Tretie strany

Nasledujúce spoločnosti tretích strán môžu používať rozličné údajové body a nástroje vrátane IP adries, aplikácií (alebo widgetov), webových signálov, súprav SDK, súborov cookie a podobných technológií, keď ľudia používajú naše značky, webové lokality, aplikácie, reklamné služby, produkty, služby alebo technológie (ďalej len Služby) alebo si zobrazujú reklamy poskytované našimi reklamnými Službami. Tieto spoločnosti môžu zhromažďovať informácie o iných aplikáciách, ktoré máte v rozličných zariadeniach, o webových lokalitách, ktoré navštívite, informácie o vašej polohe a ďalšie informácie. Okrem toho môže spoločnosť Verizon Media zdieľať s partnermi vaše demografické údaje, aby mohli zlepšovať Služby (napríklad vyvíjať nové funkcie), poskytovať prispôsobené reklamy a inovatívnejšie možnosti a obsah, na účely výskumu a analýzy a aby mohla spoločnosť Verizon Media s vami komunikovať o svojich ponukách a ponukách svojich marketingových partnerov.

Cieľom spoločnosti Verizon Media je poskytovať tie najlepšie služby a produkty, ktoré budú spĺňať požiadavky jej používateľov. Pravidelne sa sem vracajte, aby vám neunikli žiadne aktualizácie zásad tretích strán.

Analytickí partneri

Spoločnosť Verizon Media spolupracuje so spoločnosťami, ktoré jej poskytujú služby, aby dokázala určiť, či si používatelia po pozretí reklamy alebo obsahu alebo po kliknutí na reklamu či obsah neskôr kúpili položku, ktorej sa reklama týkala (alebo podnikli inú akciu, ktorú poskytovateľ reklamy od nich očakával).  Na takéto účely môžu tieto spoločnosti zhromažďovať informácie o tom, aký obsah alebo reklamy si používatelia pozerajú, koľko času trávia na jednotlivých stránkach, ako sa na konkrétnu stránku dostali (napríklad pomocou vyhľadávacieho dotazu, odkazu z inej stránky alebo pomocou záložky) a ako reagujú na reklamy, ktoré sa im zobrazia. Spoločnosť Verizon Media môže tiež s týmito partnermi na analytické účely zdieľať časti údajov zo svojich súborov denníkov vrátane vašej IP adresy. Informácie o vašej IP adrese sa môžu použiť na odhadnutie všeobecnej polohy a ďalších technických údajov, ako je rýchlosť pripojenia, to, či ste navštívili Službu spoločnosti Verizon Media v zdieľanom umiestnení, a typ zariadenia, ktoré ste použili na návštevu Služieb spoločnosti Verizon Media. Títo partneri poskytujú informácie o našich reklamách a obsahu, ktorý vidíte pri používaní Služieb Verizon Media, aby sme my a naši inzerenti mali k dispozícii možnosti na potreby auditu, výskumu a vytvárania zostáv.

Poskytovatelia analýz, s ktorými spolupracujeme, zahŕňajú (okrem iných) spoločnosti uvedené nižšie.  Niektoré z týchto spoločností poskytujú používateľom určité možnosti v súvislosti s tým, ako zhromažďujú a používajú ich informácie.  Ďalšie informácie môžete nájsť v zásadách ochrany osobných údajov týchto spoločností.

*Spoločnosť Nielsen bude zdieľať informácie o reklamách, ktoré uvidíte, v skrytej forme so službou Facebook. Ak ste prihláseným používateľom v službe Facebook, služba Facebook pridá do vašich podrobností zobrazovania reklám váš vek a vaše pohlavie. Služba Facebook bude zhromažďovať kombinované informácie a zdieľať ich so spoločnosťou Nielsen na účely vykazovania efektívnosti reklám. Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Nielsen pri ochrane osobných údajov a chcete vyjadriť explicitný nesúhlas s takýmto zdieľaním informácií,kliknite sem.

