Médiá

Tieto zásady popisujú postupy pri ochrane osobných údajov, ktoré momentálne uplatňujeme v prípade mediálnych značiek, webových lokalít, funkcií, produktov, aplikácií, softvéru a iných služieb spoločnosti Verizon Media (ďalej len „mediálne služby“).  So všetkými zhromaždenými informáciami, či už tými, ktoré poskytnete spoločnosti Verizon Media, alebo tými, ktoré si uložíte v účte Verizon Media, sa bude narábať v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media, podľa ktorých sa tieto informácie budú aj používať a chrániť. Vzhľadom na to, že spoločnosť Verizon Media tieto mediálne služby upravuje tým, že do nich pridáva funkcie alebo ich z nich odstraňuje alebo že využíva rozličných poskytovateľov služieb, tieto informácie sa môžu zmeniť. Niektoré funkcie majú k dispozícii iba registrovaní používatelia. Ak máte otázky týkajúce sa týchto mediálnych služieb, pozrite si Pomocníka.

Táto stránka popisuje špecifické postupy pri ochrane osobných údajov v službách Yahoo Autá, Yahoo Celebrity, Yahoo Filmy, Yahoo Financie, Yahoo Hudba, My Yahoo, Yahoo Odpovede, Yahoo Počasie, Rivals, Yahoo Správy, Yahoo Šport a Yahoo View. 

Prispôsobovanie obsahu, ako aj reklám, je základnou súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Verizon Media.  Používanie vašich informácií na takéto prispôsobovanie je kľúčovým bodom v našej dohode s vami, ako aj v spôsobe, akým fungujeme.

Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií

 • Zobrazované články, videá a ďalší obsah môžeme prispôsobovať vašim záujmom. Vaše záujmy určujeme na základe informácií, ktoré o vás máme k dispozícii, vrátane informácií, ktoré nám priamo poskytnete, vašej aktivity pri prehľadávaní webu, histórie pozerania, položiek, ktoré sa vám páčia a ktoré sledujete, sledovaných médií a hľadaní. 
 • Spoločnosť Verizon Media zhromažďuje informácie o vašej aktivite v službách, napríklad hľadané názvy, históriu pozerania alebo zobrazenia stránok, a využíva ich na vylepšovanie služieb, výskum a analýzu a na to, aby vám mohla poskytovať prispôsobenejšie možnosti.
 • V rámci svojich produktov ponúkame možnosti na odoslanie návrhov alebo spätnej väzby, prostredníctvom ktorých nám k týmto produktom môžete poskytnúť svoje komentáre alebo spätnú väzbu. Tieto formuláre od vás môžu vyžadovať rôzne informácie, na základe ktorých budeme môcť odpovedať na váš príspevok.
 • V prípade niektorých mediálnych služieb, do ktorých sa zapojíte, predvolene odosielame e-mailové oznámenia, ktoré s danými službami súvisia (napríklad oznámenia k hre v službe Fantasy Sports). Niektoré hry umožňujú upraviť typ a frekvenciu odosielania týchto e-mailov.

