Zobrazovanie reklamy

Reklama je kľúčovou súčasťou podnikania spoločnosti Verizon Media. Prispôsobená reklama je základnou súčasťou nami poskytovaných služieb a našej zmluvy s vami o poskytovaní týchto služieb.  Mnohé naše bezplatné značky, webové lokality, aplikácie, reklamné služby, produkty, služby alebo technológie (ďalej iba „služby“) sú podporované reklamami, ktoré zobrazujeme my a ostatné spoločnosti.  Ostatným spoločnostiam, ktoré majú záujem o zobrazovanie reklamy v našich službách alebo inde, tiež poskytujeme širokú škálu online reklamných služieb.  Spoločnosť Verizon Media by bez prispôsobených reklám nedokázala poskytovať mnohé zo svojich služieb. 

Spoločnosť Verizon Media zobrazuje reklamy v službách, ktoré táto spoločnosť vlastní aj prevádzkuje, ako aj na lokalitách, v aplikáciách a službách, ktoré spoločnosti Verizon Media nepatria. Spoločnosť Verizon Media poskytuje obsahovú reklamu, ktorá je známa aj ako grafická reklama a zobrazuje sa v podobe obrázkov, animácií alebo videí. Spoločnosť Verizon Media tiež poskytuje textové reklamy, ktoré sa zobrazujú v podobe textových prepojení. Reklamné platformy spoločnosti Verizon Media poskytujú inzerentom, agentúram, vydavateľom a reklamným sieťam prostriedky na správu reklamných záležitostí.

Výber a prispôsobenie reklám

 • Reklamy sú zaujímavejšie a efektívnejšie, ak sa zobrazujú ľuďom, ktorí by pravdepodobne mohli mať o propagovaný produkt alebo službu záujem. Z tohto dôvodu používame informácie, ktoré o vás zbierame a prijímame (vrátane informácií, ktoré prijímame z našich alebo iných služieb), aby nám pomohli vybrať reklamy, ktoré vám zobrazíme.  Ďalšie informácie o osobných informáciách, ktoré o vás zbierame, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media.
 • Reklamy môžu byť vybraté na základe obsahu stránky alebo aplikácie, v ktorej sa zobrazujú.  Ak si napríklad pozeráte článok o nedávno vydanom albume, Verizon Media vám môže zobraziť reklamu na hudobný obchod, ktorý album predáva. Podobne sa reklamy v článkoch o finančníctve môžu týkať finančných služieb. Tento druh reklamy sa niekedy nazýva kontextová reklama.  
 • Ostatné reklamy môžeme vybrať na základe informácií o aktivitách a záujmoch, ktoré sme zozbierali alebo prijali z webových lokalít a aplikácií, ktoré používate vo svojich prepojených zariadeniach (napríklad počítačoch, mobilných telefónoch, tabletoch a pod.) v našich alebo iných službách. Takéto reklamy sa niekedy označujú ako reklamy založené na záujmoch, pretože sú prispôsobené vám. Niektoré reklamy založené na záujmoch sú založené iba na jednotlivých online aktivitách, napríklad ak navštívite internetové kníhkupectvo a pozriete si konkrétny román.  Kníhkupci môžu mať záujem zobraziť vám reklamu na tento román, pretože máte pravdepodobne väčší záujem o jeho kúpu ako priemerný online používateľ. Tento druh reklám založený na záujme sa niekedy nazýva retargeting alebo remarketing.   
 • Iné reklamy založené na záujme sa zobrazujú na základe vašich online aktivít za dlhší čas na rôznych webových lokalitách a v rôznych aplikáciách používaných na rôznych zariadeniach v našich službách aj mimo nich. Môžeme týmto spôsobom zbierať informácie o vašich online aktivitách, aby sme mohli predpovedať, ktoré produkty alebo služby vás môžu zaujímať. Na základe týchto predpovedí vás spolu s ďalšími spoločnosťami môžeme zaradiť do segmentu používateľov, ktorým inzerenti môžu mať záujem zobraziť reklamy. Ak ste napríklad nedávno navštívili webovú lokalitu predajcu áut, môžeme vás zaradiť do segmentu záujemcov o auto a predajca áut, ktorý využíva naše reklamné služby, môže mať záujem o to, aby sa jeho reklamy zobrazili používateľom v tomto segmente. Môžete si pozrieť zoznam našich štandardných kategórií reklám.  Upozorňujeme, že zoznam kategórií neobsahuje vlastné kategórie vytvorené špecifickými inzerentmi.
 • Prispôsobené reklamy pre vás vyberáme aj na základe ďalších informácií, ktoré poskytujete vy alebo ich zbierame my z ďalších zdrojov, ako napríklad pohlavie, vek, poloha, vyhľadávania či odporúčania vašich priateľov alebo kontaktov, aplikácie v zariadení alebo na základe vašich ostatných záujmov. Ďalšie podrobnosti o informáciách, ktoré o vás získavame od ostatných, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media.  

Používanie údajov na poskytovanie relevantnejších reklám

Ako sme vysvetlili vyššie, údaje o vás, ktoré zbierame alebo prijímame, používame na zobrazovanie reklamy na produkty alebo služby, pri ktorých je pravdepodobné, že vás budú zaujímať, a na zvýšenie efektivity nami poskytovanej reklamy. 