Tlačidlá sociálnych sietí, aplikácie a widgety

Spoločnosť Verizon Media môže na niektorých svojich lokalitách a v niektorých svojich aplikáciách, ktoré umožňujú interakciu alebo zdieľanie obsahu používateľmi služieb Verizon Media, implementovať aplikáciu alebo widget od tretej strany. Tieto widgety uvidíte na stránke, ktorú navštívite. Sieť, ktorá widget poskytuje, vám môže ponúknuť ovládacie prvky, ktoré môžete použiť na správu vzhľadu a funkčnosti widgetu. Vaša interakcia s widgetom zvyčajne umožňuje tretej strane zhromažďovať niektoré informácie o vás vrátane vašej IP adresy, informácií v hlavičke stránky a informácií o prehliadači. V niektorých prípadoch vás môže tretia strana rozpoznať pomocou svojich widgetov aj vtedy, ak widget nepoužívate, no navštívite pomocou neho nejakú webovú stránku alebo s ním použijete určitú aplikáciu. Spoločnosť Verizon Media povoľuje tlačidlá sociálnych sietí, aplikácie a widgety od nasledujúcich partnerov:

Tlačidlá sociálnych sietí

Widgety

Reklamné technológie

Väčšinu reklám, ktoré môžete vidieť v Službách spoločnosti Verizon Media, poskytuje spoločnosť Verizon Media. Poskytovanie reklamy a zhromažďovanie informácií v rámci svojich Služieb však povoľujeme aj niektorým ďalším spoločnostiam. Medzi tieto spoločnosti patria reklamné servery tretích strán, reklamné agentúry, dodávatelia technológií, poskytovatelia sponzorovaného obsahu, výskumné firmy a iné spoločnosti, ktoré nám pomáhajú poskytovať efektívnejšie reklamy.

Tieto spoločnosti nám napríklad pomáhajú zobrazovať reklamy ľuďom, ktorých budú pravdepodobne zaujímať, sledovať počet používateľov, ktorí si pozreli určitú reklamu alebo navštívili určitú stránku na niektorej z našich webových lokalít, analyzovať efektívnosť našich reklám a poskytovať poskytovateľom reklám možnosti auditu, výskumu a vytvárania zostáv. Keďže váš prehliadač, aplikácia alebo zariadenie komunikuje so servermi tretích strán, príslušné spoločnosti môžu zhromažďovať informácie vrátane vašej IP adresy, informácií v hlavičke stránky a informácií o prehliadači či zariadení, ako keby ste priamo zadali ich webovú stránku alebo používali ich aplikáciu. Informácie o tom, ako môžete ovládať svoje nastavenia ochrany osobných údajov, nájdete na stránke Ovládacie prvky ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media [ODKAZ]. Tieto spoločnosti môžu zhromažďovať informácie, aby vám mohli na webových lokalitách, v aplikáciách a službách spoločnosti Verizon Media aj mimo nich poskytovať prispôsobené reklamy. V niektorých situáciách môže spoločnosť Verizon Media spolupracovať s týmito spoločnosťami mimo vášho prehliadača alebo zariadenia, a to priamo medzi webovými servermi.

Nasledujúce tretie strany fungujúce v rámci našich Služieb poskytujú informácie o svojich postupoch pri zhromažďovaní údajov a v niektorých prípadoch poskytujú na svojich príslušných webových lokalitách možnosť vyjadrenia explicitného nesúhlasu s takýmto zhromažďovaním. O ovládacích prvkoch a právach, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s tým, k akým osobným informáciám majú tretie strany prístup, ktoré vaše osobné informácie môžu zhromažďovať a používať, sa dozviete v zásadách ochrany osobných údajov jednotlivých spoločností.

Niektoré z týchto spoločností sa zúčastňujú na programoch vytvorených pre toto odvetvie, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali spotrebiteľom možnosť rozhodnúť sa, či chcú dostávať reklamy založené na záujmoch.  Ak chcete získať ďalšie informácie, navštívte webové lokality regionálnych samoregulačných orgánov uvedených v časti Poskytovanie reklám, kde môžu byť uvedené aj ďalšie tretie strany.

