Ukladanie údajov a anonymizácia

Spoločnosť Verizon Media zhromažďuje a ukladá informácie z registrácie používateľských účtov a používania lokalít a aplikácií. Informácie, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s používaním lokalít a aplikácií, vo všeobecnosti nazývame protokolové údaje používateľov.

Zásadou spoločnosti Verizon Media je deidentifikovať protokolové údaje používateľov služby Yahoo Hľadanie do 18 mesiacov od ich zhromaždenia (s určitými obmedzenými výnimkami), aby sme si splnili príslušné zákonné povinnosti.

Okrem iných účelov, na ktoré zhromažďujeme údaje, sa ostatné typy (nevzťahujúce sa na vyhľadávanie) protokolových údajov (napríklad zobrazenia reklám, kliknutia na reklamy, zobrazenia stránok a kliknutia na stránky) uchovávajú dlhšie a využívajú sa na podporu vývoja inovatívnych produktov, poskytovanie prispôsobených služieb a zdokonalenie našich bezpečnostných systémov pri zisťovaní podvodných aktivít a obrane proti nim.  Údaje, ktoré ukladáme, a naše procesy sú podrobnejšie opísané tu.

Informácie, ktoré ste poskytli spoločnosti Verizon Media, môžete aj zmeniť, a to prostredníctvom produktov a služieb Verizon Media, ktoré používate.

Informácie o účtoch

  • Keď sa zaregistrujete v produktoch alebo službách spoločnosti Verizon Media alebo odošlete informácie spoločnosti Verizon Media, zvyčajne sa vytvorí kópia týchto informácií, aby sa predišlo ich náhodnej strate z dôvodu nefunkčnosti počítača alebo ľudskej chyby a aby sa mohla uskutočniť interná analýza a obsluha našich systémov.
  • Pokiaľ váš účet existuje, informácie o ňom si spoločnosť Verizon Media ponecháva, aby vám pri každej návšteve produktov alebo služieb Verizon Media mohla okamžite poskytnúť prispôsobené predvoľby.
  • Ak spoločnosť Verizon Media požiadate o vymazanie svojho účtu Verizon Media, vo väčšine prípadov bude váš účet deaktivovaný a potom vymazaný z našej databázy registračných údajov používateľov do jedného mesiaca, pokiaľ tomu nezabránia technické, právne a preventívne obmedzenia, zistenie zneužitia a pod.  Dlhšie obdobie potrebné na deaktiváciu účtov a vymazanie údajov platí pre účty registrované: v Austrálii, Novom Zélande alebo na India(približne 90 dní), v Brazílii, HongKong a na Taiwane (približne 180 dní), pokiaľ tomu nezabránia technické, právne alebo iné obmedzenia. Toto oneskorenie je nutné, aby sme odradili používateľov od zapojenia do podvodných aktivít.
  • Ak si to vyžaduje zákon, informácie o účte sa môžu uchovať aj na dlhšie obdobie.  Napríklad naše platené produkty Fantasy Sports si môžu vyžadovať uchovávanie informácií o účte a záznamy o aktivite používateľov počas dlhšieho obdobia, aby sa splnili právne a regulačné povinnosti v určitých jurisdikciách.  
  • Upozorňujeme, že po spracovaní žiadosti o vymazanie účtu môžu niektoré informácie, ktoré sme skopírovali, zostať určitú dobu v záložnom úložisku. Môže sa to stať, aj keď v našich databázach aktívnych používateľov nezostanú žiadne informácie o účte.
  • Ak si vymažete účet Verizon Media, určitý obsah vrátane príspevkov a komentárov sa môže zachovať, avšak nie v stave, na základe ktorého by vás bolo možné primerane identifikovať.

Protokolové súbory serverov

  • V počítačoch spoločnosti Verizon Media (nazývaných servery), z ktorých sa vám odosiela obsah a reklamy, sa každodenne spracovávajú a ukladajú obrovské množstvá informácií. Záznamy z týchto počítačov sa nazývajú protokolové súbory.
  • Protokolové súbory sa používajú na analýzu, prieskum, auditovanie a ďalšie účely uvedené vyššie. Po použití sa tieto informácie ukladajú. Kým sa tieto informácie neuložia, môže vaše Verizon Media ID zostať v našich aktívnych protokolových súboroch serverov.

Deidentifikácia

  • Zásady deidentifikácie spoločnosti Verizon Media sa vzťahujú len na protokolové údaje služby Yahoo Hľadanie.  V podobe, ktorá umožňuje identifikovanie konkrétnych osôb, ponecháva spoločnosť Verizon Media tieto údaje uložené najviac 18 mesiacov.
  • IP adresy v protokolových údajoch používateľov služby Yahoo Hľadanie sa deidentifikujú alebo vymažú do 6 mesiacov od ich zhromaždenia.

Ďalšie informácie o tom, ako dlho spoločnosť Verizon Media uchováva vaše osobné informácie, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.