IP adresa

Keď vaše zariadenie odošle požiadavku z iného počítača na internete, tomuto počítaču automaticky poskytne adresu, kam má informácie odoslať. Táto adresa sa nazýva IP adresa vášho zariadenia (skratka IP znamená internetový protokol) a možno ju považovať za váš osobný údaj.  

Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií

 • Spoločnosť Verizon Media vo všeobecnosti získava IP adresy od všetkých používateľov všetkých značiek, webových lokalít, aplikácií, inzertných služieb, produktov, služieb alebo technológií (ďalej iba „služby“).
 • Vaša IP adresa sa pri registrácii v službách a produktoch spoločnosti Verizon Media môže uložiť aj v našich databázach registrácie používateľov.
 • IP adresy sa môžu používať na rôzne účely vrátane nasledujúcich: 
  • Diagnostikovanie problémov so službami alebo technológiami, ktoré nahlásili naši používatelia alebo technici a ktoré súvisia s IP adresami kontrolovanými konkrétnou webovou spoločnosťou alebo konkrétnym poskytovateľom internetových služieb.
  • Odosielanie najvhodnejšej reklamy na základe geografickej oblasti alebo informácií získaných z vašej IP adresy.
  • Priradenie používateľov, zariadení a účtov medzi sebou alebo k používateľom, zariadeniam a účtom na podobnom mieste, napríklad v domácnosti.
  • Nahlasovanie agregovaných alebo iných informácií odvodených z IP adries inzerentom.  Nezdieľame informácie, ktoré samy osebe umožňujú primerane vás identifikovať alebo kontaktovať (napríklad vaše meno alebo e-mailovú adresu).
  • Odhad celkového počtu používateľov, ktorí navštevujú služby spoločnosti Verizon Media z konkrétnych krajín alebo oblastí sveta.
  • Pomoc obchodníkom v našich obchodoch a v nákupných službách pri sledovaní návštev a transakcií v ich obchodoch.
  • Pomoc s určením používateľov, ktorí majú prístupové práva k určitému obsahu, ktorého sme hostiteľom.
  • Identifikovanie a prevencia podvodov a zneužitia.
  • Identifikácia a prešetrovanie potenciálne kriminálnej aktivity.

Iné

 • Pri odoslaní požiadavky na službu spoločnosti Verizon Media sa daná požiadavka zaznamená na našich serveroch spolu s informáciami zahŕňajúcimi IP adresu zariadenia, z ktorého bola daná požiadavka odoslaná.
 • Yahoo Pošta obsahuje IP adresy v hlavičkách odchádzajúcich poštových správ, ako je stanovené v štandardnom internetovom protokole.
 • Yahoo Messenger niekedy používa pripojenie peer-to-peer počas prevádzky, a to vrátane časov, keď ho používate na výmenu okamžitých správ (textové konverzácie), zdieľanie súborov a streamovanie z webovej kamery. Peer-to-peer znamená, že zariadenie sa pripája priamo k zariadeniu iného používateľa v konverzácii a obchádza tak servery spoločnosti Verizon Media. Vaša IP adresa je sama osebe k dispozícii používateľom, s ktorými zdieľate pripojenie peer-to-peer.