Ochrana osobných údajov detí a rodinné účty

V súčasnosti nepodporujeme vytváranie nových Yahoo Rodinných účtov. Existujúce Yahoo Rodinné účty budú naďalej fungovať ako zvyčajne a budú sa riadiť postupmi popísanými na tejto stránke. 

Používatelia existujúcich Yahoo Rodinných účtov sa pri ich používaní musia riadiť Podmienkami poskytovania služby spoločnosti Verizon Media. Platí to pre dospelých aj detských používateľov.

Ak máte otázky týkajúce sa tejto služby, pozrite si Pomocníka. Informácie o tom, ako spoločnosť Verizon Media narába s vašimi osobnými informáciami, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Postupy pri zhromažďovaní, používaní, zdieľaní a sprístupňovaní informácií

 • Informácie o tom, ako zhromažďujeme a používame osobné informácie, nájdete v častiach Zhromažďovanie a používanie informácií a Zdieľanie a sprístupňovanie informácií v našich zásadách ochrany osobných údajov.
 • Keď vaše dieťa používa produkty a služby spoločnosti Verizon Media, spoločnosť Verizon Media a jej partneri zhromažďujú a používajú osobné informácie vášho dieťaťa. Tieto informácie môžu zahŕňať (okrem iného) meno, pohlavie, dátum narodenia, informácie o geografickej polohe, vyhľadávania, identifikátor mobilného zariadenia, číslo mobilného telefónu, alternatívne e-mailové adresy, kontakty, informácie o kontaktoch (vrátane informácií o kontaktoch online), prezývky a aliasy, fyzickú adresu, IP adresu, iné trvalé identifikátory a ďalšie informácie, ktoré vaše dieťa zdieľa s nami alebo našimi partnermi, napríklad fotografie, videá alebo zvukové súbory obsahujúce snímku alebo hlas vášho dieťaťa.
 • Vaše dieťa môže pri používaní našich produktov a služieb a produktov a služieb našich partnerov sprístupniť tieto alebo iné informácie nám, našim partnerom alebo verejnosti.
 • Spoločnosť Verizon Media a jej partneri môžu na zhromažďovanie informácií o vašom dieťati používať súbory cookie a webové signály. Platí to pre všetky stránky na našej webovej lokalite a vo všetkých našich produktoch a službách, ktoré sa môžu objaviť na ostatných webových lokalitách. Ďalšie informácie o tom, ako zhromažďujeme, používame a sprístupňujeme informácie používateľov, si môžete prečítať v našich zásadách ochrany osobných údajov.
 • Naši partneri sú integrálnou súčasťou našej služby a môžu zhromažďovať informácie vášho dieťaťa, ako sa uvádza vyššie. Ďalšie informácie o týchto partnerstvách a o informáciách, ktoré zhromažďujú naši partneri, si môžete prečítať v našej sekcii Tretie strany.
 • Vaše dieťa môže mať prístup k všetkým produktom a službám spoločnosti Verizon Media a môže ich používať. Ide o služby Pošta, Messenger, Odpovede, Flickr, Vyhľadávanie, Skupiny, Hry, mobilné aplikácie a iné služby. Ak si chcete prečítať ďalšie informácie o našich postupoch pri ochrane osobných údajov týkajúcich sa konkrétnych produktov, pozrite si stránku Produkty v zásadách ochrany osobných údajov.
 • Spoločnosť Verizon Media kontaktuje deti mladšie ako 16 rokov v súvislosti so špeciálnymi ponukami alebo na marketingové účely len so súhlasom rodiča.
 • Spoločnosť Verizon Media nežiada od detí mladších ako 16 rokov ako podmienku účasti na určitej aktivite alebo na propagačnej ponuke viac osobných informácií než je primerane potrebné.

Postupy týkajúce sa možnosti aktualizovania alebo vymazania informácií

 • Účet vášho dieťaťa sa líši od vášho účtu. Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť účet dieťaťa, budete sa doň musieť prihlásiť prihlasovacími údajmi dieťaťa.
 • Keď ste poskytli súhlas na vytvorenie účtu dieťaťa, zadali ste alebo skontrolovali ID a heslo svojho dieťaťa. Ak ste ID a heslo svojho dieťaťa zabudli alebo máte problémy s prístupom k jeho účtu, použite náš nástroj na obnovu účtu.
 • Svoj súhlas s tým, aby spoločnosť Verizon Media a jej partneri zhromažďovali, používali a sprístupňovali osobné informácie vášho dieťaťa, môžete kedykoľvek zrušiť. Stačí, ak sa prihlásite do účtu svojho dieťaťa a prejdete na stránku Vymazanie účtu. Ak vymažete účet svojho dieťaťa, vymažeme existujúce osobné informácie, ktoré o vašom dieťati máme, a nebudeme ďalej vedome zhromažďovať, používať ani sprístupňovať osobné informácie vášho dieťaťa. Niektoré údaje o používaní lokality môžu zostať v našich denníkoch. Kliknutím sem sa dozviete viac o typoch informácií, ktoré sa môžu zachovať aj po vymazaní účtu dieťaťa. Ďalšie informácie o právach na súkromie, ktoré máte vy a vaše dieťa, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.