Rättslig grund

För att kunna leverera våra tjänster till dig behandlar vi dina uppgifter på olika sätt och för olika ändamål. Nedan beskriver vi de syften för vilka vi behandlar dina uppgifter och de primära rättsliga grunderna för var och ett.

Verizon Media behandlar dina uppgifter om det behövs för att utföra kontraktet mellan dig och oss. Verizon Media behandlar dina uppgifter för att driva och leverera våra tjänster begärda av dig. Till exempel, personanpassning återfinns i kärnan hos många av våra tjänster. Många av dessa tjänster kan vi bara tillhandahålla genom att använda dina uppgifter för att tillhandahålla sådan personanpassning, som innehåll baserat på din enhetsaktivitet, härledda intressen, lokalisering och andra uppgifter som vi har om dig.

Verizon Media behandlar dina uppgifter på olika sätt där du ger oss ditt samtycke.

Till exempel kommer vi med ditt samtycke:

  • Erbjuda dig personanpassade annonser baserade på din enhetsaktivitet, härledda intressen, lokalisering och andra uppgifter som vi har om dig.

  • Tillåta våra betrodda partner att tillhandahålla personanpassade annonser till dig på våra tjänster.

  • Använda automatiserad teknik för att analysera ditt innehåll och andra uppgifter (inklusive inkommande och utgående e-postmeddelanden, snabbmeddelanden, inlägg bilder, bilagor och annan kommunikation) för att skapa innehåll, tjänster och annonser som är mer personanpassad (utom i BT | Yahoo Mail).

  • Behandla uppgifter med särskilda skydd såsom uppgifter om din hälsa.

Verizon Media behandlar dina uppgifter när det krävs för överensstämmelse med våra lagstadgade skyldigheter. Till exempel kan Verizon Media under vissa omständigheter enligt lag avkrävas att dina uppgifter lämnas till myndigheter i enlighet med bindande rättsliga krav.

Verizon Media behandlar dina uppgifter där det behövs för våra legitima intressen eller tredje parts legitima intressen, utom där sådana intressen överträds av dina rättigheter, friheter eller intressen. Till exempel behandlar vi dina uppgifter för att:

  • Genomför analys på våra tjänster för våra legitima intressen att optimera våra tjänster och förbättra och utveckla innovativa och relevanta funktioner.

  • Upptäcka och försvara mot bedräglig, kränkande eller olaglig verksamhet och för vårt legitima intresse att hålla våra tjänster säkra. Vänligen läs mer om säkerhet under Säkerhet hos Verizon Media.

  • Kontakta dig med information om ditt konto eller med direktmarknadsmeddelanden för vårt legitima intresse att marknadsföra våra tjänster till dig.

  • Skapa rapporter om användarengagemang och trender inom våra tjänster för vårt legitima intresse att göra våra tjänster mer attraktiva för våra annonseringspartners.

  • Kombinera uppgifter som vi har om dig med uppgifter som vi får från affärspartners eller andra företag, som din aktivitet på andra webbplatser och appar för vårt legitima intresse att se till att tjänsterna vi tillhandahåller är mer anpassade till dina intressen.

Verizon Media kan förlita sig på andra rättsliga grunder för att behandla dina uppgifter, till exempel för att skydda en användares vitala intressen (till exempel där risk för överhängande personskada föreligger).

Enligt europeiska dataskyddslagar har du olika rättigheter för hur dina uppgifter behandlas. Om du vill veta mer om hur Verizon Media använder dina uppgifter, vänligen besök vårt Integritetscenter. För att granska och hantera dina integritetsinställningar, vänligen besök vår Integritetspanel.