Verizon Media Analytics

Verizon Media Analytics, Advertising Insights a Flurry sú systémy, pomocou ktorých spoločnosť Verizon Media zhromažďuje informácie o návštevníkoch produktov a služieb spoločnosti Verizon Media a jej zákazníkov, a na ich základe zisťuje, ako ľudia používajú tieto služby a reagujú na ponúkané reklamy.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Nástroje na analýzu, ako sú Verizon Media Analytics, Advertising Insights a Flurry, používajú množstvo údajových bodov a nástrojov, medzi ktoré, okrem iného, patria aj IP adresy, webové signály, súpravy SDK, súbory cookie a podobné technológie, pomocou ktorých sa rozpoznávajú, priraďujú a zhromažďujú údaje o návštevníkoch lokalít, aplikácií, produktov, značiek a služieb spoločnosti Verizon Media a jej zákazníkov. Tieto údaje odosiela spoločnosti Verizon Media vaše zariadenie. Zhromaždené údaje bežne obsahujú informácie, ako sú súbory cookie a/alebo identifikátory zariadenia, IP adresy, čas strávený používaním produktu alebo služby, vaše interakcie, odkazy, na ktoré ste klikli, vaša poloha, aplikácie v zariadení alebo pozreté reklamy. Verizon Media Analytics a ďalšie nástroje zhromažďujú tieto údaje, aby spoločnosť Verizon Media mohla vykazovať štatistické údaje na interné účely a pre vydavateľov, vývojárov aplikácií a poskytovateľov reklám a rozpoznávať jedinečných používateľov. 

Tieto informácie zhromažďujeme v rámci vlastných značiek, webových lokalít, aplikácií, reklamných služieb, produktov, služieb alebo technológií (ďalej len Služby) a v mene našich zákazníkov, ako sú naši poskytovatelia reklám a vydavatelia, aby mohli zhodnotiť efektívnosť svojich služieb. Niektorí zákazníci nám tiež môžu poskytovať informácie, ktoré samy osebe umožňujú primerane osobne identifikovať zákazníka, napríklad e-mailovú adresu. Takéto informácie integrujeme do analytických zostáv vytváraných špeciálne pre týchto zákazníkov. 

Spoločnosť Verizon Media môže údaje zhromaždené prostredníctvom nástroja Verizon Media Analytics a ďalších nástrojov používať na zlepšovanie svojich Služieb a poskytovanie špecifických reklám na tovar, Služby a obsah v závislosti od záujmov používateľov a na účely uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media.  Spoločnosť Verizon Media môže pomocou súborov cookie a podobných technológií navzájom priraďovať používateľov, zariadenia a účty. Môže ich priraďovať aj k používateľom, zariadeniam a účtom vyskytujúcim sa na podobnom mieste, napríklad v tej istej domácnosti.

Vaše voľby a možnosti kontroly

Ďalšie informácie o svojich možnostiach a o tom, ako môžete mať pod kontrolou svoje informácie, získate v časti Ovládacie prvky ochrany osobných údajov. Dodatočné informácie o tom, ako spoločnosť Verizon Media spracováva vaše osobné údaje, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.