Browser Apps

Na tejto stránke sú zdokumentované naše aktuálne postupy ochrany osobných údajov pre aplikácie v prehliadači, vrátane rozšírení a doplnkov, ako je napríklad panel s nástrojmi Yahoo Toolbar a rozšírenia a doplnky poskytované spoločnosťou ClarityRay Solutions, spoločnosťou Verizon Media.

Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií

 • Aplikácie v prehliadači pre produkty a služby spoločnosti Verizon Media sú rozšírenia daných služieb a stránka informácií o ochrane osobných údajov každej aplikácie odráža naše postupy ochrany osobných údajov, akoby ste konkrétnu službu používali vo webovom prehliadači.
 • V našich aplikáciách v prehliadači sledujeme kliknutia z dôvodov, medzi ktoré patrí zlepšovanie našich produktov a služieb.
 • Aplikácie panela s nástrojmi sú tlačidlá, ktoré vám umožňujú používať webové služby poskytované spoločnosťou Verizon Media a tretími stranami.
  • Keď pomocou aplikácie panela s nástrojmi získavate prístup k službám tretích strán, ako napríklad Facebook, spoločnosť Verizon Media nesleduje pri používaní danej služby tretej strany aktivity v rámci panela. Tretia strana môže pri používaní svojich služieb zhromažďovať informácie v rámci panela.
 • Používanie webu
  • Niektoré aplikácie v prehliadači vrátane panela s nástrojmi Yahoo Toolbar môžu so spoločnosťou Verizon Media zdieľať informácie o vašom zariadení a lokalitách, ktoré navštívite a na základe ktorých nie je možné identifikovať konkrétnu osobu. Tieto informácie nám pomáhajú prispôsobovať vaše možnosti online, zisťovať malvér a ďalší softvér, ktorý vkladá alebo blokuje reklamy, a vylepšovať naše produkty a služby.
  • Keď je táto aplikácia zapnutá, prenáša informácie o webových stránkach, ktoré navštevujete, do spoločnosti Verizon Media. Tieto informácie môžu obsahovať úplné adresy webových lokalít (URL) všetkých webových stránok, ktoré navštívite, odkazujúce a presmerované adresy URL, adresy URL IFrame, volania skriptov, názov a adresu URL automaticky otváraných okien, jedinečné identifikátory nástroja Toolbar, údaje o výkone produktu, napríklad rýchlosť načítavania stránky, vplyv, aký má na takéto webové stránky softvér na blokovanie a/alebo vkladanie reklám, ID zariadenia a ďalšie informácie poskytované vaším prehliadačom vrátane súborov cookie domény yahoo.com.
  • Ak je zapnutá príslušná funkcia, prehliadač nám automaticky odosiela všetky súbory cookie z domény yahoo.com. Spoločnosť Verizon Media selektívne zaznamenáva len určité súbory cookie z domény yahoo.com obsahujúce údaje o používaní príslušnej aplikácie Verizon Media a neukladá súbory cookie, ktoré obsahujú ID účtov Yahoo alebo sú s nimi spojené.
  • Nastavenie tejto funkcie je nezávislé od ostatných predvolieb ochrany osobných údajov, ktoré ste nastavili v službách Verizon Media alebo vo svojom prehliadači. Toto nastavenie napríklad nemení položky vybrané v nástroji Ad Interest Manager, a naopak, položky vybrané v nástroji Ad Interest Manager neovplyvňujú zhromažďovanie informácií prostredníctvom tejto funkcie. Túto funkciu môžete kedykoľvek vypnúť pomocou volieb používanej aplikácie v prehliadači. V správcovi rozšírení prehliadača Firefox kliknite na „Predvoľby“ a v prehliadači Chrome na „Voľby“. Ak používate panel s nástrojmi Yahoo Toolbar, môžete kliknúť aj na ozubené koliesko na pravej strane a vybrať ponuku s nastaveniami.
 • Zisťovanie softvéru
  • Niektoré naše aplikácie v prehliadači automaticky zisťujú iný softvér nainštalovaný vo vašom zariadení. Medzi ciele tohto zisťovania môžeme zaradiť identifikovanie softvéru, ktorý vkladá alebo blokuje reklamy, určenie, či je daný softvér súčasťou podvodnej aktivity, a vyhľadanie softvéru, ktorý predstavuje hrozbu pre zabezpečenie siete. Aplikácia zhromaždí vlastnosti a ďalšie detaily takéhoto softvéru, ktoré umožňujú jeho identifikáciu.
  • Zhromaždené informácie môžeme používať na lepšie diagnostikovanie problémov s našimi službami a produktmi a na ich vylepšovanie. Môžeme tiež pomáhať iným spoločnostiam poskytovaním podrobností o rozsahu a povahe vplyvu na ich prevádzku, do zdieľaných informácií však nezahŕňame údaje, na základe ktorých možno identifikovať konkrétnu osobu.

Aktualizovanie alebo vymazanie informácií

 • Nastavenia panela s nástrojmi Yahoo Toolbar sa predvolene ukladajú v počítači, kde je panel s nástrojmi Toolbar nainštalovaný. Prihláste sa do panela s nástrojmi Toolbar a uložte svoje nastavenia, aby sa uložili vo vašom účte, a aby ste ich mohli používať v rôznych prehliadačoch alebo zariadeniach.

Postup pri odinštalovaní

 • Aplikácie v prehliadači, ktoré už nechcete používať, môžete odinštalovať. Odinštalovanie aplikácie nemá vplyv na váš účet, neupravuje súbory cookie a neobmedzuje váš prístup k iným službám Verizon Media.
 • Firefox
  • Otvorte správcu rozšírení prehliadača Firefox. V hornej ponuke prejdite na položky Nástroje >, Doplnky >, Rozšírenia alebo skopírujte nasledujúcu adresu a vložte ju do panela adresy URL prehliadača Firefox: about:addons
 • Chrome
  • Otvorte správcu rozšírení prehliadača Chrome. V ponuke Chrome prejdite do časti Nástroje > Rozšírenia alebo skopírujte nasledujúcu adresu a vložte ju do panela adresy URL prehliadača Chrome: chrome://extensions/
 • Internet Explorer
  • Odinštalujte softvér z ovládacieho panela systému Windows.
 • Viac informácií nájdete na našich stránkach pomocníka.

Iné

 • Táto stránka popisuje aktuálne postupy spoločnosti Verizon Media týkajúce sa tejto konkrétnej služby. Vzhľadom na to, že spoločnosť Verizon Media túto službu upravuje tým, že do nej pridáva funkcie alebo ich z nej odstraňuje, alebo tým, že využíva rozličných poskytovateľov služieb, tieto informácie sa môžu meniť. Informácie o tom, ako spoločnosť Verizon Media narába s vašimi osobnými údajmi, nájdete v našom dokumente Zásady ochrany osobných údajov.