Komunikačné produkty

Tieto zásady popisujú postupy pri ochrane osobných údajov, ktoré momentálne uplatňujeme v prípade komunikačných značiek, webových lokalít, funkcií, produktov, aplikácií, softvéru a iných služieb spoločnosti Verizon Media (ďalej len „komunikačné služby“).  So všetkými zhromaždenými informáciami, či už tými, ktoré poskytnete spoločnosti Verizon Media, alebo tými, ktoré si uložíte v účte Verizon Media, sa bude narábať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media, podľa ktorých sa tieto informácie budú aj používať a chrániť. Tieto informácie sa môžu zmeniť, keďže Verizon Media tieto komunikačné služby upravuje pridávaním či odstraňovaním funkcií alebo využívaním rozličných poskytovateľov služieb. Niektoré funkcie komunikačných služieb majú k dispozícii iba registrovaní používatelia. Ak máte otázky týkajúce sa týchto komunikačných služieb, pozrite si Pomocníka.

Táto stránka popisuje konkrétne zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa služieb Yahoo Address Book, Yahoo Kalendár, Yahoo Skupiny, Yahoo Pošta, AOL Mail, Yahoo Messenger alebo iných služieb na odosielanie okamžitých správ a služby Yahoo Poznámkový blok. 

Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií 

 • Poznámka pre používateľov z krajín EÚ alebo EHP: Ak ste používateľ z krajiny EÚ alebo EHP, pri zhromažďovaní vašich údajov a analýze komunikačných služieb na iné účely ako poskytovanie a zabezpečenie produktov a prevencia pred podvodmi budeme potrebovať váš súhlas. Účely, na ktoré môžeme zhromažďovať údaje o vašom používaní komunikačných služieb, môžete dodatočne spravovať prostredníctvom nastavení ovládacích prvkov ochrany osobných údajov. Na základe toho, s čím vyjadríte súhlas a ako si nastavíte ovládacie prvky ochrany osobných údajov, sa budú vaše údaje zhromažďovať a analyzovať v súlade s našimi zásadami uvedenými nižšie.

Všeobecné

 • Systémy spoločnosti Verizon Media analyzujú a ukladajú všetok obsah komunikácie vrátane obsahu e-mailov v prichádzajúcej aj odchádzajúcej pošte a prichádzajúcich a odchádzajúcich správ v aplikáciách na výmenu správ. 
 • Okrem toho analyzujeme a ukladáme aj všetok obsah a ostatné informácie, ktoré poskytnete počas používania našich komunikačných služieb. Môže to zahŕňať informácie uvedené v obsahu alebo informácie o obsahu, ktorý poskytujete, napríklad fotografie, prílohy a ďalšie komunikačné prostriedky.
 • Naše systémy môžu analyzovať všetok obsah komunikácie (napríklad obsah v službách Mail, Skupiny, Kalendár, Address či Messenger vrátane okamžitých správ a SMS správ) na účely uvedené na našej hlavnej stránke Zásad ochrany osobných údajov. Ak spoločnosti Verizon Media poskytnete prístup k svojim údajom v službe Gmail, kliknite sem, aby ste si mohli prečítať ďalšie informácie o tom, ako s nimi zaobchádzame.
 • Táto analýza prebieha vo všetkom obsahu komunikácie pri jeho odosielaní, prijímaní a ukladaní vrátane obsahu zo služieb synchronizovaných s vaším účtom. Napríklad po automatickom pokuse o odstránenie  všetkých informácií, ktoré by samy osebe mohli primerane identifikovať príjemcu, môžeme manuálne skontrolovať určité komunikácie, aby sme mohli zlepšovať možnosti nášho produktu, vyvíjať nástroje, ktoré budú pomáhať nášmu automatickému procesu kontroly, a aby sme mohli zlepšovať iné automatické funkcie. Môžeme tak napríklad identifikovať, aký jazyk sa zvyčajne používa v potvrdeniach od leteckej spoločnosti, čo nám umožní vytvoriť všeobecné šablóny, ktoré vám pomôžu jednoduchšie si spravovať svoju poštu a využívať naše služby a na základe ktorých vám budeme môcť produkty lepšie prispôsobiť. Pracovníci nášho tímu zameraného na predchádzanie spamu môžu skontrolovať správy označené, že sú (alebo nie sú) spam, aby mohli zlepšovať ochranu pred spamom. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi.
 • Naše komunikačné služby môžu zahŕňať interaktívne funkcie od tretích strán, ako napríklad služby cloudového ukladacieho priestoru (na odosielanie veľkých príloh kontaktom) a inteligentných asistentov na prácu s priečinkami (na automatický presun všetkých potvrdení do konkrétnych priečinkov alebo na poskytovanie zostáv o výdavkoch).        
 • Ďalšie informácie o našich komunikačných službách nájdete v častých otázkach o komunikačných službách.

