Najčastejšie otázky o komunikačných službách a analýze fotografií, príloh a ostatného obsahu 

 1. Čo sú relevantné reklamy v súvislosti so službami spoločnosti Verizon Media?

  Veríme, že naše reklamy môžu prispieť k zaujímavému a pôsobivému zážitku. Používateľom umožňujeme nastaviť si zobrazované reklamy tak, aby boli pre nich čo najrelevantnejšie. Chceme dosiahnuť, aby boli naše reklamy pre vás čo najrelevantnejšie a najužitočnejšie. Na základe vášho používania značiek, lokalít, aplikácií, produktov, služieb alebo technológií spoločnosti Verizon Media (ďalej ich budeme spoločne nazývať služby) preto vytvárame kvalifikované odhady o vašich záujmoch. Zároveň poskytujeme reklamy, ktoré sú kontextovo relevantné pre stránku, na ktorej sa zobrazujú. Automatické systémy spoločnosti Verizon Media analyzujú obsah každej komunikácie (napríklad obsah v aplikáciách Pošta a Messenger vrátane okamžitých správ a SMS správ) a zisťujú okrem iného výskyt určitých slov a fráz v rámci týchto komunikácií. Tieto slová a frázy nazývame kľúčové slová. Táto analýza prebieha vo všetkom obsahu komunikácie pri jeho odosielaní, prijímaní a ukladaní. Analyzuje sa aj obsah komunikácie zo služieb synchronizovaných s vaším účtom. V dôsledku toho sa vám reklamy môžu zobrazovať v službách Pošty, ktoré súvisia s týmito kľúčovými slovami.  Tieto kľúčové slová môžu ovplyvňovať výber kategórií záujmov, ktoré priradíme vám, vášmu prehliadaču alebo vášmu zariadeniu na zobrazovanie reklám na základe záujmov.
 2. Ako prebieha analýza?

  ​Naše automatické systémy analyzujú obsah každej komunikácie (napríklad obsah aplikácií Pošta a Messenger vrátane okamžitých správ a SMS správ), všetky fotografie a ďalší obsah odovzdaný do vášho účtu, vďaka čomu zabezpečujeme:
  • poskytovanie, udržiavanie a vylepšovanie funkcií a obsahu v produktoch a službách;
  • plnenie vašich požiadaviek a požiadaviek vo vašom mene; 
  • vylepšovanie našich služieb; 
  • priradenie a prezentovanie cielenej reklamy (v rôznych zariadeniach a v rámci našich služieb aj mimo nich) a poskytovanie relevantnej reklamy na základe vašej aktivity v zariadení, z nej vyplývajúcich záujmov a údajov o polohe.  Ďalšie informácie nájdete na stránke nástroja na prispôsobovanie reklamy na základe záujmov;  
  • vykonávanie výskumu na podporu inovácií zaujímavých služieb; 
  • poskytovanie výkazov interným a externým klientom vrátane partnerov, tretích strán a verejnosti, čo zahŕňa okrem iného aj anonymné hlásenia o trendoch a obľúbenom obsahu (napríklad obľúbené nové články v Yahoo Pošte) a analýzy týkajúce sa používania našich služieb a reklám; 
  • poskytovanie čo najrelevantnejších služieb, reklamy, výsledkov vyhľadávania a ďalšieho obsahu na základe vašej geografickej polohy;
  • zlepšenie schopnosti našich zabezpečovacích systémov zisťovať podvodné alebo neprípustné aktivity a účinne pred nimi chrániť.
  • Táto analýza môže prebiehať vo všetkom obsahu komunikácie pri jeho odosielaní, prijímaní a ukladaní. Analyzuje sa aj obsah komunikácie zo služieb synchronizovaných s vaším účtom. Po odstránení všetkých informácií, ktoré by samy osebe mohli identifikovať príjemcu, môžeme napríklad manuálne skontrolovať určitú komerčnú komunikáciu a výsledky využiť na vývoj nástrojov, ktoré budú pomáhať automatickému procesu kontroly, na vylepšenie segmentácie a iných automatických funkcií, ako aj na vytváranie všeobecných šablón takýchto dokumentov (napríklad použitie bežného jazyka na identifikáciu prvkov potvrdenia od leteckej spoločnosti). Zamestnanci spoločnosti Verizon Media môžu revidovať šablóny a vylepšovať tak naše služby a ich prispôsobovanie vášmu používaniu.
  • Automatická analýza a ukladanie všetkého obsahu sa môže vzťahovať na informácie v rámci obsahu alebo o obsahu, ktorý poskytujete, napríklad na fotografie, prílohy a ďalšiu komunikáciu.  Môžeme zhromažďovať informácie o odovzdaných fotografiách a videách vrátane údajov EXIF. Údaje EXIF (Exchangeable Image File Format) predstavujú záznam nastavení a ďalších relevantných metaúdajov vložených fotoaparátom alebo zariadením pri zhotovení fotky alebo videa. Tieto informácie môžu okrem iného zahŕňať typ fotoaparátu alebo zariadenia, clonu, rýchlosť uzávierky, ohniskovú vzdialenosť a polohu.
  • Pokiaľ údaje EXIF vo fotoaparáte alebo zariadení nevypnete, alebo ich z obrázka neodstránite pred jeho odovzdaním, priložením alebo zdieľaním, údaje EXIF získame a uložíme. Niektoré fotoaparáty alebo zariadenia ukladajú v hlavičke údajov EXIF súradnice GPS (polohu). 
  • Na účely uvedené v odrážkach vyššie používame aj algoritmy na rozpoznávanie obrázkov. Algoritmy môžu napríklad identifikovať a označovať scény, farbu, najvhodnejšie súradnice orezania, text, akcie, objekty či verejne známe osoby.
 3. Ako spoločnosť Verizon Media spracováva informácie z finančných inštitúcií?