Spoločnosť Verizon Media môže použiť informácie, ktoré jej poskytnete alebo ktoré prijíma, vrátane informácií, ktoré vás samotné môžu primerane identifikovať, na prispôsobenie reklám počas toho, ako používate naše služby alebo služby iných spoločností. Spoločnosť Verizon Media tiež môže analyzovať spôsob, akým používate naše služby, vrátane vašich reakcií na reklamy, ktoré vám zobrazíme, aby sme mohli zvýšiť efektívnosť našich reklamných platforiem, obmedziť počet opakovaných zobrazení tej istej reklamy a merať efektívnosť jednotlivých reklám, ktoré poskytujeme.

 • Keď vám zobrazujeme reklamy na stránke výsledkov vyhľadávania, na zobrazovanie relevantnejších reklám sa môžu použiť informácie o vašom správaní pri prezeraní webu a váš vyhľadávací dotaz. Ďalšie informácie o tom, ako sa môžu vaše vyhľadávacie dotazy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám, nájdete na stránke o ochrane osobných údajov pri vyhľadávaní.
 • Automatizované systémy spoločnosti Verizon Media môžu v rámci priraďovania a poskytovania cielenej reklamy analyzovať všetok obsah (vrátane komunikácie cez e-mail a messenger). Ďalšie informácie o tom, ako môže byť analyzovaný obsah v týchto službách, nájdete na stránke komunikačných služieb a v najčastejších otázkach ku komunikačným službám, analýzam fotiek, prílohám a ostatnému obsahu. 
 • Spoločnosť Verizon Media môže prispôsobovať reklamy na základe polohy. Ďalšie informácie o tom, ako Verizon Media používa informácie o polohe, nájdete na stránke spoločnosti Verizon Media o ochrane osobných údajov týkajúcich sa polohy.
 • Spoločnosť Verizon Media môže používať informácie, ktoré jej poskytujete, ako sú napríklad vek alebo pohlavie, na prispôsobenie reklám počas vášho prihlásenia alebo ak ste si ich uložili do služby Verizon Media Service (aj vtedy, ak ste sa odhlásili). Spoločnosť Verizon Media môže tieto informácie použiť na prispôsobenie reklám aj počas toho, ako používate naše služby.
 • Spoločnosť Verizon Media používa na podporu svojich reklamných služieb širokú škálu nástrojov a údajových bodov, medzi ktoré, okrem iného, patria aj IP adresy, webové signály, súpravy SDK, súbory cookie a podobné technológie. Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na jednotlivé prepojenia.
 • Spoločnosť Verizon Media môže pre vás prispôsobovať a upravovať reklamy na základe ľudí, s ktorými ste sa spojili, a ich záujmov, ktoré prejavili alebo deklarovali.
 • Spoločnosť Verizon Media môže prispôsobovať reklamy na základe aktivít účtov a zariadení, ktoré sú s vami spojené.
 • Používame údaje prijaté z iných zdrojov na poskytovanie efektívnejšej reklamy.  Na tieto účely môžeme napríklad použiť údaje dostupné z verejných alebo komerčných zdrojov a skombinovať ich s ostatnými údajmi, ktoré sme zozbierali alebo prijali o používateľovi či zariadení používateľa.  
 • Nepoužívame ani ostatným nepovoľujeme používať finančné informácie (ktoré sa môžu spájať s vaším účtom) ani citlivé údaje (podľa definície samoregulačných programov uvedených nižšie) na účely vyhodnotenia spôsobilosti na zdravotné poistenie, životné poistenie alebo zamestnanie. Taktiež na používateľov necielime reklamy na základe citlivých informácií alebo špeciálnych kategórií citlivých informácií, ako sú zdravotné záznamy, sexuálny život alebo sexuálna orientácia. 
 • Spoločnosť Verizon Media môže cieliť a zobrazovať reklamy na interaktívnych zariadeniach, ako sú inteligentné televízne prijímače alebo televízne prijímače s pripojením na internet. Spoločnosť Verizon Media ponúka používateľom možnosť odhlásiť sa z odberu cielenej reklamy pri zobrazovaní reklám na týchto interaktívnych zariadeniach, aj keď interaktívne zariadenie alebo platforma takéto funkcie nepodporuje. V prípade, že sa budete chcieť z odberu cielenej reklamy odhlásiť, použite ovládacie prvky "Pripojenie zariadení" alebo "Verizon Media na webe" (obidve umiestnené na informačnom paneli Verizon Media tabuľa ochrany osobných údajov) z ľubovoľného prehliadača s povolenými súbormi cookie, ktorý je pripojený k vašej domácej sieti. V priebehu 48 hodín budú vaše preferencie pre odhlásenie nastavené na všetkých interaktívnych zariadeniach pripojených k rovnakej domácej sieti. Upozorňujeme však, že ak sa pripojíte do inej siete alebo obnovíte nastavenia siete, bude možno potrebné nastavenie odhlásenia odberu zopakovať.

Ďalšie informácie

Vaše voľby a možnosti kontroly

Ďalšie informácie o vašich voľbách a o tom, ako môžete mať kontrolu nad svojimi informáciami, získate navštívením stránky o ovládacích prvkoch ochrany osobných údajov.

OTÁZKY A NÁVRHY

Ak máte otázky, návrhy alebo sťažnosti, vyplňte náš formulár na odoslanie spätnej väzby alebo nás kontaktujte:

Starostlivosť o zákazníkov – problémy so zásadami ochrany osobných údajov
Verizon Media (EMEA) Limited
5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin, 1