Komunikačné funkcie

 • Používatelia, s ktorými vediete komunikáciu, sa môžu rozhodnúť ukladať vaše konverzácie aj vtedy, ak ich vymažete.
 • Ak máte zapnuté preposielanie SMS správ, tieto správy sa môžu ukladať v histórii konverzácií v zariadení.
 • Podrobnosti o kontaktoch a kalendári ukladáme z komunikačných služieb, ako sú Pošta, Address Book, Messenger, Kontakty, Skupiny, a v prípade, že synchronizujete údaje zo svojich zariadení (napríklad z kontaktov v telefóne).
  • Ak nevypnete funkciu synchronizácie, synchronizované kontakty zo služieb tretích strán sa môžu znova načítať aj potom, čo ich vymažete.

Zdieľanie a sprístupnenie informácií tretím stranám 

 • Pri pripojení účtu k službe tretej strany sa od vás môže vyžadovať, aby ste s touto treťou stranou zdieľali určité informácie (napríklad e-mailovú adresu). Pripojenie účtov k službám tretích strán si môžete pozrieť a spravovať v časti venujúcej sa účtom v rámci komunikačnej služby, ktorú používate.
 • Niektoré informácie z vášho účtu sa môžu zobrazovať ostatným. Medzi takéto informácie patrí vaše meno, prezývka, avatar, pohlavie, mesto, online stav, kontaktné informácie týkajúce sa vášho účtu Verizon Media alebo iné informácie, ktoré ste sa rozhodli všeobecne zverejniť.
 • Ak zverejníte online informácie, ku ktorým má prístup verejnosť, môžete následkom toho dostávať od iných strán nevyžiadané správy.


Yahoo Pošta

 Prémiové služby

 • Za určitý poplatok môžete mať k dispozícii naše prémiové služby.
 • Ak sa zaregistrujete v prémiových službách, zobrazí sa vám výzva, aby ste zadali svoje platobné údaje. Tieto údaje použijeme len na fakturáciu a uskutočnenie platby, aby sme vám mohli prémiové služby poskytnúť. Spoločnosť Verizon Media berie vašu bezpečnosť veľmi vážne. Pri prenose vašich platobných údajov a iných informácií potrebných na objednanie prémiových služieb použijeme štandardné šifrovanie SSL (Secure Socket Layer).

Fakturácia

 • Ak si budete chcieť pozrieť, upraviť alebo zrušiť prémiové služby Yahoo, ktoré ste si objednali, pozrite si časť Informácie o účte prémiových služieb Yahoo . Nájdete tu informácie o službách, ktoré máte momentálne predplatené, plán platieb a históriu platieb.
 • Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií
 • Yahoo Pošta zahŕňa v hlavičkách správ odosielanej pošty IP adresy, ako je stanovené v štandardnom internetovom protokole.
 • Tieto informácie môžu byť tiež použité na zobrazovanie reklám na základe záujmov. Ďalšie informácie nájdete na stránke nástroja spoločnosti Yahoo na prispôsobovanie reklamy na základe záujmov.
 • Spoločnosť Verizon Media môže zdieľať s tretími stranami kľúčové slová, informácie o sledovaní balíkov a identifikačné čísla produktov na zlepšenie vašich možností pri používaní našich služieb a na poskytovanie cielených reklám.
 • Keď používatelia kliknú na tlačidlá Spam a Nie je spam, nášmu tímu zameranému na predchádzanie spamu alebo iným poskytovateľom zabezpečujúcim služby súladu v oblasti spamu sa odošlú určité informácie na manuálnu kontrolu. Niektoré aspekty takýchto správ sa môžu zdieľať s odosielateľom, aby sa zredukovalo množstvo spamu.
 • Postupy týkajúce sa možnosti aktualizovania alebo vymazania informácií
 • Nastavenia a predvoľby vo svojom účte Yahoo Pošta môžete upraviť v časti Informácie o účte.

Yahoo Kalendár

 Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií

 • Keď v službe Yahoo Kalendár uložíte plánovanú činnosť, môžete o nej zadať také množstvo informácií, aké vám bude vyhovovať. Medzi tieto informácie patrí popis, dátum, čas, pozvané osoby, miesto alebo či je udalosť opakujúca sa alebo jednorazová.

