Tredjeparter

Följande tredjepartsföretag använder en mängd olika verktyg och datapunkter, inklusive IP-adresser, appar (eller widgets), fyrar (webb-beacons), SDK:er, cookies och liknande teknik i samband med att användarna nyttjar våra varumärken, webbplatser, appar, annonseringstjänster, produkter, tjänster eller tekniker (”Tjänster”) eller tittar på annonser som levereras av våra annonseringstjänster. Sådana företag samlar ibland in information om vilka andra appar som finns på dina olika enheter, vilka webbplatser du besöker, platsinformation och annan information. Verizon Media kan dessutom komma att dela demografisk information om dig med våra partners för att förbättra Tjänsterna (t.ex. utveckla nya funktioner), bedriva forskning, göra analyser, tillhandahålla personanpassade annonser, göra det möjligt för dem att tillhandahålla mer innovativa användarupplevelser och innehåll samt att hjälpa Verizon Media att kommunicera med dig rörande erbjudanden från Verizon Media och våra marknadsföringspartners.

Verizon Media strävar efter att bjuda användarna på bästa möjliga upplevelse och att svara mot användarnas alla behov. Kom tillbaka regelbundet för eventuella uppdateringar av policyer för tredjepart.

Analyspartners

Verizon Media samarbetar med underleverantörer som hjälper oss att avgöra huruvida användare som tittade/klickade på en/ett annons/innehåll senare köpte produkten i fråga (eller vidtog någon annan åtgärd som annonsören önskade).  För att kunna fullgöra detta uppdrag måste underleverantörerna samla in information om vilket/vilka innehåll/annonser som användarna tittade på, hur länge de stannade kvar på olika webbsidor, hur de letade sig fram till en viss webbsida (t.ex. via sökfråga, länk från en annan sida eller bokmärke) samt hur de reagerade på de annonser som visades. Verizon Media kan också dela delar av vår loggfiler, inklusive IP-adresser, med dessa partners för analysändamål. I händelse av att din IP-adress delas kan denna information användas för att uppskatta ungefärlig plats och annan information som t.ex. anslutningshastighet, om du har besökt någon Verizon Media-tjänst via en delad plats eller typen av enhet som används för att besöka Verizon Media-tjänsten. Dessa partners sammanställer information om vår annonsering och vad du tittar på hos Verizon Media-tjänsterna för att kunna tillhandahålla granskning, analyser och rapporter åt oss och våra annonsörer.

Nedan visas de analysföretag som vi för tillfället samarbetar med, men vi kan även komma att anlita andra när nöden så kräver.  Några av företagen nedan ger användaren möjlighet att välja hur informationen samlas in och används. Mer information finns i respektive företags sekretesspolicy.

*Nielsen kommer att dela information om vilka annonser du ser på Facebook på ett dolt sätt. Om du är en inloggad Facebook-användare kommer Facebook att lägga till din ålder och kön i annonsvisningsinformationen. Facebook kommer att sammanställa den kombinerade informationen och dela den med Nielsen för annonseffektivitetsrapportering. Om du vill veta mer om Nielsens sekretessrutiner och välja bort den här delningen, klicka här.

Sociala knappar, appar och widgetar

Verizon Media kan implementera en app eller ”widget” från tredje part på några av våra webbplatser och appar som tillåter interaktion eller innehållsdelning av Verizon Media-användare. Dessa widgetar är synliga för dig på sidan du besöker. Nätverket som tillhandahåller widgeten kan erbjuda dig kontroller för att hantera widgetens utseende och funktionalitet. Din interaktion med en widget låter oftast en tredje part samla in viss information om dig, inklusive uppgifter om IP-adress, sidhuvuden och webbläsare. I vissa fall kan den tredje parten känna igen dig genom sina widgetar även när du inte interagerar med widgeten, utan bara besöker en webbsida eller använder en app tillsammans med widgeten. Verizon Media tillåter sociala knappar, appar och widgetar från följande partners:

Sociala knappar

Widgetar

Annonseringsteknik

De flesta annonser som visas på Verizon Medias Tjänster levereras av Verizon Media. Men vi gör det också möjligt för vissa företag att leverera reklam och samla in information inom ramen för våra Tjänster. Bland dessa företag förekommer tredjeparts annonsservrar, reklambyråer, teknikleverantörer, leverantörer av sponsrat innehåll, analysföretag och andra företag som hjälper oss att leverera effektivare annonser.

