Prenos podatkov

Prizadevamo si, da zaščitili vaše podatke, zato uporabljamo zaščitne ukrepe v skladu z veljavno zakonodajo. Več informacij o varnosti, vključno z varnostnimi ukrepi, ki smo jih izvedli, in ukrepi, ki jih lahko izvedete sami, najdete v članku Varnost v podjetju Yahoo.

Prenos osebnih podatkov iz EGP 

Verizon Media lahko obdela osebne podatke posameznikov v Evropskem gospodarskem prostoru (»EGP«) in jih prenese v države zunaj območja EGP za namene, opisane v pravilniku o zasebnosti družbe Verizon Media
Za Združene države in druge države zunaj območja EGP veljajo drugačni zakoni o varstvu podatkov in drugačna pravila v zvezi z vladnim dostopom do podatkov. Če imate stalno prebivališče v območju EGP, ko so vaši podatki preneseni iz domače države v tretjo državo, ki je zunaj območja EGP, v nekaterih od teh držav morda ne veljajo enaki zaščitni ukrepi za varstvo podatkov kot v vaši domači državi. 

Če družba Verizon Media prenese vaše podatke državam zunaj območja EGP, se Verizon Media ločeno, alternativno in neodvisno sklicuje na spodaj navedene pravne podlage za prenos vaših podatkov: 

Standardne pogodbene klavzule Evropska komisija je sprejela standardne klavzule o varstvu podatkov, ki zagotavljajo zaščitne ukrepe za varstvo podatkov, prenesenih v države zunaj območja EGP. Te klavzule so pogosto uporabljene pri prenosu osebnih podatkov v države zunaj območja EGP, vključno z našimi pridruženimi podjetji. Kopijo naših standardnih pogodbenih klavzul lahko zahtevate tukaj .
Nujnost pogodbe Izberete lahko, ali želite uporabljati naše storitve. Če želite uporabljati naše storitve, se morate strinjati s pogoji storitve, v katerih so opredeljeni pogoji pogodbe, sklenjene med nami in vami. Ker poslujemo v državah po celem svetu (tudi v Združenih državah) in uporabljamo tehnično infrastrukturo v teh državah za zagotavljanje naših storitev v skladu s pogodbo, ki smo jo sklenili z vami, bomo morda po potrebi morali vaše podatke prenesti v druge pristojnosti. Naših storitev vam ne moremo zagotoviti brez prenosa podatkov v druge države po svetu.  
Zasebnostni ščit – v nekaterih državah Združenih držav, v katere lahko prenesemo vaše podatke, za prejemanje vaših podatkov morda velja program zasebnostnega ščita.