Närstående bolag

Närstående bolag

På den här sidan beskrivs Verizon Media EMEA Limiteds närstående bolag. Vi definierar ett ”närstående bolag” som ett bolag som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med ett annat bolag eller andra bolag. 

Verizon Media EMEA Limited har två separata grupper med närstående bolag som har definierats i vår integritetspolicy: Verizon Media Group och Verizon Communications. Vi delar data med, och tar emot data från, de olika grupperna med närstående bolag på olika sätt som beskrivs nedan.  

Verizon Media Group

Verizon Media Group är en del av Verizon Communications som är fokuserad på digitala medier och annonsering. Våra varumärken för konsumenterna innefattar Yahoo, HuffPost, Autoblog, Engadget, TechCrunch och AOL. Genom våra tillhandahåller dessa varumärken tjänster inom innehåll, handel och e-post till hundratals miljoner användare. Genom som Verizon Media Ad Platforms, Flurry och Ryot tillhandahåller vi även annonserings- och tekniklösningar till ett globalt nätverk med utgivare, annonsörer och andra partner. 

Enligt vad som har sagts i vår integritetspolicy kommer Verizon Media EMEA Limited att av många olika skäl dela uppgifter inom Verizon Media Group, inklusive för att tillhandahålla produkterna du har begärt, skydda och försvara våra system mot otillåten tillgång eller användning samt tillhandahålla peronaliserade upplevelser och annonser till dig. Huvudenheterna inom Verizon Media Group som vi kan dela dina uppgifter med innefattar:

Oath Inc.
Oath Holdings Inc.
Verizon Media Inc.
Oath (UK) Limited
Yahoo! Taiwan Inc.

Verizon Communications

Verizon Communications är en av världens ledande leverantörer av produkter och tjänster för kommunikation, information och underhållning till konsumenter, företag och myndigheter. Verizon Communications har två strategiska affärsenheter: Verizon Consumer Group och Verizon Business Group. 

Verizon Consumer Group tillhandahåller trådlösa och fasta kommunikationstjänster och -produkter till konsumenter och hushåll. Verizon Business Group tillhandahåller trådlösa och fasta kommunikationstjänster samt andra video- och datatjänster, lösningar för företagsnätverk, säkerhet och hanterade nätverkstjänster, inklusive inom sakernas internet (IoT), till offentliga och privata affärssektorer. 

Verizon Consumer Group och Verizon Business Group drivs parallellt med Verizon Media Group men är ändå separata verksamheter. Även dessa enheter följer Verizons integritetspolicy, vilken kan variera beroende på jurisdiktion och är skild från Verizon Medias integritetspolicy. Alla data som vi eventuellt delar med Verizon Communications kommer att delas i enlighet med användarkontroller som vi, Verizon Media EMEA Limited, tillhandahåller, och de kommer att användas i enlighet med Verizon Communications integritetspolicy.