Prieskumy

Z času na čas môžeme používateľov pozývať na účasť v štúdiách použiteľnosti, prieskumoch a ďalších typoch kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov, ktoré nám pomáhajú vylepšovať našu webovú lokalitu, plánovať nové funkcie na pridanie do našich produktov a služieb a pochopiť požiadavky a potreby používateľov. Prieskumy uskutočňujeme aj na základe údajov zo svojich interných záznamov.

Prieskumné panely

  • Spoločnosť Verizon Media získava účastníkov prieskumov rôznymi spôsobmi vrátane reklamných bannerov, e-mailových správ a spoločností zaoberajúcich sa prieskumom trhu.
  • Účastníci prieskumov musia často podpísať samostatnú zmluvu o ochrane údajov alebo zachovaní mlčanlivosti a ich čas im môžeme kompenzovať. 

Interné informácie

  • Na prieskumné účely s cieľom neustáleho vylepšovania svojich produktov a služieb môžeme používať aj informácie o vás a o cieľových skupinách a návštevnosti z protokolových súborov a databáz používateľov spoločnosti Verizon Media.

Postupy pri zdieľaní a sprístupňovaní informácií

  • Štatistické údaje z prieskumov môžeme po ich agregovaní, deidentifikovaní alebo spriemerovaní zdieľať so svojimi partnermi, potenciálnymi partnermi alebo inzerentmi.