Postupy pri zdieľaní a sprístupňovaní informácií

 • Komentáre, ktoré pridáte v mediálnych službách, sú verejné a môžu obsahovať vaše meno, prezývku, avatar, obrázok a/alebo kontaktné informácie týkajúce sa vášho účtu. Tieto komentáre sa môžu objaviť aj iným používateľom.
 • Články, videá a iný obsah môžete zdieľať pomocou našich funkcií zdieľania e-mailom alebo zdieľania prostredníctvom iných sociálnych médií. Pri používaní týchto funkcií sa príjemcom môže zobrazovať vaše meno, meno alebo profil používateľa a/alebo e-mailová adresa. 
 • Keď vyplníte formulár na získanie ďalších informácií (napríklad cenových ponúk, cestovných služieb alebo realitných služieb) od našich partnerov a/alebo tretích strán, vaše informácie sa budú zdieľať s danými partnermi alebo tretími stranami a v niektorých prípadoch ich budú zhromažďovať priamo títo partneri alebo tretie strany, ako sa uvádza daných formulároch. Ak chcete zistiť, ako títo partneri alebo tretie strany používajú vaše informácie, pozrite si ich zásady ochrany osobných údajov. Za to, ako používajú tieto informácie, nesú zodpovednosť výlučne oni.
 • Niektoré funkcie v mediálnych službách spoločnosti Verizon Media môžu poskytovať partneri, ktorí zhromažďujú informácie z našej lokality alebo zo služieb súvisiacich s našou lokalitou, ktorých hostiteľom je však daný partner.
 • Okrem toho analyzujeme a ukladáme aj všetok obsah a ostatné informácie, ktoré nám poskytnete počas používania našich služieb, a to v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media.
 • To môže zahŕňať aj informácie v rámci obsahu alebo informácie o obsahu, ktorý poskytujete, napríklad fotografie, prílohy a ďalšie komunikačné prostriedky. Môžeme napríklad zhromažďovať informácie týkajúce sa vášho fotoaparátu, jeho nastavení alebo metaúdaje EXIF, ak sú súčasťou vami pridaných obrázkov. Tieto informácie nám umožňujú zlepšovať služby a prinášať ďalšie funkcie a možnosti.
 • Niektoré mediálne služby môžu na účely poskytovania rôznych služieb zhromažďovať informácie o vašej polohe. Tieto informácie je možné používať v súlade s našimi postupmi pri ochrane osobných údajov o polohe.
 • Ďalšie informácie o tom, ako používame informácie, keď používate funkciu Yahoo Messenger alebo iné služby na odosielanie okamžitých správ, ktoré sú súčasťou mediálnych služieb, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov v komunikačných službách.  

Nižšie uvádzame dodatočné informácie týkajúce sa niektorých mediálnych služieb. 

Yahoo Odpovede

Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií

 • Služba Yahoo Odpovede zhromažďuje informácie o vašej aktivite vrátane konkrétnych otázok, odpovedí, komentárov a hlasovaní. Niektoré z týchto zhromaždených informácií môžu byť vašimi osobnými informáciami (napríklad meno alebo e-mailová adresa). Ďalšie informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné informácie, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media
 • Na stránke Moja aktivita v službe Yahoo Odpovede si môžete zobraziť svoju aktivitu a zoznam sledovaných položiek, upraviť predvoľby, nájsť svoj profil a zmeniť nastavenia. 

Postupy pri zdieľaní a sprístupňovaní informácií

 • Keď sa v službe Yahoo Odpovede zapojíte do istých aktivít, napríklad k uverejnenej správe pridáte otázku, odpoveď alebo komentár, tieto aktivity sa automaticky priradia alebo pripoja k:
  • vášmu ID používateľa Yahoo,
  • alebo prezývke, ktorú si vyberiete. 
 • Vaše aktivity budú priradené k menu, ktoré si vyberiete.
  • Toto meno si môžete kedykoľvek zmeniť a meno priradené k všetkým vašim predošlým aktivitám sa zmení tiež.
 • Yahoo Messenger ID si môžete v profile zverejniť.
  • Keď sa svoje Yahoo Messenger ID alebo meno používateľa rozhodnete zverejniť, každý, kto si zobrazí službu Yahoo Odpovede, sa môže dostať k vášmu profilu v tejto službe a tam si pozrieť vaše Yahoo Messenger ID.
 • Všetky otázky, odpovede a komentáre, ktoré vytvoríte, si môže zobraziť každý návštevník lokality Yahoo Odpovede alebo partnerskej lokality, na ktorej sa nachádza obsah služby Yahoo Odpovede.
 • Pri povolení e-mailov medzi používateľmi v službe Yahoo Odpovede sa vaše ID používateľa Yahoo ani e-mailová adresa nezdieľajú.

Postupy týkajúce sa možnosti aktualizovania alebo vymazania informácií

 • Kým je otázka, ktorú ste položili, otvorená, môžete k nej pridávať podrobnosti alebo ju vymazať.
  • Po vyriešení otázky už v obsahu, ktorý ste pridali, nemôžete robiť zmeny a ani ho nemôžete vymazať. Ak ste však otázku položili vy, môžete sa použitím nastavení v tejto službe anonymizovať. 
 • Kým je otázka, ktorú ste položili, otvorená, môžete upravovať aj vymazávať odpovede.
 • Otázky, odpovede, komentáre alebo prezývky, o ktorých zistíme, že porušujú podmienky tohto produktu, môžeme kedykoľvek odstrániť.  
  • Ak bol váš účet deaktivovaný, váš obsah zostáva zachovaný (vrátane fotografií a videí), vaša prezývka a profilový obrázok sa však anonymizujú. Ak si prajete tento obsah odstrániť, je potrebné obrátiť sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov Yahoo.

