Kommunikationsprodukter

Den här policyn redovisar våra aktuella sekretessrutiner för Verizon Medias varumärken, webbplatser, funktioner, produkter, appar, programvara och andra tjänster förknippade med söktjänster och assistenter när de används för att kommunicera (”Kommunikationstjänster”).  All information som Verizon Media samlar in, erhåller eller lagrar i ditt Verizon Media-konto kommer att behandlas, användas och skyddas i enlighet med Verizon Medias integritetspolicy. Informationen kan komma att ändras i samband med att Verizon Media gör ändringar i Kommunikationstjänsterna, lägger till/tar bort funktioner eller byter tjänsteleverantörer. En del funktioner i Kommunikationstjänsterna är endast tillgängliga för registrerade användare. Om du har frågor om Kommunikationstjänsterna går du till hjälpen.

På den här sidan hittar du beskrivningar av de sekretessrutiner som tillämpas av Yahoo Address Book, Yahoo Kalender, Yahoo Grupper, Yahoo Mail, AOL Mail, Yahoo Messenger eller andra snabbmeddelandetjänster samt Yahoo Notepad. 

Rutiner för insamling och användning av information 

 • Meddelande till användare i EU/EES-länderna: Om du är bosatt inom EU/EES-området måste du ge ditt uttryckliga medgivande till att Kommunikationstjänsterna samlar in och analyserar dina data för andra ändamål än att tillhandahålla produktfunktioner, säkerhetsfunktioner och bedrägeriskydd. Du kan själv ange hur dina data används i samband med användning av Kommunikationstjänsterna med hjälp av sekretesskontrollinställningarna. Dina data samlas endast in med ditt medgivande, utifrån dina sekretesskontrollinställningar och i enlighet med våra policyer nedan.

Allmänt

 • Verizon Medias system analyserar och lagrar allt kommunikationsinnehåll, inklusive inkommande/utgående e-postmeddelanden och inkommande/utgående snabbmeddelanden. 
 • Vi kan också komma att analysera och lagra allt annat innehåll och annan information som du tillhandahåller när du använder Kommunikationstjänsterna. Detta kan innefatta information i eller om det material som du tillhandahåller, t.ex. foton, bilagor och annan kommunikation.
 • Våra system kan analysera allt kommunikationsinnehåll (som Mail, Grupper, Kalender, Adressbok och Messenger inklusive snabbmeddelanden och SMS) i de syften som anges på vår huvudsakliga sida med integritetspolicyn.Om du ger Verizon Media åtkomst till dina Gmail-uppgifter klickar du här för mer information om hur vi behandlar dina Gmail-uppgifter.
 • Denna analys görs på allt kommunikationsinnehåll när det sänds, tas emot och lagras, inklusive innehåll från de tjänster som synkroniserats med ditt konto. Exempelvis kan vi efter automatiska försök att ta bort information som kan kopplas till dig som person även göra manuella granskningar av vissa kommunikationer för att förbättra produktfunktioner, utveckla verktyg som underlättar genomsökningsprocessen samt förbättra andra automatiserade funktioner. Exempelvis kan vi försöka identifiera vanligt förekommande terminologi i t.ex. ett kvitto från ett flygbolag för att skapa generiska mallar som förbättrar e-posthanteringen, tjänsterna och anpassningen. Vår personal kan komma att granska meddelanden som är märkta som ”skräppost” eller ”inte skräppost” för att förbättra vår skräppostfiltrering. Mer information finns i hjälpen.
 • Våra Kommunikationstjänster kan inkludera interaktiva funktioner från tredje part, t.ex. molnlagringstjänster (för att t.ex. skicka stora bilagor till dina kontakter) och intelligenta mappagenter (för att t.ex. flytta alla dina kvitton till en viss mapp eller skapa sammanställningar av dina utlägg).        
 • Mer information finns i Vanliga frågor om Kommunikationstjänsterna.

Kommunikationsfunktioner

 • Användare som du kommunicerar med kan välja att spara dina konversationer även om du raderar dem.
 • Om du har aktiverat vidarebefordring av SMS-meddelanden lagras sådana meddelanden i konversationshistoriken på den aktuella enheten.
 • Vi lagrar kontakter och kalenderinformation från Kommunikationstjänster som Mail, Address Book, Messenger Contacts och Grupper samt när du synkroniserar data från dina enheter (t.ex. dina telefonkontakter).
  • Synkroniserade kontakter från tredjepartstjänster kan ibland dyka upp igen efter att de blivit raderade. Detta pågår tills du inaktiverar synkroniseringsfunktionen.

