Dopĺňanie a priraďovanie údajov

V záujme poskytovania čo najpútavejšieho a najprispôsobenejšieho zážitku pre používateľov môžeme zbierať informácie vrátane vašej e-mailovej adresy, telefónneho čísla, identifikátorov zariadenia, informácií o polohe a o obsahu, ktoré poskytujete alebo ich možno odvodiť z vašich záujmov, ako je to popísané v našich zásadách ochrany osobných údajov, keď sa u nás registrujete, keď používate naše značky, webové lokality, aplikácie, inzertné služby, produkty, služby alebo technológie (ďalej iba „služby“), keď používate lokality, aplikácie alebo služby určitých partnerov alebo keď sa zúčastňujete reklamných akcií. Tieto informácie môžeme skombinovať s informáciami, ktoré sme získali od pridružených spoločností a z ostatných zdrojov, a môžeme ich použiť, aby sme vám poskytli relevantnejší, zaujímavejší a prispôsobenejší obsah a inzerciu.

Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií

  • Môžeme získavať informácie od svojich partnerov a pripájať ich k svojim existujúcim informáciám o používateľoch, aby sme lepšie rozumeli záujmom používateľov a poskytovali relevantnejší obsah a inzerciu. Medzi týchto partnerov patria: 
  • Môžeme pripojiť informácie o vašej osobe, ktoré sú verejne alebo komerčne dostupné alebo nám ich poskytli naši partneri. Tieto informácie môžu zahŕňať napríklad priemernú veľkosť domácnosti, príjmy domácnosti alebo PSČ. Tieto informácie môžeme spájať s ďalšími informáciami, ktoré o vás uchovávame, vrátane e-mailovej adresy, fyzickej adresy, celého mena alebo telefónneho čísla.

Informácie priradené pre inzerentov

  • V niektorých prípadoch s nami môžu inzerenti zdieľať informácie vrátane osobných údajov, aby mohli identifikovať najrelevantnejšiu reklamu pre svojich zákazníkov a zobrazovať im ju. Tieto informácie používame len v mene inzerenta, ktorý nám ich poskytol, a nepoužívame ich nezávisle od jeho pokynov. Tieto informácie môžeme priradiť k svojim existujúcim informáciám o používateľoch, prípadne môžeme v rámci tohto procesu využiť pomoc nezávislého dodávateľa. Nezávislý dodávateľ nesmie informácie spoločnosti Verizon Media používať na žiadne iné účely. Ďalšie informácie o informáciách, ktoré získavame od iných subjektov, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov

Vaše voľby a možnosti kontroly

Ďalšie informácie o svojich voľbách a o tom, ako môžete mať pod kontrolou svoje informácie, získate v časti Ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Verizon Media narába s vašimi osobnými informáciami, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.