Poskytovatelia obsahu

Spoločnosť Verizon Media má partnerský vzťah s rozličnými poskytovateľmi obsahu (uvádzame ich nižšie), ktorí vám v našich Službách poskytujú obsah. Títo poskytovatelia obsahu, zväčša služby, môžu poskytovať kombinované služby, napríklad mapy od jedného partnera a správy od ďalšieho partnera. Keďže váš prehliadač, aplikácia alebo zariadenie musí požadovať obsah zo serverov poskytovateľov obsahu, títo poskytovatelia môžu zhromažďovať vaše informácie vrátane vašej IP adresy, informácií v hlavičke stránky, informácií o prehliadači a ďalších informácií, ako keby ste priamo navštívili ich webové lokality alebo použili ich aplikáciu.

Poskytovatelia videoobsahu

Spoločnosť Verizon Media sa neustále snaží o poskytovanie pútavého videoobsahu, ktorého je tvorcom alebo hostiteľom, ako je napríklad Community alebo Saturday Night Live. Zároveň však má vytvorené partnerské vzťahy s niektorými poskytovateľmi videoobsahu, ktorí poskytujú ďalší pútavý videoobsah. Títo poskytovatelia môžu zhromažďovať vaše informácie vrátane vašej IP adresy, informácií v hlavičke stránky, informácií o prehliadači, verzie prehrávača flash, rýchlosti internetu a sledovanej časti videa.

Vývojári hier

V službe Verizon Media Hry nájdete zaujímavé a zábavné hry vytvorené sponzormi a vývojármi. Na niektoré z týchto hier sa môžu vzťahovať ďalšie zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov. Keďže váš prehliadač, aplikácia alebo zariadenie musí požadovať obsah zo serverov poskytovateľov obsahu, títo poskytovatelia môžu zhromažďovať vaše informácie vrátane vašej IP adresy, informácií v hlavičke stránky, informácií o prehliadači, verzie prehrávača flash a rýchlosti internetu. Okrem toho môžu vývojári hier zaznamenávať herné skóre, zadaný názov hry, nastavenia používateľa alebo iné akcie v hre, na ktoré sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky poskytovania služby:

Partneri poskytujúci vyhľadávacie služby

Partneri tretích strán uvedení nižšie môžu spoločnosti Verizon Media poskytovať výsledky hľadania a výsledky hľadania reklám. Vyhľadávanie reklám zahŕňa platené výsledky hľadania a/alebo kontextové výsledky hľadania. Možné je tiež súčasné používanie viacerých partnerov poskytujúcich vyhľadávacie služby a používaní partneri sa môžu zmeniť na základe rôznych faktorov, ako je napríklad typ online používania, typ používaného zariadenia a krajina, z ktorej sa vyhľadáva.

Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, ktoré partneri poskytujúci vyhľadávacie služby uplatňujú pri zhromažďovaní a používaní údajov, a o nástrojoch alebo kontrolných mechanizmoch, ktoré máte k dispozícii, pozrite si zásady ochrany údajov jednotlivých partnerov poskytujúcich vyhľadávacie služby:

Iní partneri

Spoločnosť Verizon Media má partnerské vzťahy so spoločnosťami, ktoré vám môžu na základe obsahu na aktuálnej stránke alebo iných kritérií ponúkať produkty alebo služby. Títo partneri môžu poskytovať panel Get the Look na fotografiách známych osobností alebo bočný panel s aktuálnymi produktmi. Keďže váš prehliadač, aplikácia alebo zariadenie musí požadovať obsah zo serverov partnerov, títo poskytovatelia môžu zhromažďovať vaše informácie vrátane vašej IP adresy, informácií v hlavičke stránky a informácií o prehliadači:

Ďalšie informácie o spôsobe, akým spoločnosť Verizon Media spracováva vaše osobné údaje, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.