoré poskytujete počas registrácie v niektorých službách.  Informácie môžeme zhromažďovať a kombinovať počas vašej interakcie so službami spoločnosti Verizon Media, a rovnako môžeme zhromažďovať aj informácie opísané nižšie.

  2. Informácie, ktoré nám poskytujete. Zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytujete a ktoré nám umožňujú prevádzkovať a poskytovať naše služby, vrátane týchto:              

   1. Pri vytvorení účtu v službe alebo značke spoločnosti Verizon Media. (Upozorňujeme, že počas používania našich služieb môžeme rozpoznať vás alebo vaše zariadenia aj v prípade, že nie ste prihlásení do našich služieb.)  

   2. Spoločnosť Verizon Media môže na priradenie účtov a/alebo zariadení k vám používať identifikátory zariadení, súbory cookie a iné signály vrátane informácií získaných od tretích strán.  

   3. Pri používaní našich služieb na komunikáciu s ostatnými alebo na zverejňovanie, nahrávanie alebo ukladanie obsahu (ako sú komentáre, fotky, hlasové vstupy, videá, e-maily, služby na výmenu správ a prílohy).

   4. Počas iného používania našich služieb, napríklad počas prezerania obsahu, ktorý zverejňujeme, vyhľadávaní a inštalácii akéhokoľvek softvéru Verizon Media, ako sú napríklad doplnky.

   5. Pri vašej registrácii v platených službách, používaní služieb, ktoré si vyžadujú vaše finančné informácie, alebo pri uskutočňovaní transakcií s nami alebo s našimi obchodnými partnermi môžeme zhromažďovať vaše platobné alebo fakturačné informácie, aby vám bolo možné poskytnúť tieto platené služby. Môžeme uchovávať platobné informácie, ktoré ste zadali v platených službách pri predchádzajúcich nákupoch, a umožniť vám použiť tieto platobné informácie pri nákupe nového produktu.

  3. Informácie o zariadeniach. Zhromažďujeme informácie z vašich zariadení (počítačov, mobilných telefónov, tabletov atď.), aby sme vám mohli poskytovať svoje služby. Medzi zhromažďované informácie patria informácie o spôsobe vašej interakcie s našimi službami a službami partnerských tretích strán a informácie, ktoré nám umožňujú rozpoznať a priradiť vašu aktivitu v rôznych zariadeniach a v rôznych službách.  Tieto informácie zahŕňajú identifikátory jednotlivých zariadení a informácie ako IP adresy, informácie súborov cookie, identifikátory mobilných zariadení reklamné identifikátory, verziu prehliadača, typ a verziu operačného systému, informácie o mobilnej sieti, nastavenia zariadenia a softvérové údaje.  

  4. Informácie o polohe.  Informácie o polohe zhromažďujeme z rôznych zdrojov.  Ďalšie informácie môžete získať a povolenia pre polohu môžete spravovať na stránke polohy a v nastaveniach nástroja polohy vo svojich zariadeniach.  

  5. Informácie zo súborov cookie a iných technológií.  

   1. Informácie zhromažďujeme, keď pristupujete k obsahu, reklamám, lokalitám, interaktívnym widgetom, aplikáciám a iným produktom (v našich službách aj mimo nich), v ktorých sa vyskytujú technológie na zhromažďovanie údajov spoločnosti Verizon Media, ako sú webové signály, vývojárske nástroje, súbory cookie a ďalšie technológie). Tieto technológie na zhromažďovanie údajov nám umožňujú pochopiť vašu aktivitu v našich službách a mimo nich a zhromažďovať a ukladať informácie pri vašej interakcii so službami, ktoré ponúkame svojim partnerom.

   2. Tieto informácie zahŕňajú druh ponúkaného a zobrazeného obsahu alebo reklamy alebo obsahu a reklamy, na ktoré ste klikli, frekvenciu a trvanie vašich aktivít, lokality alebo aplikácie, ktoré ste použili pred prístupom do našich služieb a na ktoré ste ďalej pokračovali, či vás zaujal konkrétny obsah alebo inzercia a či ste pokračovali návštevou webovej lokality inzerenta, stiahli si aplikáciu inzerenta, kúpili ste si od inzerenta produkt alebo službu alebo ste vykonali niečo iné.                

