Definitioner

Dotterbolag

Med ”dotterbolag” avses alla företag som antingen står under gemensamt bestämmande inflytande (common control) eller helägs av Oath Inc. Verizon Media ingår i Verizons företagsfamilj och inkluderar även Yahoo Inc. En lista över Verizon Medias största varumärken finns här. Vi kan komma att dela dina uppgifter med Verizon Medias dotterbolag i andra länder för att tillhandahålla tjänster i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. Vissa tjänster som tillhandahålls av förvärvade bolag omfattas fortfarande av villkoren och/eller sekretesspolicyerna för de respektive företagen. För information om sekretessrutiner hos förvärvade bolag och dotterbolag som verkar under egna sekretesspolicyer besöker du följande länkar:

Annonseringstjänsten ONE by AOL

Våra annonseringstjänster bygger på teknik från ONE by AOL och omfattar tusentals partners i form av webbplatser, appar och andra onlinetjänster. Mer information om annonseringstjänsten ONE by AOL finns på sidan om annonsering, analys och sekretess.

Enhets-ID

Enhets-ID:n är strängar med bokstäver och siffror som används för att skilja olika enheter åt. Sådana ID:n anses av vissa utgöra personuppgifter och de kan används på flera olika sätt i en mängd olika syften. Genom att kombinera ID:n kan man även länka ihop olika enheter. Vi kan t.ex. komma att använda enhets-ID:n för att spara dina inställningar för en webbplats eller en app, för analysändamål eller för att visa relevanta annonser på dina olika enheter. Apples iOS Advertising Identifier (IDFA), Googles Android Advertising ID och Verizon Wireless UIDH är alla exempel på enhets-ID:n. För mer information, se våra tillägg till användarvillkoren för mobila enheter och vår integritetspolicy.

Pseudonymiserad information

Pseudonymiserad information är uppgifter som är länkade till ett unikt ID.  Vi ersätter då datasubjektets namn och andra unika särdrag med alternativa identifierare för att skydda datasubjektets identitet.

Anonymiserad information

Anonymiserad information är personuppgifter som Verizon Media har redigerat och anonymiserat för att skydda datasubjektets identitet och för att säkerställa att inga personer ska kunna identifieras med hjälp av denna information.