Poloha

Na tejto stránke sa popisujú postupy spoločnosti Verizon Media pri ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií o vašej polohe.

Zhromažďovanie informácií

Aby vám spoločnosť Verizon Media mohla poskytovať relevantnejšie možnosti, môže zhromažďovať alebo odvodzovať informácie o vašej polohe vrátane nasledujúcich informácií:

 • Presne určená fyzická poloha
  Ak spoločnosti Verizon Media udelíte povolenie prostredníctvom zariadenia, prehliadača alebo priamo, môže získavať informácie o vašej presnej fyzickej polohe pomocou technológií, ako je GPS, Wi-Fi, Bluetooth alebo vzdialenosť od mobilných vysielačov.
 • Obsah, ktorý poskytnete 
  • Spoločnosť Verizon Media môže zhromažďovať informácie z obsahu, ktorý poskytujete, vrátane príloh, fotografií, videí a ďalších informácií.
 • Poloha, ktorú zadáte 
  • Spoločnosť Verizon Media môže zhromažďovať informácie o miestach, ktoré ste hľadali pri používaní určitých značiek, webových lokalít, aplikácií, inzertných služieb, produktov, služieb alebo technológií (ďalej iba „služby“), ako je napríklad Hľadanie alebo Maps.
  • Spoločnosť Verizon Media môže zhromažďovať aj informácie o polohe, ktorú ste pridali prostredníctvom stránky Nastavenia polohy.
  • Môže sa od vás vyžadovať poskytnutie informácií o polohe, ako je napríklad poštové smerovacie číslo. Spoločnosť Verizon Media môže tieto informácie použiť ako východisko pri poskytovaní služieb zohľadňujúcich polohu.
 • IP adresa
 • Spoločnosť Verizon Media môže na základe vašej IP adresy odvodzovať informácie o tom, kde sa vaše zariadenie vo všeobecnosti nachádza. Ďalšie informácie nájdete v časti IP adresa.
 • Informácie o polohe u partnerov a skupiny spoločností Verizon 
 • Ako člen skupiny spoločností Verizon môže spoločnosť Verizon Media a jej afilácie zdieľať informácie o polohe, ktoré získa v rámci iných afilácií spoločnosti Verizon Media vrátane skupiny spoločností Verizon a iných spoločností, ktoré sa stanú afiláciami.  Afilácie spoločnosti Verizon Media používajú tieto informácie v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Verizon Media zdieľa informácie so skupinou spoločností Verizon (a ako ich od nej prijíma) nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov
 • V spolupráci s vybranými partnermi môže spoločnosť Verizon Media získavať informácie o polohe niektorých z našich registrovaných používateľov. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojené a zhodné údaje.

Používanie informácií

K informáciám o polohe popísaným vyššie môže spoločnosť Verizon Media pristupovať, ukladať ich a používať ich na poskytovanie rôznych služieb, ako sú napríklad rozšírené služby založené na polohe, zobrazovanie reklamy zacielenej podľa polohy, výsledky vyhľadávania, ako aj iný obsah. Spoločnosť Verizon Media môže uchovávať históriu vašich polôh. Podrobnejšie informácie o kontrole nad týmito informáciami nájdete v časti Správa informácií o polohe, ktorá je uvedená nižšie.

Ďalšie spôsoby použitia informácií o polohe môžu zahŕňať určenie vhodného jazyka, v ktorom sa má zobraziť webová lokalita, analyzovanie produktov a pomoc pri zisťovaní podvodov a zneužitia.

Spoločnosť Verizon Media môže vašu polohu klasifikovať ako aktuálnu a/alebo obľúbenú. Ďalšie informácie získate na stránke Pomocníka k polohe.

Zdieľanie informácií

 • S vaším súhlasom môže spoločnosť Verizon Media zdieľať informácie o presnej polohe a iné informácie, na základe ktorých vás možno primerane identifikovať, s tretími stranami. Vezmite na vedomie, že informácie o polohe, ktoré poskytnete tretím stranám, môžu tieto tretie strany používať v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov a nevzťahujú sa na ne Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media.

Your Choices

Learn more about your choices.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Verizon Media narába s vašimi osobnými informáciami, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.