Súbory cookie a podobné technológie

Spoločnosť Verizon Media môže nastavovať alebo čítať súbory cookie a identifikátory zariadenia, keď používate jej značky, webové lokality, aplikácie, reklamné služby, produkty, služby alebo technológie (ďalej len Služby) alebo navštívite webovú lokalitu, aplikáciu alebo službu, ktorá používa tieto Služby. Súbor cookie predstavuje malé množstvo informácií, ktoré sú uložené v počítači alebo zariadení a môžu obsahovať identifikátor zariadenia, ktorého úlohou je rozpoznávať váš prehliadač, keď používate webové lokality. Identifikátory zariadenia sa môžu náhodne generovať alebo zhromažďovať z dostupných systémových prvkov, ako sú IP adresa, verzia prehliadača, typ a verzia operačného systému, typ a nastavenia zariadenia, identifikátory mobilných zariadení a reklám (napríklad identifikátor spoločnosti Apple pre reklamu, identifikátor spoločnosti Apple pre dodávateľov, identifikátor systému Android spoločnosti Google alebo identifikátor spoločnosti Google pre reklamu v Obchode Play), ISDN číslo používateľa bezdrôtového mobilného telefónu, identifikátor UIDH spoločnosti Verizon Wireless, informácie o verejnej telekomunikačnej sieti, informácie o mobilnej sieti alebo softvérové údaje. Súbory cookie, identifikátory zariadenia a podobné technológie môžu byť použité na podporu Služieb spoločnosti Verizon Media, napríklad na uplatnenie predvolieb používateľa, poskytovanie prispôsobenejšieho obsahu a reklamy, vzájomné priraďovanie používateľov, zariadení a účtov alebo ich priraďovanie k používateľom, zariadeniam a účtom vyskytujúcim sa na podobnom mieste, napríklad v tej istej domácnosti. 

Postupy spoločnosti Verizon Media týkajúce sa súborov cookie a podobných technológií

Spoločnosť Verizon Media môže používať súbory cookie a podobné technológie v kombinácii s ďalšími informáciami, ktoré uchovávame na viaceré účely vrátane nasledujúcich:

 • Pristupovanie k vašim informáciám, keď sa prihlásite, aby sme vám mohli poskytovať prispôsobený obsah a možnosti alebo si napríklad zapamätať poslednú stránku, ktorú ste navštívili v Službách spoločnosti Verizon Media. 
  • Informácie súvisiace s vašimi aktivitami a záujmami zhromažďované spoločnosťou Verizon Media uchováva spoločnosť Verizon Media a priraďuje ich k súborom cookie a podobným technológiám spoločnosti Verizon Media. Ďalšie informácie o postupoch pri uchovávaní a ukladaní údajov v spoločnosti Verizon Media nájdete tu.
 • Uchovávanie vašich nastavení a overenie vašej totožnosti, keď ste prihlásení a používate Služby spoločnosti Verizon Media. 
  • Keď sa prihlásite do svojho účtu Verizon Media, v počítači alebo zariadení, ktoré používate, sa uloží alebo prečíta súbor cookie a/alebo identifikátor zariadenia, ktoré vytvárajú prepojenie na informácie o vašich záujmoch. Vďaka tomu môže spoločnosť Verizon Media priradiť vaše záujmy, aktivity, predvoľby a predchádzajúce používanie služieb alebo produktov spoločnosti Verizon Media v prípade, že na prihlasovanie do svojho konta Verizon Media alebo na iné účely využívate viaceré zariadenia. Znamená to, že vaše návyky pri prehľadávaní a ostatné aktivity vykonávané v pracovnom počítači, počítači v knižnici či inom zariadení sa môžu použiť na prispôsobenie vašich možností pri používaní služieb alebo produktov spoločnosti Verizon Media v domácom počítači či inom zariadení. 
 • Zobrazovanie reklám a obsahu podľa vašich záujmov. 
  • Verizon Media zhromažďuje a uchováva informácie o vašich záujmoch na základe vášho používania Služieb spoločnosti Verizon Media, iných lokalít, aplikácií a služieb v rámci siete spoločnosti Verizon Media, ako aj iných partnerských lokalít, aplikácií a služieb, ktorých poskytovateľom nie je Verizon Media.  Spoločnosť Verizon Media môže tieto informácie skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré o vás zhromažďuje alebo dostáva.
 • Poskytovanie analýz a hlásení. 
  • Verizon Media Analytics, Advertising Insights a Flurry sú systémy, pomocou ktorých spoločnosť Verizon Media zhromažďuje informácie o návštevníkoch lokalít, aplikácií, produktov, značiek a služieb spoločnosti Verizon Media a jej zákazníkov, a na ich základe zisťuje, ako ľudia používajú tieto služby a reagujú na ponúkané reklamy.
  • Priradenie vašich zistených záujmov a aktivít k vášmu účtu Verizon Media. Tieto informácie môže spoločnosť Verizon Media skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré o vás zhromaždila.
  • Realizovanie výskumu a meranie účinnosti na zlepšenie Služieb spoločnosti Verizon Media (napríklad aj zisťovaním, ktoré e-maily spoločnosti Verizon Media otvárate a na ktoré z nich reagujete).
 • Podpora bezpečnostných opatrení, ako je vyžadovanie opätovného prihlásenia do produktu alebo služby spoločnosti Verizon Media po uplynutí určitého časového intervalu.
 • Pomoc pri identifikovaní možných podvodných alebo neprípustných aktivít.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Verizon Media používa vaše informácie, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov

 Súbory cookie iných spoločností v službách spoločnosti Verizon Media

 • Okrem toho, že spoločnosť Verizon Media používa vo svojich Službách svoje súbory cookie a podobné technológie, nastavovať a používať vo vašom zariadení vlastné súbory cookie a podobné technológie umožňujeme aj niektorým tretím stranám. Používanie súborov cookie a podobných technológií týmito spoločnosťami sa riadi ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov, nie zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media.

Vaše voľby a možnosti kontroly