Yahoo Financie/AOL Financie

Yahoo Financie a AOL Financie prinášajú bohatú ponuku finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii pre každého. Ak si chcete Yahoo Financie a AOL Financie prispôsobiť a využívať v nich niektoré ponuky, musíte byť registrovaným používateľom.

Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií

Burzové portfólio

 • Ak chcete sledovať burzové portfólio, okrem registrácie si musíte vytvoriť aj portfólio a zahrnúť doň minimálne symbol akcie alebo tickera.
 • Toto portfólio si môžete zobraziť v službe Yahoo Financie alebo aj v mnohých iných produktoch a službách spoločnosti Verizon Media. Symboly tickerov vo vašom burzovom portfóliu sa používajú na zobrazovanie informácií, ktoré určíte.

Nástroje na výpočty

 • Na používanie nástrojov na výpočty sa nevyžaduje prihlásenie do účtu.
 • Niektoré nástroje na výpočty v službách Yahoo Financie a AOL Financie sú poskytované treťou stranou. 

Postupy pri zdieľaní a sprístupňovaní informácií

 • Služby Yahoo Financie a AOL Financie udržiavajú vzťahy s partnermi, ktorí poskytujú nástroje prepojené s našimi službami. Keď tieto nástroje používate, naši partneri od vás môžu priamo zhromažďovať informácie. Vezmite na vedomie, že keď používate tieto nástroje, vzťahujú sa na ne podmienky a zásady ochrany osobných údajov našich partnerov.
 • Služby Yahoo Financie a AOL Financie majú ďalších partnerov, s ktorými môžeme zdieľať isté informácie zozbierané od vás, napríklad to, kedy používate nástroje ako hypotekárne kalkulačky.  Nebudeme zdielať informácie, ktoré samy osebe umožňujú primerane vás identifikovať alebo kontaktovať (napríklad vaše meno alebo e-mailovú adresu).  Zdieľať môžeme pseudonymné informácie vrátane demografických informácií. 
 • Spoločnosť Verizon Media nenesie zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov lokalít, na ktoré sa dá prejsť pomocou odkazov zo služby Yahoo Financie alebo kdekoľvek v službách Yahoo.

My Yahoo 

 • My Yahoo je služba, ktorú si môžete upraviť podľa svojich potrieb pomocou informačných kanálov s novinkami a iných webových služieb, ktoré vás zaujímajú. Ak si chcete prispôsobiť službu My Yahoo, musíte byť registrovaným používateľom Yahoo.

Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií

 • Moduly služby My Yahoo vám umožňujú používať webové služby poskytované spoločnosťou Yahoo a tretími stranami.
 • Keď použijete modul na prístup k službe tretej strany, ako je napríklad YouTube, spoločnosť Yahoo bude zhromažďovať informácie o tom, ako tento modul používate, čo jej umožní zlepšovať službu My Yahoo a prispôsobovať vaše služby. Príslušná tretia strana môže počas toho, ako používate jej služby, zhromažďovať informácie.

Postupy týkajúce sa možnosti aktualizovania alebo vymazania informácií

 • Modul môžete odstrániť kliknutím na ozubené koliesko v dolnom rohu modulu a výberom možnosti Odstrániť. 

Lokalita Rivals.com od služby Yahoo Šport

Zhromažďovanie a používanie informácií

 • Ak sa chcete zaregistrovať na lokalite Rivals.com od služby Yahoo Šport (Rivals.com), musíte pri registrácii uviesť svoju e-mailovú adresu, meno používateľa a heslo.
 • Tieto informácie sa použijú pri spracovaní vašej registrácie a komunikácii s vami v súvislosti s účtom Rivals.com.
 • Lokalita Rivals.com overí e-mailovú adresu, ktorú ste zadali v rámci informácií o účte, tak, že vám odošle e-mail s odkazom na aktiváciu. Ak chcete aktivovať svoj účet Rivals.com, musíte kliknúť na odkaz na aktiváciu, ktorý sa bude nachádzať v tomto e-maile. 
 • Ak chcete zverejňovať správy na rôznych domovských lokalitách Rivals.com (napr. Texas A&M, Duke, Michigan), musíte sa prihlásiť na odber každej domovskej lokality, na ktorej chcete zverejniť správu.
 • Odber bulletinov a marketingových správ z lokality Rivals.com môžete zrušiť vo svojich nastaveniach. 

