Datalagring och anonymisering

För att kunna tillhandahålla produkter och tjänster samlar Verizon Media in och lagrar information från användarens kontoregistrering samt webbplats- och appanvändning. Vi kallar i allmänhet den information som vi samlar in i samband med webbplats- och appanvändning för ”användarloggdata”.

Verizon Medias policy är att avidentifiera loggdata om användares sökningar inom 18 månader från att de samlats in, med begränsade undantag för att uppfylla juridiska skyldigheter.

Utöver de andra syften för vilka vi samlar in information kan det hända att vi lagrar andra typer av loggdata (som inte avser sökningar, såsom annonsvisningar, annonsklick, sidvisningar och sidklick) under en längre tid för att driva innovativ produktutveckling, tillhandahålla personliga och skräddarsydda tjänster samt ge våra säkerhetssystem bättre möjligheter att upptäcka och försvara sig mot bedrägerier.  En mer detaljerad beskrivning av de data vi lagrar och våra processer finns här.

Du kan även ändra den information som du har delat med Verizon Media via de Verizon Media-produkter och -tjänster som du för närvarande använder.

Kontoinformation

  • När du registrerar dig hos Verizon Media eller lämnar information till Verizon Media sparas en kopia av denna information rutinmässigt för att förhindra oavsiktlig förlust av din information via datorfel eller den mänskliga faktorn samt för att genomföra interna analyser av vår systemdrift.
  • Så länge som ditt konto finns kvar kommer Verizon Media att lagra din kontoinformation för att kunna tillhandahålla omedelbar åtkomst till dina personanpassade inställningar varje gång du besöker Verizon Media.
  • Om du skickar en begär att Verizon Media ska ta bort ditt Verizon Media-konto kommer kontot normalt sett att inaktiveras och raderas från vår databas med registreringsuppgifter inom en månad. Avvikelser kan förekomma i de fall vi är förhindrade att hörsamma din begäran på grund av tekniska orsaker, lagkrav, pågående bedrägeriutredningar eller någon annan begränsning. Konton i följande länder har längre lagringsperioder: Australien,  Nya Zeeland och indien (ca 90 dagar) samt Brasilien, HongKong och Taiwan (ca 180 dagar). Avvikelser kan förekomma i de fall vi är förhindrade att hörsamma din begäran på grund av tekniska orsaker, lagkrav eller någon annan begränsning. Denna fördröjning är nödvändig för att motverka olagliga aktiviteter.
  • Kontouppgifterna kan sparas under en längre period när lagen så kräver.  Exempelvis kan våra avgiftsbelagda Fantasy Sports-produkter vara ålagda enligt lag (eller andra bestämmelser) att lagra kontouppgifter och uppgifter om användaraktiviteter under en längre period.  
  • Observera att all information som vi har kopierat kan finnas kvar i säkerhetskopior under viss tid efter din begäran om radering. Så kan bli fallet även om ingen kontoinformation finns kvar i våra aktiva användardatabaser.
  • När du tar bort ett Verizon Media-konto finns en del innehåll kvar, inklusive inlägg och kommentarer, men de kommer inte längre att kunna knytas till dig som person.

Serverloggfiler

  • De Verizon Media-datorer (som kallas ”servrar”) som skickar dig innehåll och annonser bearbetar och lagrar en enorm mängd information varje dag. Dessa datorregister kallas för ”loggfiler”.
  • Loggfiler används för analys, forskning, revision och i andra syften enligt vad som beskrivs ovan. Efter att denna information har använts, lagras den. Tills informationen lagras, kan ditt Verizon Media-ID finnas kvar i våra aktiva serverloggfiler.

Anonymisering

  • Verizon Medias anonymiseringspolicy gäller endast för loggdata om sökningar på Yahoo Sök.  Verizon Media lagrar dessa data i identifierbar form i upp till 18 månader.
  • IP-adresser inne i loggdata om användares sökningar på Yahoo Sök kommer att anonymiseras eller tas bort inom sex månader från insamlingstillfället.

Mer information om hur länge Verizon Media lagrar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.