Postupy pri zdieľaní a sprístupňovaní informácií

 • Svoj Yahoo Kalendár sa môžete rozhodnúť zverejniť všetkým, len vybratej skupine iných používateľov alebo ho môžete nastaviť ako súkromný (a ostatní si ho nebudú môcť zobraziť).
 • Ak umožníte ostatným zobraziť si váš kalendár, môžete jednotlivé plánované činnosti nastaviť ako skryté, tak, aby sa zobrazili so stavom Nemám čas alebo aby sa zobrazili so všetkými podrobnosťami. Predvolené nastavenie povolení udalostí môžete upraviť na stránke Možnosti v službe Yahoo Kalendár. Zmena nastavenia povolení udalostí sa použije vo všetkých udalostiach, ktoré pridáte po tejto zmene. Neovplyvní však nastavenie udalostí, ktoré ste pridali ešte pred uskutočnením zmeny. Na stránke úprav udalosti môžete tiež samostatne upraviť povolenie konkrétnej udalosti.

Yahoo Messenger

Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií

 • Pri používaní aplikácie Yahoo Messenger zhromažďujeme o vás informácie. Priamo od vás zhromažďujeme informácie, ako je napríklad telefónne číslo, e-mailová adresa, fotografie a s vaším súhlasom aj kontakty zo zariadenia. Zároveň od vás pri používaní aplikácie Yahoo Messenger automaticky zhromažďujeme informácie, ako je napríklad vaša IP adresa, poloha, analýza vášho využívania aplikácie, ID a typ zariadenia a mobilný operátor.
 • Keď používate Yahoo Messenger, váš obsah komunikácie sa ukladá na našich serveroch, vďaka čomu získate možnosť vyhľadávať požadovaný obsah na našich platformách.

Postupy pri zdieľaní a sprístupňovaní informácií

 • Určité produkty môžu obsahovať funkcie, ktoré upozornia ostatných používateľov, že ste sa prihlásili do určitého kanála, tímu alebo skupiny alebo ste v nich aktívni.  
 • Pri komunikácii prostredníctvom aplikácie Yahoo Messenger zjednodušujeme zdieľanie komunikácie s vašimi priateľmi. S vaším súhlasom môžeme synchronizovať údaje z vašich zariadení, aby ste mohli jednoduchšie lokalizovať ostatných používateľov aplikácie Yahoo Messenger a komunikovať s nimi. Ostatní používatelia, ktorí majú v zariadení uložené vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, vás budú môcť nájsť v aplikácii Yahoo Messenger a budú si môcť zobraziť niektoré informácie, ako napríklad vaše meno, prezývku, avatar, fotografiu, online stav, kontaktné informácie týkajúce sa vášho účtu Verizon Media alebo iné informácie, ktoré ste sa rozhodli všeobecne zverejniť.
 • Do aplikácie Yahoo Messenger môžete pozvať svojich priateľov a viesť s nimi individuálne či skupinové konverzácie. V pozvánke sa môže nachádzať obsah správy vrátane mena a fotografie.

Zrušenie odoslania správ, fotografií a súborov GIF

 • V niektorých prípadoch môžete zrušiť odoslanie obsahu komunikácie. Môžeme si ponechať kópie takejto komunikácie a denníky na účely auditu a záznamov, prípadne v prípadoch, kedy to požaduje zákon. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media (časť Zabezpečenie informácií a uchovávanie údajov).
 • Funkcia zrušenia odoslania má niekoľko výnimiek, napríklad:
  • Používatelia, ktorí dostanú vaše správy alebo ľubovoľný iný obsah, si môžu tento obsah uložiť alebo skopírovať. Môžu tiež vytvoriť snímku obrazovky alebo použiť iné spôsoby a technológie na snímanie obrázkov. Ak si používatelia uložia alebo skopírujú obsah (vrátane fotografií) pred zrušením jeho odoslania, aj neskôr budú mať k obsahu prístup a budú ho môcť zdieľať.
  • Push hlásenia o nových správach sa nevezmú späť, takže používatelia si budú môcť prečítať útržky hlásení o správach, ktorých odoslanie bolo zrušené.
  • Odoslanie správy sa nedá zrušiť, ak váš priateľ stále používa predchádzajúcu verziu aplikácie Yahoo Messenger alebo prejde do režimu offline ešte pred zrušením odoslania správy.
 • Skôr ako budete niečo zdieľať, premyslite si to. Správy sa odosielajú okamžite. Nemožno zaručiť, že si príjemcovia vašu správu nepozrú ešte predtým, ako jej odoslanie zrušíte.