  6. Informácie od ostatných. Zhromažďujeme informácie o vás, keď ich dostaneme od iných používateľov, tretích strán a pridružených spoločností, napríklad:              

   1. keď svoj účet pripojíte k službám tretích strán alebo sa prihlásite pomocou partnerskej tretej strany (ako je Facebook alebo Twitter);

   2. z verejne dostupných zdrojov;

   3. od inzerentov o vašich skúsenostiach alebo interakciách s ich ponukami;

   4. keď získavame informácie od tretích strán alebo iných spoločností, ako sú tie, ktoré používajú naše služby; to môže zahŕňať vašu aktivitu na ostatných lokalitách a v aplikáciách spolu s informáciami, ktoré nám alebo vám dané tretie strany poskytujú.

   5. Informácie, ktoré nám poskytne spoločnosť Verizon, budú použité v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon.

 5.  Ako používame tieto informácie

  1. Na účely poskytovania, prispôsobovania a zlepšovania svojich služieb kombinujeme a používame informácie, ktoré sme o vás zhromaždili (vrátane informácií, ktoré sme prijali nielen vo svojich službách, ale aj mimo nich), aby sme pochopili, ako používate naše služby a interagujete s nimi a s ľuďmi či vecami, s ktorými ste spojení alebo ktoré vás zaujímajú. Informácie, ktoré o vás máme, môžeme tiež použiť nasledujúcimi spôsobmi a na nasledujúce účely:

   1. Na poskytovanie, udržiavanie, zlepšovanie a vývoj relevantných funkcií, obsahu a služieb.  

   2. Na analyzovanie vášho obsahu a ostatných informácií (vrátane prijímaných a odosielaných e-mailov, okamžitých správ, príspevkov, fotografií, príloh a ostatnej komunikácie), aby boli naše služby bezpečné a zabezpečené. Okrem toho nám to pomáha aj pri prispôsobovaní obsahu, služieb a reklám, ktoré vám ponúkame (s výnimkou služby BT | Yahoo Mail).  Niektoré typy informácií spojené s vaším účtom Verizon Media môžete skontrolovať a ovládať pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov.

   3. Na plnenie vašich požiadaviek a požiadaviek vo vašom mene.

   4. Na pomoc inzerentom a vydavateľom, aby sa spojili a ponúkali vo svojich aplikáciách a na webových lokalitách relevantnú inzerciu.

   5. Na priradenie a poskytovanie cielenej reklamy (v rôznych zariadeniach v našich službách aj mimo nich) a na poskytovanie cielenej reklamy založenej na aktivite vášho zariadenia, odvodených záujmoch a informáciách o polohe.  

   6. Na kontaktovanie vašej osoby prostredníctvom informácií o vašom účte alebo formou marketingových správ, ktoré môžete kontrolovať aj vy.

   7. Na priraďovanie vašej aktivity vo svojich službách a rôznych vašich zariadeniach a na priraďovanie účtov, ktoré môžete používať v rôznych službách Verizon Media. Aktivitu a účty môžeme priradiť pod jeden identifikátor používateľa.

   8. Na realizovanie a podporu svojich propagačných akcií.

   9. Na výskum a podporu inovácií.

   10. Na tvorbu analýz a výkazov pre externé strany vrátane partnerov, vydavateľov, inzerentov, aplikácií, tretích strán a verejnosti týkajúcich sa používania a trendov v našich službách a reklamách vrátane zobrazovania trendov týkajúcich sa všeobecných preferencií, efektívnosti reklám a informácií o používateľskej skúsenosti partnerom. Tieto analýzy a výkazy môžu obsahovať agregované a pseudonymizované informácie.

   11. Na poskytovanie služieb, inzercie či výsledkov vyhľadávania na základe polohy alebo ďalšieho obsahu v súlade s vašimi nastaveniami polohy.

   12. Na kombinovanie informácií, ktoré o vás máme, s informáciami, ktoré získame od obchodných partnerov alebo iných spoločností, ako sú napríklad vaše aktivity na iných lokalitách a v iných aplikáciách, aby služby, ktoré vám poskytujeme, čo najviac zodpovedali vašim záujmom.

   13. Na zisťovanie a prevenciu podvodnej, neprípustnej a nezákonnej aktivity a na udržiavanie našich služieb v zabezpečenom stave.         

