Webové signály a súpravy SDK

Lokality, aplikácie, videá, e-maily a iné služby môžu obsahovať malý útržok kódu, ktorý sa nazýva webový signál. V mobilných aplikáciách sa zase môže nachádzať súprava SDK alebo Software Development Kit. Webové signály a súpravy SDK vo svojej najjednoduchšej podobe umožňujú určitej službe prenášať alebo zhromažďovať informácie prostredníctvom požiadavky na server. Služby môžu používať webové signály a súpravy SDK na nasledujúce účely: meranie a nahlasovanie (napríklad na zaznamenanie počtu používateľov, ktorí navštívili určitú webovú lokalitu, stiahli si určitú aplikáciu alebo si prečítali nejaký e-mail), analýzu používania lokality a na poskytovanie relevantnejšieho, zaujímavejšieho a prispôsobenejšieho obsahu a reklám používateľom.

Postupy spoločnosti Verizon Media týkajúce sa webových signálov a súprav SDK

Spoločnosť Verizon Media môže prostredníctvom webových signálov a súprav SDK používaných v značkách, webových lokalitách, aplikáciách, reklamných službách, produktoch, službách alebo technológiách (ďalej len Služby) spoločnosti Verizon Media alebo mimo nich zhromažďovať informácie o vašich online aktivitách, napríklad aké Služby ste navštívili, adresu stránky na lokalite, ktorú ste predtým navštívili, čas, ktorý strávite používaním Služby, a informácie o vašich nastaveniach prehliadania alebo zariadenia. Informácie, ktoré zhromaždíme prostredníctvom webových signálov a súprav SDK, môžeme použiť na nasledujúce účely:

  • pochopenie vašich tendencií navštevovať určité webové stránky a porozumenie tomu, ako používate produkty a služby spoločnosti Verizon Media a čo v nich robíte;
  • udržiavanie a vývoj relevantných funkcií a zlepšovanie produktov a služieb spoločnosti Verizon Media;
  • optimalizáciu vašich možností v našich službách;
  • poskytovanie auditu, výskumu, modelov a správ našim inzerentom a iným partnerom; 
  • poskytovanie analýzy spoločnosti Verizon Media vrátane služby Flurry;
  • poskytovanie relevantných reklám a obsahu;
  • na účely popísané v našich zásadách ochrany osobných údajov.
  • Aké máte možnosti

Prečítajte si ďalšie informácie o svojich možnostiach.

Webové signály a súpravy SDK iných spoločností používané v službách a produktoch spoločnosti Verizon Media

  • Okrem toho, že spoločnosť Verizon Media používa webové signály a súpravy SDK vo svojej sieti lokalít a aplikácií, povoľuje tiež tretím stranám, aby na jej lokality a do jej aplikácií pridávali vlastné webové signály a súpravy SDK. Používanie webových signálov a súprav SDK týmito spoločnosťami sa riadi zásadami ochrany osobných údajov týchto spoločností, nie zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media.
  • Niektoré tretie strany môžu používať technológiu, ktorá im umožňuje fungovať ako „kontajnery“ ďalších webových signálov. Zvyčajne sa označujú ako webové signály piggyback. Spoločnosť Verizon Media nemusí vždy vedieť o týchto webových signáloch piggyback, no pomocou a nástrojov na ochranu osobných údajov si môžete skontrolovať, aké webové signály existujú na určitej webovej stránke.