Predplatitelia

 • Ak sa rozhodnete zaregistrovať si predplatné lokality Rivals.com, pri registrácii musíte uviesť informácie o svojej kreditnej karte a fakturačné informácie.
 • Lokalita Rivals. com použije tieto informácie pri spracovávaní vášho predplatného a z kreditnej karty vám stiahne poplatok podľa toho, aký plán ste si vybrali.
 • Tieto informácie sa vám uložia v účte Rivals.com a kedykoľvek si ich môžete zobraziť alebo upraviť. Ďalšie informácie o právach, ktoré máte v prípadoch, keď spracovávame vaše osobné informácie, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media.Postupy pri zdieľaní a sprístupňovaní informácií

Diskusné panely

 • Pri zverejňovaní správy na diskusnom paneli lokality Rivals.com máte možnosť zverejniť na diskusný panel správu, ktorá môže obsahovať informácie o vás.
 • Ak zverejníte online informácie, ku ktorým má prístup verejnosť, môžete následkom toho dostávať od iných strán nevyžiadané správy.
 • Predvolene sa pri vašom príspevku zobrazí vaša prezývka a fotografia na lokalite Rivals.com. 

Vydavatelia

 • Lokalita Rivals umožňuje svojim vydavateľom, moderátorom diskusných panelov a iným zazmluvneným osobám získať prístup k niektorým vašim informáciám, aby vám mohli na tejto lokalite poskytovať rôzne služby vrátane oznámení a uvítacích správ pre nových predplatiteľov, žiadostí o spätnú väzbu a/alebo iných služieb.
 • Nemajú však žiadne samostatné právo na zdieľanie týchto informácií.
 • Nemajú prístup k informáciám o kreditnej karte ani fakturačným informáciám.
 • Postupy týkajúce sa možnosti aktualizovania alebo vymazania informácií

Členovia

 • Ak chcete vymazať svoj účet Rivals.com (ktorý je oddelený od účtu Yahoo), z databázy používateľov ho vymažeme do jedného mesiaca od odoslania vašej žiadosti o jeho vymazanie. Správy, ktoré ste zverejnili, sa po vymazaní vášho účtu zachovajú, no odstránime z nich vaše meno a vymažeme osobnú fotografiu.  Ak chcete vymazať svoj účet Rivals.com, ktorý je oddelený od účtu Yahoo, kliknite sem

Diskusné panely

 • Diskusné panely sú služba, ktorú majú tiež k dispozícii prémioví predplatitelia.
 • Pred zverejnením správy si môžete zobraziť jej ukážku, aby ste videli, ako ju uvidí verejnosť. To vám umožňuje vykonať potrebné zmeny skôr, než túto správu zverejníte.
 • Obsah svojich správ môžete upraviť alebo vymazať aj po zverejnení. 

Yahoo Šport

 • Počas celej sezóny ligy športu Fantasy sa ostatným účastníkom tejto ligy predvolene zobrazuje vaša e-mailová adresa. Toto nastavenie si môžete zmeniť v každej hre.
 • Ak si to vyžaduje zákon, informácie o účte sa môžu uchovať aj na dlhšie obdobie.  Z dôvodu splnenia zákonných a regulačných požiadaviek v niektorých jurisdikciách sa môže napríklad vyžadovať, aby sa informácie o účtoch a záznamy o aktivite používateľa v našich platených produktoch Fantasy Sports uchovávali dlhšie, a to aj v prípade, že vám bol hlavný účet Yahoo vymazaný na vašu žiadosť, z dôvodu neaktivity alebo v inej situácii, v dôsledku ktorej sa váš účet Yahoo stal neaktívnym.