  2. Poskytujeme vám ovládacie prvky, pomocou ktorých môžete spravovať používanie našich služieb. Nastavenia osobných údajov si môžete skontrolovať a upraviť na tabuli ochrany osobných údajov.  

 6. Na akých právnych základoch používame vaše informácie?
  1. Pri zákonnom spracovaní vašich informácií sa spoliehame najmä na tri samostatné princípy. Po prvé, vaše údaje potrebujeme istým spôsobom spracovať, aby sme vám mohli poskytnúť služby v súlade so svojimi podmienkami poskytovania služby. Toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a nami. Naše podmienky poskytovania služby jasne hovoria, že spracúvanie vašich informácií na účely prispôsobenia obsahu a inzercie je nevyhnutnou súčasťou služieb, ktoré poskytujeme. Po druhé, v prípadoch, kde ste nám udelili súhlas istým spôsobom použiť vaše informácie, sa budeme opierať o tento súhlas. Po tretie, vaše informácie môžeme spracúvať, ak je to potrebné na dosiahnutie našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán, pokiaľ nad týmito záujmami neprevážia vaše práva alebo oprávnené záujmy.  Spoločnosť Verizon Media sa môže príležitostne opierať aj o iné právne základy na spracúvanie vašich informácií, napríklad o ochranu životne dôležitých záujmov (ako v prípade rizika hroziacej škody) alebo plnenie právnych povinností. Pre viac informácií si pozrite našu stránku Právne základy.

 7. Ako zdieľame tieto informácie
  1. Spoločnosť Verizon Media zdieľa informácie so svojimi pridruženými značkami a spoločnosťami a so spoločnosťou Verizon. Okrem toho informácie, ktoré o vás máme, zdieľame v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, pričom sa to týka aj poskytovania služieb, o ktoré ste požiadali (vrátane prípadov, keď ste pripojení k aplikáciám a widgetom tretích strán). Osobné informácie nepredávame, neposkytujeme licenciu ani nezdieľame so spoločnosťami, organizáciami ani jednotlivcami mimo spoločnosti Verizon Media, ak nenastane aspoň jedna z nasledujúcich situácií:

   1. Keď s vyššie uvedenými činnosťami vyjadríte svoj súhlas. Vaše informácie budeme zdieľať so spoločnosťami, organizáciami alebo jednotlivcami mimo spoločnosti Verizon Media, ak nám udelíte súhlas.

   2. So spoločnosťou Verizon. Keďže spoločnosť Verizon Media je súčasťou spoločnosti Verizon, môže s ňou a jej pridruženými spoločnosťami zdieľať informácie v rozsahu povolenom zákonom a ovládacími prvkami používateľa. Tieto informácie budú použité v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon.

   3. V rámci spoločnosti Verizon Media. Informácie je možné zdieľať aj v rámci spoločnosti Verizon Media vrátane iných služieb spoločnosti Verizon Media a pridružených spoločností. Pridružené spoločnosti spoločnosti Verizon Media môžu tieto informácie používať spôsobom, ktorý je v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov.

   4. S partnermi. Vaše informácie môžeme zdieľať so spoločnosťami, ktoré nie sú s nami spojené, no sú:              

    • Dodávatelia, ktorým dôverujeme.  Dôveryhodným partnerským dodávateľom pracujúcim v mene spoločnosti Verizon Media poskytujeme informácie v súlade so svojimi pokynmi a primeranými opatreniami na zabezpečenie dôvernosti. Ďalšie informácie.

    • Inzertní, analytickí a obchodní partneri. S partnermi, ako sú vydavatelia, inzerenti, analytici meraní, aplikácie alebo ostatné spoločnosti, môžeme zdieľať agregované alebo pseudonymizované informácie (vrátane demografických údajov). Napríklad môžeme oznámiť inzerentovi, ako sa darilo jeho reklame, alebo nahlásiť počet ľudí, ktorí si nainštalovali aplikáciu po zobrazení propagácie. S partnermi, ako sú vydavatelia, analytici meraní, aplikácie alebo ostatné spoločnosti, nezdieľame informácie, na základe ktorých vás je možné identifikovať (napríklad meno alebo e-mailovú adresu).

    • Pri používaní aplikácií, webových lokalít alebo ostatných produktov tretích strán integrovaných s našimi službami môžu tieto aplikácie, lokality alebo ostatné produkty zhromažďovať informácie o vašich aktivitách v súlade so svojimi vlastnými podmienkami a zásadami o ochrane osobných údajov.