Delning och utlämnande av information till tredje part 

 • Om du ansluter ditt konto till en tredjepartstjänst delar du även din information med tredjeparten i fråga (t.ex. din e-postadress). Du kan visa och inaktivera länkar till tredje part i kontoavsnittet för den/de Kommuikationstjänst(er) du använder.
 • Viss information om ditt konto kan vara synlig för andra, t.ex. ditt namn, smeknamn, avatar, bild, kön, ort, onlinestatus, kontaktinformation kopplad till ditt Verizon Media-konto eller någon annan information som du har valt att göra offentlig.
 • Om du publicerar dina personuppgifter online och gör dem offentliga kan du få skräppost från andra parter.


Yahoo Mail

 Premietjänster

 • Vissa Premietjänster är avgiftsbelagda.
 • När du registrerar dig för Premietjänsterna ombeds du uppge din betalningsinformation. Denna information används endast för att kunna fakturera och behandla betalningar i samband med Premietjänsterna. Verizon Media tar din säkerhet på största allvar. All överföring av betalningsinformation och annan information i samband med beställningar av Premietjänster krypteras enligt branschstandarden SSL (Secure Socket Layer).

Fakturering

 • Om du vill visa, redigera eller säga upp Yahoos Premietjänster går du till kontoinformationen för Yahoos Premietjänster. Där hittar du information om de tjänster som du för tillfället prenumererar på, betalningsplan och betalningshistorik.
 • Metoder för insamling och användning av information
 • Yahoo Mail inkluderar IP-adresser i alla utgående e-posthuvuden i enlighet med standardinternetprotokoll.
 • Denna information kan också användas för intressebaserad annonsering. Om du vill veta mer kan du gå till Yahoos kontrollverktyg för intressebaserade annonser.
 • Verizon Media kan komma att dela nyckelord, paketspårningsnummer och produkt-ID:n med tredje part i syfte att förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla riktade annonser.
 • När användarna markerar meddelanden som ”skräppost” eller ”inte skräppost” varskos vår personal eller andra leverantörer av skräppostfilter och en manuell granskning genomförs. Delar av sådana meddelande kan komma att delas med avsändaren för att minska mängden skräppost.

Praxis för uppdatering eller borttagning av information

 • Du kan ändra dina inställningar och preferenser för Yahoo Mail-kontot genom att gå till kontoinformationen.

Yahoo Kalender

 Rutiner för insamling och användning av information

 • När du lägger till mötesinformation i Yahoo Kalender kan du uppge hur mycket eller hur lite information du vill: beskrivning, datum, klockslag, deltagare, plats och uppgifter om huruvida mötet är återkommande eller en engångsföreteelse.

Rutiner för delning och utlämning av information

 • Du kan välja om du vill att Yahoo Kalender ska synlig för alla (offentlig), synlig för ett urval av användare eller helt privat (ej synlig).
 • Om du ger andra tillåtelse att se din kalender kan du välja om enskilda möten ska visas med alla detaljer eller om de ska vara dolda med statusen Upptagen. Du kan ändra standardinställningen för händelser på alternativsidan i Yahoo Kalender. Ändringar av standardinställningen gäller endast för händelser som läggs till efter ändringen trädde i kraft. Ändringen påverkar inte inställningarna för händelser som lagts till innan ändringen trädde i kraft. Du kan även ändra behörigheten för varje enskild händelse genom att gå till redigeringssidan för händelsen i fråga.

Yahoo Messenger

Rutiner för insamling och användning av information

 • Vi samlar in information om dig när du använder Yahoo Messenger. Vi samlar in information från dig direkt, t.ex. ditt telefonnummer, e-postadress, foton och – med ditt medgivande – kontakter på enheterna. Vi samlar också in information från dig automatiskt när du använder Yahoo Messenger, t.ex. din IP-adress, plats, analyser av appanvändningen, enhetens ID och typ samt mobiloperatör.
 • När du använder Yahoo Messenger lagras kommunikationsinnehållet på våra servrar, vilket gör innehållet sökbart för dig via våra plattformar.

Rutiner för delning och utlämning av information

 • Vissa produkter kan ha funktioner som varskor andra användare om att du är online eller aktiv i en kanal, team eller grupp.  
 • När du kommunicerar med hjälp av Yahoo Messenger underlättar vi delning och kommunikation med dina vänner. För att göra det enklare för dig att hitta och kommunicera med andra Yahoo Messenger-användare, kan vi, med din tillåtelse, synkronisera information från dina enheter. * Andra användare som har tillgång till din adress eller e-postadress kan hitta dig på Yahoo Messenger och se viss information om ditt konto, t.ex. ditt namn, smeknamn, avatar, bild, onlinestatus, kontaktinformation kopplad till ditt Verizon Media-konto eller någon annan information som du har valt att göra offentlig.
 • Du kan bjuda in dina vänner till att gå med i Yahoo Messenger samt att delta i enskilda eller gruppkonversationer. Inbjudningar kan bestå av meddelandeinnehåll, t.ex. ditt namn och foton.

