Säkerhet

Verizon Media arbetar oavbrutet med att skydda våra system och användarnas information. Vi strävar ständigt efter att behålla användarnas förtroende och att ge dem en säker användning av Verizon Medias varumärken, webbplatser, annonstjänster, produkter, tjänster eller tekniker (”Tjänster”). Vi vidtar följande åtgärder för att skydda din information:

 • Transport Layer Security (”TLS”) 
  Vi använder TLS-kryptering när vi överför vissa typer av information, t.ex. om finansiella tjänster eller betalningsinformation. En ikon som liknar ett hänglås visas i de flesta webbläsare under TLS-sessioner.
 • Tvåstegsverifiering vid inloggning 
  För vissa Verizon Media-tjänster kan du aktivera en inställning som kräver en andra uppsättning information utöver ditt lösenord – t.ex. en kod som skickas via SMS – när du loggar in på ditt konto från en enhet eller en plats som vi inte känner igen. Läs mer om tvåstegsverifiering.
 • On-demand-lösenord 
  Verizon Media erbjuder även on-demand-lösenord. Genom att koppla din mobila enhet till ditt konto gör du det möjligt för Verizon Media att skicka ett on-demand-lösenord till din mobiltelefon, så att du inte behöver komma ihåg lösenord längre. Läs mer om on-demand-lösenord.
 • Leverantörer och partners 
  För att värna om säkerheten och sekretessen för din information lämnar vi endast ut information till partners och leverantörer som arbetar på våra vägnar eller tillsammans med oss enligt sekretessavtal. 
 • Utbildning 
  Vi har infört ett företagstäckande utbildningsprogram om säkerhet för Verizon Media-anställda.

Lägg märke till att ingen dataöverföring över Internet eller informationslagringsteknik kan garanteras vara 100 % säker. Vi fortsätter att utvärdera och införa förbättringar av säkerhetsteknik och säkerhetsrutiner.

Säkerhet kräver teamwork

Du måste ta din säkerhet på allvar. Besök vårt säkerhetscenter för att se verktyg och tips på sätt att hålla sig vaksam, och åtgärder du kan vidta själv för att skydda din information och minska risken för obehörig åtkomst.

Hur du rapporterar säkerhetsincidenter

I säkerhetscentret finns mer information om hur du anmäler säkerhetsincidenter.