    • Ostatným spoločnostiam, ktorých inzercia sa zobrazuje na našich webových stránkach alebo v našich aplikáciách, umožňujeme zhromažďovať informácie z vašich prehliadačov alebo zariadení. Ostatné spoločnosti používajú súbory cookie a ostatné technológie na zhromažďovanie údajov v súlade so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov, neriadia sa týmito zásadami. Môžeme umožniť zdieľanie súborov cookie s vybratými partnermi, tak ako to robí mnoho iných spoločností. Tieto strany však nemajú povolenie pristupovať k súborom cookie spoločnosti Verizon Media.      

   5. Na právne účely.  Informácie môžeme získať, uchovať a sprístupniť na prešetrenie, prevenciu alebo konanie v spojitosti s: (i) právnymi konaniami, právnymi žiadosťami a žiadosťami štátnych orgánov; (ii) vynucovaním podmienok; (iii) tvrdeniami, že nejaký obsah porušuje práva tretích strán; (iv) žiadosťami o zákaznícku podporu; (v) technickými problémami; (vi) ochranou práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti spoločnosti Verizon Media, jej používateľov alebo verejnosti; (vii) ustanovením alebo uplatňovaním našich zákonných práv alebo obranou proti právnym nárokom; alebo (viii) inými povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona.              

   6. Nové vlastníctvo.  Ak sa vlastníctvo alebo kontrola celej spoločnosti Verizon, Verizon Media alebo konkrétnych služieb či ich častí zmení následkom fúzie, akvizície alebo predaja aktív, vaše údaje môžeme odovzdať novému majiteľovi.         

 8. Podrobnosti špecifických produktov a služieb
  1. Ďalšie zásady ochrany osobných údajov niektorých služieb Verizon Media nájdete tu.

 9. Zabezpečenie informácií a uchovávanie údajov
  1. Spoločnosť Verizon Media disponuje technickým, administratívnym a fyzickým zabezpečením, ktoré pomáha pri ochrane pred nepovoleným prístupom, použitím alebo sprístupnením informácií o zákazníkoch, ktoré zhromažďujeme alebo ukladáme.

  2. Ďalšie informácie o zabezpečení vrátane krokov, ktoré sme podnikli a ktoré môžete podniknúť vy, nájdete v téme Zabezpečenie v spoločnosti Verizon Media.

  3. Spoločnosť Verizon Media bude uchovávať vaše informácie iba tak dlho, ako je to potrebné na účely určené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, kým je aktívny váš účet Verizon Media, alebo podľa potreby, aby vám mohli byť poskytované naše služby. Ak už nechcete, aby spoločnosť Verizon Media používala vaše informácie na to, aby vám poskytovala služby, môžete svoj účet zrušiť a spoločnosť Verizon Media odstráni informácie, ktoré o vás uchováva. Informácie o vás si však spoločnosť Verizon Media ponechá v prípade, že je to potrebné na splnenie našich právnych povinností, vyriešenie sporov alebo uplatnenie zmluvných nárokov.

 10. Ochrana osobných údajov detí
  1. Naše služby sú určené pre širokú verejnosť. V súlade s príslušnými zákonmi vedome nezhromažďujeme, nepoužívame ani nezdieľame informácie, ktoré by sa dali primerane použiť na identifikovanie detí mladších ako 16 rokov.

 11. Spracovanie a prenosy údajov
  1. Interakciou s niektorou z našich služieb alebo jej použitím vyjadrujete súhlas so spracovávaním, zdieľaním, prenášaním a používaním svojich údajov tak, ako je to opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.  V záujme poskytovania služieb a bez ohľadu na krajinu, v ktorej sa nachádzate, nám udeľujete povolenie prenášať, spracovávať, ukladať a používať vaše informácie v krajinách iných, ako je tá vaša, v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.  V niektorých z týchto krajín sa nemusia uplatňovať rovnaké zásady pri ochrane osobných údajov ako v krajine, v ktorej sa nachádzate.