Sådana företag hjälper oss bl.a. med att visa relevanta annonser för rätt personer, räkna ut hur många användare som har sett en viss annons eller besökt en viss webbsida på någon av våra webbplatser, analysera annonsernas effektivitet samt tillhandahålla granskningar, undersökningar och rapportering åt våra annonsörer. Eftersom din webbläsare, app eller enhet kommunicerar med tredje parts servrar kan dessa företag komma att samla in din IP-adress, sidhuvudinformation, webbläsarinformation och enhetsinformation på samma sätt som om du hade besökt deras webbplats direkt eller använt deras egen app. Mer information om hur du kan kontrollera dina sekretessinställningar finns på sidan med Verizon Medias sekretesskontroller [LÄNK]. Sådana företag kan komma att samla in information i syfte att tillhandahålla anpassade annonser på såväl Tjänster som vi äger och driver som på webbplatser, appar och tjänster som inte tillhör andra än Verizon Media. I vissa situationer kan Verizon Media interagera med dessa företag utanför webbläsaren eller enheten, i kommunikation som sker direkt mellan våra webbservrar.

Följande tredjeparter som agerar inom ramen för våra Tjänster erbjuder information om sina metoder för datainsamling, och i vissa fall, en möjlighet att välja bort, på sina respektive webbplatser. Om du vill få en bättre förståelse för vilka kontroller som finns tillgängliga för dig och dina rättigheter gällande vilka personuppgifter som tredje part får söka åtkomst till, samla in och använda, rekommenderar vi att du besöker de enskilda företagens respektive sekretesspolicy.

Några av företagen är anslutna till branschorganisationer och har förbundit sig att följa deras bestämmelser om att ge kunden möjlighet att välja om denne vill se intressebaserade annonser eller inte.  Mer information finns på webbplatserna för de regionala branschorganisationerna i avsnittet Annonsvisning, där ytterligare tredjeparter kan finnas listade.

Innehållsleverantörer

Verizon Media samarbetar med olika innehållsleverantörer (se nedan) som tillhandahåller innehåll till dig via våra Tjänster. Dessa innehållsleverantörer kan utgöras av tjänster som ger dig kartor från en partner och nyheter från en annan partner. Eftersom din webbläsare, app eller enhet måste begära innehållet från innehållsleverantörens servrar kan dessa leverantörer komma att samla in din IP-adress, sidhuvudinformation, webbläsarinformation och annan information på samma sätt som om du hade besökt deras webbplats direkt eller använt deras egen app.

Videoinnehållsleverantörer

Även om Verizon Media strävar efter att leverera engagerande videoinnehåll som utvecklas eller tillhandahålls av Verizon Media, t.ex. Community eller Saturday Night Live, så samarbetar vi också med några videoinnehållsleverantörer för att leverera engagerande videoinnehåll. Dessa leverantörer kan samla in information som t.ex. din IP-adress, sidhuvudinformation, webbläsarinformation, Flash Player-version, Internethastighet samt vilka delar av videon som verkligen sågs.

Spelutvecklare

Verizon Media Games tillhandahåller spel gjorda av sponsorer och utvecklare för att ge dig intressanta och roliga spel. Några av dessa spel kan ha ytterligare villkor och sekretesspolicyer i förknippade med dem. Eftersom din webbläsare, app eller enhet måste begära innehållet från innehållsleverantörens servrar kan dessa leverantörer komma att samla in din IP-adress, sidhuvudinformation, webbläsarinformation, Flash Player-version och Internethastighet. Dessutom kan spelutvecklare registrera spelpoäng, angett namn i spel, användarinställningar eller andra spelhändelser som kan omfattas av ytterligare användarvillkor för spelet:

Sökpartners

Tredjeparts-partners som anges nedan kan tillhandahålla sök- och sökannonseringsresultat för Verizon Media. Sökannonsering inkluderar betald sökning och/eller innehållsbaserade sökresultat. Mer än en sökpartner kan användas samtidigt och kan ändras beroende på faktorer som typ av upplevelse online, typ av enhet som används och landet sökningen sker från.

Om du vill veta mer om varje sökpartners datainsamling och användningspraxis och vilka verktyg eller kontroller som är tillgängliga för dig, besök varje sökpartners sekretesspolicy:

Andra partnerskap

Verizon Media samarbetar med företag som kan erbjuda produkter eller tjänster till dig baserat på den aktuella sidans innehåll eller andra kriterier. Dessa partners kan vara i form av ”Get The Look”-panelen på kändisbilder eller en sidopanel med aktuella produkter. Eftersom din webbläsare, app eller enhet måste begära innehållet från partnerns servrar kan dessa leverantörer komma att samla in din IP-adress, sidhuvudinformation och webbläsarinformation:

Gå till vår sekretesspolicy för att få veta mer om hur Yahoo hanterar din personliga information.