Pridružené spoločnosti

Pridružené spoločnosti

Táto stránka opisuje pridružené spoločnosti spoločnosti Verizon Media EMEA Limited. „Pridružená spoločnosť“ je definovaná ako spoločnosť, ktorá ovláda inú spoločnosť alebo spoločnosti, je ovládaná inou spoločnosťou alebo spoločnosťami, prípadne je pod spoločnou kontrolou s inou spoločnosťou alebo spoločnosťami. 

Verizon Media EMEA Limited má dve odlišné skupiny pridružených spoločností, ktoré uvádzame v našich Zásadách ochrany osobných údajov: Verizon Media Group a Verizon Communications. Spôsoby, akým zdieľame a prijímame údaje s týmito skupinami pridružených spoločností, sa líšia tak, ako je uvedené nižšie.  

Verizon Media Group

Verizon Media Group je divízia spoločnosti Verizon Communications zameraná na digitálne médiá a digitálnu reklamu. Medzi naše spotrebiteľské značky patria Yahoo a AOL. Tieto značky poskytujú obsahové, komerčné a poštové služby prostredníctvom našich stovkám miliónov používateľov. Poskytujeme tiež reklamné a technologické riešenia prostredníctvom , ako sú naše Verizon Media Ad Platforms, Flurry a Ryot, pre globálnu sieť vydavateľov, inzerentov a ďalších partnerov. 

Ako je uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov, Verizon Media EMEA Limited bude zdieľať údaje v rámci skupiny Verizon Media Group na rôzne účely vrátane poskytovania Produktov, o ktoré ste žiadali, aby chránila a bránila naše systémy pred neoprávneným prístupom alebo použitím a aby vám poskytovala personalizované prostredie a reklamy. Medzi najvýznamnejšie subjekty v rámci skupiny Verizon Media Group, s ktorými zdieľame vaše údaje, patria:

Oath Inc.,
Oath Holdings Inc.,
Verizon Media Inc.,
Oath (UK) Limited,
Yahoo! Taiwan Inc.,

Verizon Communications.

Verizon Communications patrí medzi popredných svetových poskytovateľov komunikačných, informačných a zábavných produktov a služieb pre spotrebiteľov, podniky a orgány verejnej správy. Verizon Communications má dve strategické organizačné jednotky: Verizon Consumer Group a Verizon Business Group. 

Verizon Consumer Group poskytuje bezdrôtové a káblové komunikačné služby a produkty spotrebiteľom a domácnostiam. Verizon Business Group poskytuje bezdrôtové a káblové komunikačné služby, ako aj ďalšie videoslužby a dátové služby, podnikové sieťové riešenia, služby zabezpečenia a spravovanej siete vrátane priestoru internetu vecí (IoT) pre verejné a súkromné obchodné sektory. 

Skupiny Verizon Consumer Group a Verizon Business Group pôsobia paralelne, ale oddelene od skupiny Verizon Media Group. Tieto obchodné skupiny tiež pôsobia v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od jurisdikcie, a líšia sa od Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media. Akékoľvek údaje, ktoré môžeme zdieľať so spoločnosťou Verizon Communications, sa budú zdieľať v súlade s nastaveniami ovládacích prvkov používateľa, ktoré poskytujeme my, Verizon Media EMEA Limited, a používať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Communications.