  Cieľom spoločnosti Verizon Media je ponúkať svojim používateľom produkty a služby podľa ich záujmov. Na tento účel môže spoločnosť Verizon Media analyzovať obsah určitých interakcií používateľov s finančnými inštitúciami.  Umožňuje nám to vytvárať funkcie, ktoré zjednodušujú takéto interakcie, a ponúkať používateľom relevantnejšiu reklamu, ak je poskytovateľom reklám sieť spoločnosti Verizon Media.  Spoločnosť Verizon Media môže využívať informácie, ktoré majú finančné inštitúcie povolené posielať prostredníctvom e-mailu (finančné inštitúcie postupujú podľa nariadení, ktoré určujú, aké informácie môžu byť odosielané prostredníctvom e-mailu, aby bola zabezpečená ochrana osobných údajov používateľa).  Od niektorých regulovaných finančných inštitúcií sa vyžaduje, aby citlivé informácie odosielali iným spôsobom, napríklad vo forme výpisu z brokerského účtu.
 4. Ako sú funkcie Yahoo Pošty prepojené so službou Yahoo Messenger?

  Myslíme na to, že v dnešnom prepojenom svete používatelia využívajú viaceré zariadenia a rozličné formy komunikácie. Yahoo Pošta a nový Yahoo Messenger (ak chcete získať informácie o svojej verzii, prejdite na položky Pomocník -> Informácie) sú preto vynikajúco prepojené. Yahoo Pošta a Yahoo Messenger zdieľajú spoločnú vyhľadávaciu platformu. Znamená to, že svoje okamžité a e-mailové správy môžete archivovať na serveroch spoločnosti Verizon Media a spoločne ich vyhľadávať (vrátane hlasovej pošty, SMS správ a ďalších možností) z rozličných zariadení a počítačových systémov.
 5. Zdieľa Yahoo Pošta moje správy automaticky s niekým iným?

  ​Vaše správy sa zdieľajú iba s ľuďmi, ktorých si zvolíte. Môžeme však anonymne zdieľať špecifické objekty zo správy s treťou stranou, a to na nasledujúce účely:   
  • poskytovanie, udržiavanie a vylepšovanie relevantných funkcií a obsahu v produktoch a službách;
  • plnenie vašich požiadaviek a požiadaviek vo vašom mene; 
  • vylepšenie našich služieb; 
  • pomoc inzerentom a vydavateľom, aby sa spojili a ponúkali vo svojich aplikáciách a na webových lokalitách relevantnú inzerciu;
  • priradenie a prezentovanie cielenej reklamy (v rôznych zariadeniach a v rámci našich služieb aj mimo nich) a poskytovanie relevantnej reklamy na základe vašej aktivity v zariadení, z nej vyplývajúcich záujmov a údajov o polohe. Ďalšie informácie nájdete na stránke nástroja na prispôsobovanie reklamy na základe záujmov;  
  • vykonávanie výskumu na podporu inovácií zaujímavých produktov a služieb; 
  • poskytovanie výkazov zbavených osobných údajov interným a externým klientom vrátane partnerov, tretích strán a verejnosti, čo zahŕňa okrem iného aj anonymné hlásenia o trendoch a obľúbenom obsahu (napríklad obľúbené nové články v Yahoo Pošte) a analýzy týkajúce sa používania našich služieb a reklám; 
  • poskytovanie čo najrelevantnejších služieb, reklamy, výsledkov vyhľadávania a ďalšieho obsahu na základe vašej geografickej polohy;
  • zlepšenie schopnosti našich zabezpečovacích systémov zisťovať podvodné alebo neprípustné aktivity a účinne pred nimi chrániť.
 6. Môžem používať Yahoo Poštu a zároveň zrušiť zobrazovanie reklám na základe záujmov?

  Áno. Yahoo Pošta rešpektuje vaše rozhodnutie zrušiť zobrazovanie reklám na základe záujmov. Majte na pamäti, že vaša voľba sa uplatní aj na niektoré ďalšie produkty, ktoré ponúkame, vrátane analýzy obsahu komunikácie na reklamné účely a prijímania obsahu na základe záujmov. V závislosti od miestnych nastavení môžete rozhodnutie jednoducho zrealizovať tu alebo môžete použiť prepojenia v Yahoo Pošte, ako aj prepojenia z hlavičiek a ikon dostupných v produktoch spoločnosti Verizon Media.
 7. Čo vykonáva Mobile Uploader?

  Ak zapnete funkciu Mobile Uploader, všetky fotky a videá z fotoalbumu vo vašom zariadení alebo z iného úložného priestoru fotiek sa budú automaticky odovzdávať do Yahoo Pošty. Tieto fotky a videá sa v Yahoo Pošte uložia ako súkromné, pokiaľ sa ich nerozhodnete zdieľať. Funkciu Uploader môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach aplikácie. Funkcia Mobile Uploader môže zhromažďovať informácie o fotkách a videách odovzdaných do Yahoo Pošty, ako sa uvádza vyššie v časti „Ako prebieha analýza?“.