Bifogade och matchade uppgifter

I syfte att tillhandahålla en engagerande och personanpassad upplevelse för alla våra användare kan vi samla in information om dig, inklusive e-postadress, telefonnummer, enhets-ID, platsinformation, innehåll som du delar och intressen i enlighet med vad som föreskrivs i vår integritetspolicy, när du registrerar dig, använder våra varumärken, webbplatser, appar, annonseringstjänster, produkter, tjänster eller tekniker (”Tjänster”), använder specifika partners webbplatser och appar eller deltar i kampanjer. Vi kan komma att kombinera sådan information med information som vi erhåller från våra dotterbolag och andra källor och använda detta för att tillhandahålla mer relevant, intressant och anpassat innehåll och annonser.

Rutiner för insamling och användning av information

  • Vi kan erhålla information från våra partners och bifoga den till vår befintliga användarinformation för att bättre förstå användarnas intressen och tillhandahålla mer relevant innehåll och reklam. Bland våra partners finns följande: 

  • Vi kan lägga till information om dig som är offentligt eller kommersiellt tillgänglig eller information som tillhandahålls av partners. Sådan information kan bland annat vara uppgifter om genomsnittlig storlek på hushåll, hushålls inkomstkategori eller postnummer. Denna information kan kopplas ihop med annan information om dig som vi har lagrat, t.ex. e-postadress, postadress, fullständigt namn eller telefonnummer.

Information som matchas för annonsörer

  • I vissa fall kan våra annonsörer dela information, däribland personlig, med oss för att kunna identifiera och leverera de mest relevanta annonserna till våra kunder. Vi använder denna information endast på uppdrag av annonsör som tillhandahöll den, och använder den inte oberoende av vår annonsörs instruktioner. Vi kan matcha denna information mot vår befintliga användarinformation, eller så kan vi använda en tredjepartsleverantör som hjälper oss i denna process. Tredjepartsleverantören får inte använda annonsörens eller Yahoos information i något eget syfte. Mer information om vilken information vi erhåller från andra finns i vår integritetspolicy

Dina val och kontroller

Mer information om dina val och hur du tar kontroll över dina personuppgifter finns i Sekretesskontroller.

Mer information om hur Verizon Media behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.