Återta meddelanden, foton och GIF-bilder

 • I vissa fall kan du återta skickat kommunikationsinnehåll. Dock kan vi behålla kopior och loggar för revision och registerändamål eller i den utsträckning detta krävs av gällande lagstiftning. Mer information finns i Verizon Medias integritetspolicy (avsnittet ”Informationssäkerhet och dataförvaring”).
 • Det finns några undantag från Återta-funktionen, t ex:

  • Användare som får dina meddelanden, eller något annat innehåll, kan spara eller kopiera dem, inklusive att ta en skärmdump eller genom att använda andra bildfångande metoder eller tekniker. Om användarna sparar eller kopierar innehåll (inklusive foton) innan det återtas, kan de ha möjlighet att komma åt och dela innehållet senare.
  • Push-notiser om nya meddelanden tas inte tillbaka, vilket gör att användarna kan ha möjlighet att läsa aviseringar med utdrag från återtagna meddelanden.
  • Ett meddelande kan inte återtas om en vän fortfarande använder en tidigare version av Yahoo Messenger eller går offline innan du hinner återta.
 • Tänk efter innan du delar! Meddelanden skickas omedelbart. Det finns ingen garanti för att mottagarna inte hinner se meddelandet innan du återtar det.

Övrigt

 • Genom att använda Yahoo Messenger är du införstådd med att andra användare av Yahoo Messenger kan bli varskodda av tjänsten om att du har loggat in och att de då kan skicka snabbmeddelanden och annan information till dig eller ringa upp dig via Yahoo Messenger. Om du vill blockera aviseringsfunktionen eller om du vill slippa få meddelanden från andra användare kan du använda Ignorera-funktionen eller någon liknande funktion. Din möjlighet att skicka och ta emot snabbmeddelanden och annan information kan blockeras av Verizon Media och andra användare, vilket delvis eller helt kan hindra dig från att använda Yahoo Messenger. Verizon Media ansvarar inte för att göra bedömningar eller lösa några tvister som uppstår i samband med din eller någon annan användares möjlighet att ignorera andra, skicka meddelanden eller någon annan information eller någon annan användning av Yahoo Messenger. 
 • Vissa funktioner som finns i nya Yahoo Messenger, som t.ex. Gilla- och Återta-funktionerna, kanske inte fungerar när du kommunicerar med vänner som har tidigare versioner av Yahoo Messenger (versioner som släppts före 3 december 2015).

Yahoo Grupper

Rutiner för delning och utlämning av information

 • När du skickar ett e-postmeddelande till din grupp eller publicerar ett inlägg i gruppen via webbplatsen är din e-postadress alltid synlig.
  • Alla användare som läser meddelanden via webbplatsen får tillgång till de fullständiga e-posthuvudena.
 • Din fullständiga e-postadress är synlig för såväl ägaren som moderatorn/moderatorerna i den grupp du är med i.
  • Vissa gruppägare kan ha gett sina medlemmar möjlighet att dölja sina e-postadresser från ägaren och moderatorerna. Om du väljer det här alternativet kan det begränsa dina möjligheter att göra inlägg eller använda andra gruppfunktioner.
 • När du använder Yahoo Grupper och dess olika verktyg kan du välja att göra delar av din information offentlig. Du kan också välja att dela vissa uppgifter med andra gruppmedlemmar.
 • När du delar filer, gör inlägg, skapar undersökningar eller lägger till bokmärken i en grupp som du tillhör kan information som t.ex. ditt namn, smeknamn, avatar, bild, onlinestatus och kontaktinformation komma att kopplas ihop med ditt Verizon Media-konto eller annan information som du har valt att offentliggöra i anslutning till filen, meddelandet, undersökningen eller bokmärket på gruppens webbplats.
 • De personliga e-postadresserna till gruppägare och moderatorer som bjuder in presumtiva medlemmar till gruppen med hjälp av inbjudningsverktyget är alltid synliga för mottagarna.
 • Vissa uppgifter från din profil kan vara synliga för andra, t.ex. ditt namn, kön, ort, onlinestatus och annan information som du har valt att göra offentlig.
 • Om du publicerar dina personuppgifter online och gör dem offentliga kan du få skräppost från andra parter.

Praxis för uppdatering eller borttagning av information

 • Om du är ägare till en grupp kan du redigera eller ta bort såväl inlägg som medlemmar. Du kan när som helst ta bort hela gruppen. Ägaren till gruppen kan även ge moderatorerna behörighet att redigera eller ta bort inlägg och medlemmar.
 • Som medlem i gruppen kan du när som helst redigera ditt medlemskap och dina inställningar. Du kan även ta bort dina meddelanden från en grupp.