Reklamné akcie spoločnosti Verizon Media

Reklamné akcie, ako sú napríklad stávky, súťaže alebo reklamné darčeky, organizované v službách Verizon Media môže sponzorovať spoločnosť Verizon Media, tretie strany alebo spoločnosť Verizon Media v spolupráci s tretími stranami. Spoločnosť Verizon Media môže sponzorovať alebo spoločne sponzorovať aj reklamné akcie organizované tretími stranami. Keď sa zúčastníte na reklamnej akcii, vzťahujú sa na vás jej oficiálne pravidlá, ktoré môžu obsahovať informácie o postupoch pri ochrane osobných údajov v rámci danej reklamnej akcie.

Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií

  • Okrem podmienok účasti uvedených v oficiálnych pravidlách reklamnej akcie od vás môžeme ako podmienku na účasť v danej reklamnej akcii požadovať poskytnutie ďalších informácií, ako je napríklad vaše meno, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo.
  • My alebo naši zástupcovia vás môžeme kontaktovať v súvislosti s reklamnou akciou, na ktorej ste sa zúčastnili, v rámci jej realizácie, na poskytnutie informácií o aktuálnom stave alebo na iné účely, ktoré sú uvedené v oficiálnych pravidlách reklamnej akcie.

Postupy pri zdieľaní a sprístupňovaní informácií

  • V súvislosti s reklamnou akciou môže byť potrebné, aby sme zdieľali vaše informácie. Podrobnosti nájdete v oficiálnych pravidlách príslušnej reklamnej akcie.
  • Ak sa rozhodnete zdieľať informácie, pred zhromaždením alebo prenosom údajov sa zobrazí upozornenie. Toto upozornenie môže byť uvedené vo vstupnom formulári alebo v oficiálnych pravidlách reklamnej akcie.
  • Tretie strany, ktoré organizujú reklamné akcie, môžu zhromažďovať a používať vaše informácie samotné alebo v spolupráci so spoločnosťou Verizon Media. Ak informácie zhromažďuje a používa tretia strana, pozrite si jej zásady ochrany osobných údajov, aby ste zistili, aké postupy uplatňuje pri nakladaní s informáciami.