Iné

 • Používaním aplikácie Yahoo Messenger beriete na vedomie, že ostatní používatelia aplikácie Yahoo Messenger si môžu nastaviť zobrazovanie oznámení z tejto aplikácie, ktoré ich upozornia, že ste sa prihlásili, a že vám môžu odosielať okamžité správy a iné informácie alebo vám môžu prostredníctvom aplikácie Yahoo Messenger zavolať. Ak chcete funkciu oznámení zablokovať alebo ak nechcete od takýchto používateľov dostávať správy, môžete individuálne povoliť možnosť Ignorovať alebo podobnú funkciu. Spoločnosť Verizon Media a ostatní používatelia vám môžu zablokovať možnosť odosielať a prijímať okamžité správy a iné informácie, čím vám môžu čiastočne alebo úplne obmedziť používanie aplikácie Yahoo Messenger. Spoločnosť Verizon Media nenesie žiadnu zodpovednosť za posudzovanie alebo riešenie konfliktov, ku ktorým môže dôjsť napríklad v dôsledku vašej (alebo niekoho iného) schopnosti ignorovať niekoho, odosielať správy alebo iné informácie či inak používať aplikáciu Yahoo Messenger. 
 • Niektoré funkcie dostupné v aplikácii Yahoo Messenger, napríklad označovanie, že sa vám niečo páči, alebo funkcia zrušenia odoslania, nemusia fungovať pri komunikácii s priateľmi, ktorí používajú predchádzajúce verzie aplikácie Yahoo Messenger (verzie vydané pred 3. decembrom 2015).

Yahoo Skupiny

Postupy pri zdieľaní a sprístupňovaní informácií

 • Správy, ktoré odošlete e-mailom skupine alebo ktoré zverejníte prostredníctvom webovej lokality v skupine, budú v sebe vždy obsahovať vašu e-mailovú adresu.
  • Každý, kto si správy zobrazí prostredníctvom webovej lokality, si bude môcť pozrieť úplné hlavičky všetkých odoslaných e-mailov.
 • Vlastník a moderátori skupiny, ktorej ste členom, si môžu pozrieť vašu úplnú e-mailovú adresu.
  • Niektorí vlastníci skupín sa môžu rozhodnúť poskytnúť členom možnosť nepovoliť zobrazovanie e-mailovej adresy vlastníkovi a moderátorom. Ak sa rozhodnete nepovoliť zobraziť svoju e-mailovú adresu, môžu sa tým obmedziť vaše možnosti pri zverejňovaní správ a využívaní výhod ďalších funkcií skupiny.
 • Pri používaní služby Yahoo Skupiny a jej rozličných nástrojov môžete zverejniť niektoré svoje informácie. Môžete sa tiež rozhodnúť zdieľať niektoré svoje informácie s ostatnými členmi skupiny.
 • Pri zdieľaní súborov, zverejňovaní správ, vytváraní ankiet alebo pridávaní záložiek v rámci skupiny, ktorej ste členom, sa vedľa daného súboru, správy, ankety alebo záložky na webovej lokalite skupiny môžu zobraziť určité informácie o vás, napríklad vaše meno, prezývka, avatar, fotografia, online stav, kontaktné informácie týkajúce sa vášho účtu Verizon Media alebo iné informácie, ktoré ste sa rozhodli všeobecne zverejniť.
 • V pozvánkach do skupiny sa príjemcom zobrazí osobná e-mailová adresa vlastníkov a moderátorov skupiny, ktorí ju odoslali prostredníctvom nástroja na pozvanie.
 • Ostatným používateľom sa môžu zobraziť určité informácie z vášho profilu, ako napríklad vaše meno, pohlavie, mesto, online stav a iné informácie, ktoré ste sa rozhodli všeobecne zverejniť.
 • Ak zverejníte online informácie, ku ktorým má prístup verejnosť, môžete následkom toho dostávať od iných strán nevyžiadané správy.

Postupy týkajúce sa možnosti aktualizovania alebo vymazania informácií

 • Ak ste vlastník skupiny, môžete upravovať alebo mazať všetky zverejnené príspevky v skupine alebo jej členov. Svoju skupinu môžete tiež kedykoľvek úplne vymazať. Vlastníci skupiny môžu zároveň udeliť moderátorom povolenie na úpravy alebo mazanie príspevkov a členov vo svojej skupine.
 • Ako člen určitej skupiny môžete svoje členstvo a predvoľby v danej skupine kedykoľvek upraviť. Zo skupiny tiež môžete vymazať svoje správy.