Vyhľadávacie služby

Tieto zásady popisujú postupy pri ochrane osobných údajov, ktoré momentálne uplatňujeme v prípade vyhľadávacích a asistenčných značiek, webových lokalít, funkcií, produktov, aplikácií, softvéru a iných služieb spoločnosti Verizon Media (ďalej len „vyhľadávacie služby“).  So všetkými zhromaždenými informáciami, či už tými, ktoré poskytnete spoločnosti Verizon Media, alebo tými, ktoré si uložíte v účte Verizon Media, sa bude narábať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media, podľa ktorých sa tieto informácie budú aj používať a chrániť. Tieto informácie sa môžu zmeniť, keďže Verizon Media tieto vyhľadávacie služby upravuje pridávaním či odstraňovaním funkcií alebo využívaním rozličných poskytovateľov služieb. Niektoré funkcie majú k dispozícii iba registrovaní používatelia. Ak máte otázky týkajúce sa týchto vyhľadávacích služieb, pozrite si Pomocníka.

Táto stránka opisuje konkrétne postupy ochrany osobných údajov v službách Yahoo Hľadanie, Yahoo Asistenti, Yahoo Local a Yahoo Nakupovanie. Nižšie uvádzame dodatočné informácie týkajúce sa niektorých vyhľadávacích služieb. 

Yahoo Hľadanie 

Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií

Hľadanie

 • Keď vyhľadávate v produkte alebo službe, ktorá používa našu vyhľadávaciu technológiu, zhromažďujeme o tom informácie vrátane súborov cookie, identifikátorov poskytnutých zariadeniami, IP adries, informácií o klientskej aplikácii a vyhľadávaných výrazoch.
 • Funkcia Search Assist vám pomáha pri vyhľadávaní požadovanej položky automatickým ponúkaním obľúbených vyhľadávaných výrazov a nových tém, ktoré by vás mohli zaujímať. Funkcia Search Assist môže návrhy zobrazovať na základe agregovaných vyhľadávaní všetkých používateľov a na základe vašej individuálnej histórie vyhľadávania.
 • Nástroj Yahoo Search History vám umožňuje zobraziť, čo ste vyhľadávali v minulosti. Získajte ďalšie informácie o tom, ako spravovať nástroj Search History. Informácie o tom, ako dlho spoločnosť Verizon Media uchováva uložené údaje o vašich vyhľadávaniach, nájdete na stránke Ukladanie údajov a anonymizácia
 • Pri používaní služby Yahoo Hľadanie sa vám môžu zobraziť relevantné súkromné výsledky vybraté z iných zdrojov, akým je napríklad vaša Yahoo Pošta. Súkromné výsledky vyhľadávania sa zobrazujú iba vám a iba vtedy, keď ste prihlásení. Zistite, ako spravovať súkromné výsledky vrátane ich vypnutia.
 • Niektoré reklamy, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť prispôsobené na základe vašich vyhľadávaní alebo súvisiacich výrazov v službe Verizon Media. O informáciách používaných na prispôsobenie vášho vyhľadávania sa dozviete viac na našej stránke na zrušenie prispôsobovania reklám. Ak prispôsobovanie zrušíte, naďalej sa vám budú zobrazovať reklamy, ktoré spoločnosť Verizon Media na týchto webových lokalitách poskytuje, nebudú ale prispôsobené na základe vašich záujmov ani histórie vyhľadávania.
 • Navštívte stránku Predvoľby vyhľadávania, kde môžete spravovať svoju skúsenosť so službami Yahoo Hľadanie vrátane bezpečného vyhľadávania, histórie vyhľadávania a súkromných výsledkov.
 • Služba Yahoo Hľadanie používa na identifikovanie známych osobností, scén, akcií alebo objektov algoritmy na rozpoznávanie obrázkov. Vďaka tomu sa obrázky jednoduchšie vyhľadávajú.

