Zabezpečenie

Ochrana našich systémov a informácií našich používateľov je najdôležitejším prvkom, ktorý pomáha zabezpečiť, aby mali používatelia značiek, webových lokalít, aplikácií, inzertných služieb, produktov alebo technológií (ďalej iba „služby“) k dispozícii bezpečné prostredie a mohli nám naďalej dôverovať. Na ochranu vašich informácií sme podnikli nasledujúce opatrenia:

 • Šifrovanie TLS (Transport Layer Security) 
  Pri prenose niektorých typov informácií, ako sú napríklad informácie finančných služieb alebo informácie o platbách, používame šifrovanie TLS. Počas relácií TLS sa vo väčšine prehliadačov zobrazuje ikona pripomínajúca visací zámok.
 • Druhé overenie prihlásenia 
  V prípade niektorých služieb spoločnosti Verizon Media môžete zapnúť nastavenie, ktoré bude pri prihlasovaní do vášho účtu zo zariadenia alebo miesta, ktoré nepoznáme, vyžadovať okrem hesla aj ďalšiu informáciu, ako je napríklad kód odoslaný prostredníctvom SMS. Získať ďalšie informácie o druhom overení prihlásenia.
 • Heslá na požiadanie 
  Spoločnosť Verizon Media ponúka aj heslá na požiadanie. Prepojením mobilného zariadenia so svojím účtom umožníte spoločnosti Verizon Media odoslať vám do mobilného telefónu heslo na požiadanie, vďaka čomu si viac nebudete musieť pamätať heslá. Získajte ďalšie informácie o heslách na požiadanie.
 • Dodávatelia a partneri 
  V záujme zabezpečenia a ochrany vašich osobných údajov môžeme poskytovať informácie partnerom a dodávateľom, ktorí pracujú v našom mene alebo v spolupráci s nami a majú s nami uzavreté zmluvy o zachovaní mlčanlivosti. 
 • Vzdelávanie a školenie 
  ​Pre zamestnancov spoločnosti Verizon Media sme zaviedli celofiremný vzdelávací a školiaci program zameraný na zabezpečenie.

Vezmite na vedomie, že nie je možné zaručiť stopercentnú bezpečnosť prenosu údajov cez internet ani technológií na ukladanie informácií. Bezpečnostné technológie a postupy neustále vyhodnocujeme a zavádzame do nich príslušné vylepšenia.

Bezpečnosť si vyžaduje spoluprácu

Svoju bezpečnosť musíte brať vážne aj vy. Navštívte naše Bezpečnostné centrum, kde nájdete nástroje a tipy na zachovanie ostražitosti, ako aj informácie o krokoch, ktoré môžete sami vykonať v záujme ochrany svojich údajov a zníženia rizika neoprávneného prístupu.

Nahlásenie incidentov súvisiacich s bezpečnosťou

Informácie o nahlasovaní incidentov súvisiacich s bezpečnosťou sú uvedené v našom Bezpečnostnom centre.