  2. Spoločnosť Verizon Media môže spracovávať informácie, ktoré sa týkajú jednotlivcov v rámci Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru, a presúvať ich z tohto územia prostredníctvom rôznych mechanizmov na dodržiavanie súladu vrátane zmlúv o spracovaní osobných údajov založených na štandardných zmluvných doložkách Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.  Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s prenosom údajov o sebe do týchto krajín.  Ďalšie informácie nájdete na našej stránke Prenos údajov.

  3. Spoločnosť Verizon Media je súčasťou celosvetových služieb, preto na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov zdieľa informácie s pridruženými a inými spoločnosťami so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

  4. Spojené štáty a iné krajiny, ktoré nie sú členmi EHP, majú odlišné zákony týkajúce sa ochrany údajov a odlišné pravidlá týkajúce sa prístupu štátnych orgánov k informáciám. Ak sa nachádzate v krajine EHP a vaše údaje sa presunú z domovskej krajiny do tretej krajiny, ktorá je mimo EHP, je možné, že v niektorých z týchto krajín sa nebudú uplatňovať rovnaké opatrenia na ochranu údajov ako vo vašej domovskej krajine.

  5. Spoločnosť Verizon Media musí v istom rozsahu presunúť vaše informácie do krajín mimo EHP. Pri takomto presune sa spoločnosť Verizon Media samostatne, alternatívne a nezávisle riadi nasledujúcimi právnymi základmi:

   1. Štandardné zmluvné doložky. Európska komisia prijala štandardné zmluvné doložky, ktoré poskytujú záruky na ochranu osobných údajov pri ich presune do krajín mimo EHP. Často používame tieto doložky pri presune osobných údajov do krajín mimo EHP vrátane presunov do našich pridružených spoločností.

   2. Zmluvná nevyhnutnosť. Môžete sa rozhodnúť, či budete naše služby používať. Ak ich však chcete používať, musíte súhlasiť s našimi podmienkami poskytovania služby, v ktorých sú stanovené zmluvné podmienky medzi nami a vami. Keďže fungujeme v rozličných krajinách po celom svete (vrátane USA) a v týchto krajinách používame technickú infraštruktúru, aby sme vám mohli poskytovať svoje služby (tak, ako to máme zmluvne stanovené), je možné, že v určitých prípadoch bude potrebné presunúť vaše informácie do iných jurisdikcií. Bez presunu vašich údajov medzi jednotlivými krajinami vám nemôžeme svoje služby poskytovať.  

   3. Štít na ochranu osobných údajov. Niektoré spoločnosti v USA, do ktorých presunieme vaše informácie, môžu mať osvedčenie na prijímanie vašich informácií v súlade s programom Štítu na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke Prenos údajov.

 12. Ďalšie dôležité informácie
  1. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú iba spoločnosti Verizon Media. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na postupy spoločností, ktoré spoločnosť Verizon Media nevlastní ani nekontroluje, ani na ľudí, ktorých spoločnosť Verizon Media nezamestnáva ani neriadi. Okrem toho môžu mať niektoré pridružené produkty odlišné zásady ochrany osobných údajov a postupy, ktoré sa neriadia týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 13. Zmeny
  1. Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť, preto by ste ich mali pravidelne sledovať.  V prípade zásadných zmien vás upozorníme ešte predtým, ako tieto zmeny vstúpia do platnosti. 

 14. Otázky a návrhy
  1. Ak máte otázky alebo návrhy tykajúce sa vašich informácií alebo chcete podať sťažnosť, vyplňte formulár ochrany súkromia alebo nás kontaktujte na adrese:

   Verizon Media EMEA Limited
   Customer Care - Privacy Policy Issues
   5-7 Point Square
   North Wall Quay
   Dublin 1, Írsko

  2. V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania vašich informácií sa môžete obrátiť aj na našu zodpovednú osobu na adrese:

   Verizon Media EMEA Limited
   Data Protection Officer
   5-7 Point Square
   North Wall Quay
   Dublin 1, Írsko

  3. Bez ohľadu na akékoľvek ďalšie práva, ktoré môžete mať, máte tiež právo podať na nás sťažnosť írskemu komisárovi pre ochranu údajov (Irish Data Protection Commissioner), ktorý je hlavným orgánom vykonávajúcim dozor nad spoločnosťou Verizon Media.  Môžete tiež podať sťažnosť dozornému orgánu v členskom štáte EÚ, v ktorom žijete. Kliknutím sem nájdete ten, ktorý zodpovedá vašej krajine.