Partneri poskytujúci vyhľadávacie služby

 • Služby vyhľadávania a sponzorovaného vyhľadávania pomáhajú spoločnosti Verizon Media zabezpečovať rôzni poskytovatelia tretích strán.
 • S týmito partnermi poskytujúcimi služby vyhľadávania môžeme zdieľať informácie (ktoré môžu byť považované za vaše osobné údaje) vrátane vášho vyhľadávacieho dotazu, IP adresy a ďalších informácií z vášho webového prehliadača alebo aplikácie, ako je napr. jedinečný identifikátor vášho webového prehliadača.
 • Títo poskytovatelia tretích strán môžu používať tieto informácie, ako aj vaše kliknutia na výsledky vyhľadávania, na zobrazovanie relevantnejších reklám a výsledkov vyhľadávania, vylepšovanie vyhľadávacieho produktu, výskum a analýzy, a na zisťovanie a prevenciu podvodných aktivít v sponzorovaných alebo kontextových výsledkoch vyhľadávania.
 • Formát výsledkov poskytnutých týmito partnermi poskytujúcimi služby vyhľadávania môžeme upraviť tak, aby sme vám poskytli vylepšené vyhľadávanie.
 • Ďalšie informácie o postupoch týchto partnerských poskytovateľov vyhľadávacích služieb pri zhromažďovaní a používaní údajov nájdete na našej stránke Tretie strany.

Sponzorované výsledky vyhľadávania

 • Vo výsledkoch vyhľadávania sa môžu zobraziť lokality, ktoré zaplatili za zaradenie do výsledkov vyhľadávania. Získajte ďalšie informácie.
 • Výsledky vyhľadávania môžu obsahovať sledovacie adresy URL poskytované službou Yahoo Search Marketing a/alebo našimi partnermi poskytujúcimi služby vyhľadávania. Tieto sledovacie adresy sa používajú na identifikáciu kliknutí na stránke s výsledkami vyhľadávania.  

Asistenti 

 • Yahoo Asistenti sú novou kategóriou produktov a služieb využívajúcou umelú inteligenciu vedenú ľuďmi. Patria k nim chatboty fungujúce v platformách na posielanie správ, virtuálni osobní asistenti a samostatné aplikácie, ku ktorým Verizon Media pristupuje pomocou aplikácií a služieb tretích strán. Asistenti môžu o vás zhromažďovať informácie iným spôsobom ako ostatné vyhľadávacie technológie. 
 • Yahoo Asistenti môžu s vami komunikovať a konverzovať, aby mohli zodpovedať vaše otázky, pomáhať s dokončením úloh alebo vykonávať iné aktivity. Asistenti sa pri odpovediach na otázky alebo pokyny od používateľov spoliehajú na náš personál a automatické systémy.   
 • Počas používania asistentov môžeme o vás zhromažďovať informácie vrátane vašich konverzácií a interakcií s asistentmi, vášho Yahoo ID a informácií spojených s vaším účtom. 
 • Môžeme tiež zhromažďovať informácie poskytované tretími stranami (vrátane aplikácií, platforiem na posielanie správ a ďalších služieb) počas ich interakcií s našimi asistentmi, ktoré môžu zahŕňať: informácie o vašom účte u tretej strany, ako napríklad ID používateľa, meno, fotografia, telefónne číslo, e-mailová adresa a informácie o zariadení, ako napríklad ID zariadenia, typ zariadenia, operačný systém a mobilný operátor.   
 • Personál a automatické systémy spoločnosti Verizon Media môžu mať prístup k celému obsahu komunikácie tak, ako bol odoslaný, prijatý a uložený, aby mohli plniť vaše požiadavky, ďalej vyvíjať produkty a služby, ako aj poskytovať prispôsobené možnosti a prispôsobenú reklamu prostredníctvom produktov a služieb spoločnosti Verizon Media.  
 • Pri komunikácii s našimi asistentmi prostredníctvom tretej strany si prečítajte zásady ochrany osobných údajov danej spoločnosti, aby ste lepšie porozumeli tomu, aké informácie môže uchovávať a na aké účely.

Iné

Yahoo Local

Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií

My Local

 • Táto funkcia umožňuje prihláseným používateľom ukladať si zoznamy firiem pomocou tlačidla Uložiť na stránke profilu firmy.
 • Prihlásení používatelia si tiež môžu zobraziť firmy, ktoré si nedávno prezerali alebo vyhľadali.

