IP-adress

När din enhet skickar en begäran till en annan dator på Internet ger enheten automatiskt den datorn adressen dit den ska skicka informationen. Den adressen utgör din enhets ”IP-adress” (IP står för ”Internet Protocol”) och klassas ibland som personuppgift.  

Metoder för insamling och användning av information

 • Verizon Media registrerar normalt IP-adresserna för alla användare av våra varumärken, webbplatser, appar, annonseringstjänster, produkter, tjänster och tekniker (”Tjänster”).
 • När du registrerar dig hos Verizon Media lagras din IP-adress i våra databaser med registreringsuppgifter.
 • IP-adresser kan användas för olika syften, bland annat till att: 
  • Diagnostisera problem med tjänster eller tekniska problem som rapporteras av våra användare eller ingenjörer som är förknippade med de IP-adresser som kontrolleras av ett specifikt webbföretag eller en specifik internetleverantör.
  • Skicka den mest lämpliga reklamen till dig baserat på geografiskt område eller information som kommer från din IP-adress.
  • Koppla ihop användare, enheter och konton med varandra eller med personer/enheter på samma geografiska plats, t.ex. ett hushåll.
  • Förse våra annonsörer med rapporter, sammanställningar eller annan information som baseras på IP-adressen.  Vi delar aldrig information som gör det möjligt för andra att identifiera eller kontakta dig direkt (t.ex. namn eller e-postadress).
  • Beräkna det totala antalet användare av Verizon Medias Tjänster från specifika länder eller regioner i världen.
  • Hjälpa försäljare i såväl våra fysiska butiker som våra webbutiker att spåra besök och affärshändelser i butikerna.
  • Hjälpa till att avgöra vilka användare som har behörighet för vissa typer av innehåll som vi tillhandahåller.
  • Upptäcka och förhindra bedrägerier och missbruk.
  • Upptäcka och utreda anmälningar om kriminella handlingar.

Övrigt

 • När en Verizon Media-webbsida begärs och så loggas denna begäran på våra servrar med information som även omfattar IP-adressen på den enhet som begärde sidan.
 • Yahoo Mail inkluderar IP-adresser i utgående e-posthuvuden, detta enligt standardspecifikationerna för Internetprotokoll.
 • Yahoo Messenger använder ibland en peer-to-peer-anslutning, inklusive när du använder programmet till snabbmeddelanden (textkonversationer), fildelning och strömning med webbkamera. Peer-to-peer innebär att din enhet ansluter direkt till den andres enhet utan att behöva gå via Verizon Medias servrar. Därmed är din IP-adress tillgänglig för användare som du delar en peer-to-peer-anslutning med.