Postupy pri zdieľaní a sprístupňovaní informácií

Recenzie

 • Vo vašich recenziách sa bude uvádzať vaše Yahoo ID alebo alias alebo iná informácia o účte, ktorú ste zverejnili, a bude odkazovať na váš profil. Alias, pod ktorým by ste chceli zverejňovať príspevky, vyberte z rozbaľovacej ponuky. Môžete si tiež vytvoriť nový alias a profil.
 • Aktuálne nie je možné upravovať vlastnú recenziu, ktorú ste už zverejnili, ak však skúsite zverejniť druhú recenziu, zobrazí sa vám predchádzajúca recenzia, ktorú potom môžete znovu odoslať.
 • Ak zverejníte osobné informácie online tam, kde má prístup verejnosť, môžete následkom toho dostávať od iných strán nevyžiadané správy.
 • Ak v službe My Local zverejňujete recenzie, použite pri zverejňovaní alebo zdieľaní svojich osobných údajov s ostatnými používateľmi prostredníctvom tejto služby zdravý rozum a úsudok. Upozorňujeme, že akékoľvek osobné informácie, ktoré sa rozhodnete odoslať, môžu ostatní používatelia čítať, zhromažďovať alebo používať. Za osobné údaje, ktoré sa rozhodnete zverejniť v službe My Local, zodpovedáte vy.
 • Postupy týkajúce sa možnosti aktualizovania alebo vymazania informácií
 • Aktuálne nie je možné upravovať vlastnú recenziu, ktorú ste už zverejnili, ak však skúsite zverejniť druhú recenziu, zobrazí sa vám predchádzajúca recenzia, ktorú potom môžete znovu odoslať.

Yahoo Nakupovanie

 • Služba Yahoo Nakupovanie umožňuje získať prístup k tisíckam obchodníkov a produktov na jednom mieste. Na uskutočnenie nákupu od obchodníka uvedeného v službe Yahoo Nakupovanie nie je potrebné, aby ste boli registrovaným používateľom.

Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií

Nákupy

 • Vaše dotazy a históriu prezerania v službe Yahoo Nakupovanie môžeme používať na prispôsobovanie dostupných možností a poskytovanie reklamy, ktorá by vás mohla viac zaujímať. Svoje dotazy a históriu prezerania v službe Yahoo Nakupovanie za posledných 60 dní si môžete pozrieť v module nedávnej aktivity. Ak chcete nedávnu aktivitu vypnúť, vyberte možnosť Vypnúť v pravom hornom rohu modulu. Ak chcete vymazať svoju históriu prezerania v službe Yahoo Nakupovanie, vyberte možnosť Vymazať všetko v pravom hornom rohu modulu. Ak chcete získať ďalšie informácie o možnosti vypnutia prispôsobovania reklamy na základe záujmov, kliknite sem. Ak chcete získať ďalšie informácie o fungovaní modulu nedávnej aktivity, kliknite sem.
 • Pri nákupe od obchodníka uvedeného v službe Yahoo Nakupovanie vás obchodník požiada o rôzne informácie, ako je napríklad vaše meno, fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a informácie o kreditnej karte. Informácie o tom, ako príslušný obchodník používa a ukladá vaše informácie, nájdete v jeho zásadách ochrany osobných údajov.
 • Každý obchodník, u ktorého uskutočníte nákup, získa priamo od vás vaše osobné údaje a informácie o objednávke. Yahoo Nakupovanie tieto informácie nevidí, nezhromažďuje, neukladá ani ich nijako nepoužíva.
 • Výhradnú zodpovednosť za používanie vašich osobných údajov a informácií o objednávkach nesie príslušný obchodník.

 Komentáre

 • Po prihlásení sa do siete Yahoo Network môžete komentovať recenzie používateľov. Po vytvorení komentára sa daný obsah prepojí s vaším profilom a ostatným používateľom sa zobrazí vaše zobrazované meno a profilová fotografia.
 • Ak chcete zverejňovať komentáre, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť.
 • Komentáre, ktoré zverejníte, sa zobrazia verejne spolu s vaším Yahoo ID alebo vybranou prezývkou a obrázkom profilu alebo avatarom.
 • Svoje už zverejnené komentáre môžete vymazať výberom možnosti Vymazať vedľa komentára, ktorý chcete odstrániť.
 • Vaše komentáre sa vám zobrazujú na karte Moje komentáre vedľa vlákien komentárov.
 • Ak v sieti Yahoo Network zverejňujete komentáre alebo recenzie, použite pri zverejňovaní alebo zdieľaní svojich osobných údajov s ostatnými používateľmi zdravý rozum a úsudok. Upozorňujeme, že akékoľvek osobné informácie, ktoré sa rozhodnete odoslať, môžu ostatní používatelia čítať, zhromažďovať, používať alebo môžu byť použité na odosielanie nevyžiadaných správ. Za osobné údaje, ktoré sa rozhodnete zverejniť v sieti Yahoo Network, zodpovedáte vy.